Go to main navigation
Extrior_sida_crop.jpg

Sida ska flytta från kontoret på Östermalm i Stockholm (bilden). Men det lär inte ske förrän tidigast 2022 och det är oklart vem som ska stå för notan.

Foto: Helena Landstedt / Sida

nyhet

Kostnaden för Sidas flytt till Botkyrka riskerar att skena

Regeringen har beslutat att Sida ska flytta till Botkyrka – men kommunen saknar lediga lokaler. Att bygga ett nytt kontorshus kommer dra ut på tiden och leda till ökade kostnader. Vem som ska stå för notan är fortfarande oklart.

I januari förra året beslutade regeringen att Sidas huvudkontor med drygt 500 anställda ska flyttas från Östermalm till Botkyrka kommun söder om Stockholm. Flytten är en del av en övergripade strategi att flytta ut statliga jobb från huvudstaden. Totalt har ett 20-tal myndigheter fått flyttbesked under förra mandatperioden. Flytten av Sida är dock den i särklass största.

Sida har skickat en första konsekvensanalys av beslutet till regeringen. Där står det klart att flytten riskerar att bli en långdragen, komplicerad och dyr historia.

Läs mer: "Sida överraskade av flyttbeskedet"

De främsta skälen är att det saknas passande lokaler i Botkyrka. Både Botkyrka kommun och den fastighetskonsult som Sida anlitat konstaterar att kommunen saknar lokaler som är tillräckligt stora för myndighetens behov.

Om Sida ska uppföra en ny fastighet måste det ske inom ramen för Lagen om offentlig upphandling. ”Det innebär att Sida måste genomföra en omfattande byggentreprenadsupphandling där specialiserade konsulter upphandlas och anlitas” skriver myndigheten. Att hyra in byggkonsulter beräknas kosta runt 8 miljoner kronor och att övervaka och leda processen kommer kräva stora resurser från myndigheten.

Sida räknar med att flytten inte kommer att kunna ske innan år 2022.

– Jag tror även regeringen inte riktigt insåg att det faktiskt inte fanns någon befintlig kontorslokal i Botkyrka. Det gör att det blir mer krångligt förstås, säger Rebecka Orrenius Alffram som är projektledare för flytten på Sida.

Priset för att bygga ett tillräckligt stort kontorshus i Botkyrka beräknas landa på runt en halv miljard kronor. Det är dock ingen kostnad som kommer ligga på Sida.

– Sida ska inte äga något hus. Så själva byggkostnaden kommer inte att belasta oss. Men den framtida hyreskostnaden kommer ligga på oss, säger Rebecka Orrenius Alffram.

Läs mer: "Så reagerar personalen på Sida-flytten"

Sida bedömer att hyreskostnaden i Botkyrka kommer bli betydligt högre än nuvarande hyra. I dag betalar Sida knappt 38 miljoner kronor per år för ett kontor på 16 500 kvadratmeter på Valhallavägen. Den kostnaden kan komma att stiga med 40 miljoner kronor per år – en dryg fördubbling.

Den främsta orsaken är att myndigheten endast kan teckna hyreskontrakt för sex år i taget. Den risk det skulle innebära för en fastighetsägare att investera en halv miljard kronor i ett nytt kontorshus åt en hyresvärd som bara kan teckna upp sig för sex år bedöms därmed som stor, särskilt i ett relativt oattraktivt område som Botkyrka. Den risken kommer fastighetsägaren kompensera med en högre hyra.

 Varför kan ni bara skriva kontrakt sex år i taget?

– Myndigheter får inte skriva hyresavtal längre än sex år. Det är reglerat på det sättet. Sen kan man få dispens, men det behöver regeringen besluta om i så fall, säger Rebecka Orrenius Alffram.

Själva flyttkostnaderna beräknar Sida till 80 miljoner kronor. Därtill listar myndigheten en rad osäkerhetsmoment som kan komma att fördyra processen. Den främsta risken handlar om förseningar i byggprocessen. Skulle till exempel upphandlingen överklagas, vilket är relativt vanligt, kan det bli så att myndigheten måste flytta till tillfälliga lokaler. Den tillfälliga hyran skulle kunna landa på allt mellan 30 och 104 miljoner kronor per år, beräknar Sida.

Vem ska stå för alla kostnader för flytten?

– Den frågan får du nog ställa till regeringen. Det får de svara på, säger Rebecka Orrenius Alffram.

Finns det någon bestämmelse för hur kostnaderna ska fördelas?

– Det enda som är sagt är att det ska göras inom ramen för de pengarna vi har. Så är det sagt. Nu vet vi att det kanske kommer att kosta mer pengar. Men hur det ska hanteras, det vet vi inte.

Betyder det att pengar som är tänkt att gå till biståndsverksamhet kommer att gå till flyttkostnader?

– Oavsett vart vi flyttar så kommer det att kosta pengar. Det gör det varje gång. Att Botkyrka blir lite dyrare beror på att ett nytt hus måste uppföras, vilket kan medföra merkostnader. Men jag kan inte svara på var de pengarna ska komma ifrån, säger Rebecka Orrenius Alffram.

Sida kommer i slutet av februari skicka in en andra konsekvensanalys till regeringen. Därefter ska regeringen återkomma med ett svar.

OmVärlden har sökt civilminister Ardalan Shekarabi för en kommentar.

Mikael Färnbo