Go to main navigation
Kvinnor, Fred och Säkerhet ”Why Gender Equality is Essential to Sustain Peace”. 
På bilden Amani Arouri från WCLAC, Palestina (närmast Petra), och Kvinna till Kvinnas partners Maya al-Rahabi från Musawa Women’s Studies Center, Syrien och Buthainah Mahmood från Hawa Organisation, Irak. Tunis Gender Forum 2019

På Tunis Gender Forum diskuterades bland annat kvinnor, fred och säkerhet. Från vänster: Petra Tötterman Andorff, Amani Arouri från WCLAC, Palestina, Maya al-Rahabi från Musawa Women’s Studies Center, Syrien och Buthainah Mahmood från Hawa Organisation, Irak.

Foto: Klara Backman

NYHET

"Kvinnorörelsen håller öppet dygnet runt"

I veckan har det pågått konferens om jämställdhet i Tunisiens huvudstad Tunis.
– Det är viktigare än någonsin att den internationella kvinnorörelsen kommer samman, säger Kvinna till Kvinnas generalsekreterare Petra Tötterman Andorff.

Petra Tötterman Andorff har precis kommit hem från Tunis Gender Forum, en uppföljare på förra årets forum i Stockholm där bland annat författaren Chimamanda Ngozi Adiches höll ett uppmärksammat tal. Sverige står som medarrangör tillsammans med Tunisiens regering, UNDP och UN Women.

– Det har varit en bra påminnelse om hur världen ser ut i dag – det krympande utrymmet för civilsamhällets arbete med jämställdhet och kvinnors rättigheter. Det är viktigare än någonsin att den internationella kvinnorörelsen träffas och kommer samman, säger Petra Tötterman Andorff, generalsekreterare på Kvinna till Kvinna, som deltog vid forumet tillsammans med cirka 20 av deras partnerorganisationer. 

Läs mer: Så drabbas kvinnor när utrymmet för civilsamhället krymper

Vad fokuserade årets forum på?

– Det fanns fyra teman – lokalstyrning, kvinnor fred och säkerhet, samtal inför Beijing+25 samt teknik och innovation. Viktigt var också ungas delaktighet. De hade inför konferensen öppnat upp sin hemsida där det gick att fylla i vad man ville prata om – för att göra arbetet så inkluderande som möjligt.

– Kvinna till Kvinna var bland annat med och arrangerade ett seminarium om varför jämställdhet är viktigt för en hållbar fred.

Hur hänger jämställdhet ihop med fred?

– I ett fredligt samhälle ska människors lika värde uppfyllas, här är jämställdhet en grundförutsättning. Dessutom tenderar mer jämställda samhällen att inte hamna i våldsamma konflikter. 

Hur kan man involvera unga människor?

– Hur ska man hålla unga borta från jämställdhetsarbetet? Unga människor är otroligt viktiga i att bygga hållbara samhällen, särskilt med tanke på hur stor del av världens befolkning som unga människor utgör. Och unga människor över hela världen engagerar sig i dag. De är en stor del av samhällsförändringen. Nu är det är upp till oss att bjuda in, tillsätta resurser, prioritera och lyssna!

Vad gjorde särskilt stort intryck på dig?

– En av våra partners Amani Arouri, från organisationen Women’s Center for Legal Aid i Palestina, berättade om hur de stödjer utsatta kvinnor med bland annat legal hjälp – att informera om vad lagen säger och vilka rättigheter kvinnorna har. För om du inte själv känner till vad du har för rättigheter – hur ska du då kunna kräva dem?

– Det hölls även en interaktiv teaterföreställning med den feministiska organisationen CHOUF som öppet arbetar för hbtg-personers kroppsliga och sexuella rättigheter, som gav ett starkt intryck. Det är inte så vanligt att se transkvinnor och transmän öppet i offentligheten i ett land som Tunisien. Deras mod imponerade.

– Det är överlag väldigt inspirerande att träffa organisationer och människor som är engagerade. Att se det jobb som görs varje dag i hela världen trots starka motkrafter.

Samtidigt som forumet hölls röstade FN:s säkerhetsråd igenom en ny resolution om sexuellt våld i krig och konflikter – men där SRHR inte ingår, efter veto-hot från USA. Har du någon kommentar kring det?

– Det är exakt det vi såg när vi förra året tog fram rapporten ”Så tystas en kvinnorörelse” där vi intervjuade kvinnorättsaktivister i olika delar av världen. En del av svaret när man pratar om det krympande utrymmet för kvinnor ligger i en ökad nationalism och ökade traditionella värderingar. Av någon anledning är det alltid kvinnors rättigheter, framförallt sexuella och reproduktiva rättigheter och kvinnors kroppar som ska begränsas och straffas först. 

Läs mer: USA vattnade ur våldtäktsresolution

Margot Wallström deltog också vid forumet. Hon nämnde i sitt tal Greta Thunberg – och vikten av handling, även i jämställdhetsarbetet. Att det kanske många gånger pratas och debatteras för mycket, ageras för lite. Håller du med?

 – Kvinnorörelsen pratar inte för mycket och agerar för lite. Kvinnorörelsen agerar hela tiden, håller öppet dygnet runt för att ge våldsutsatta kvinnor skydd och har workshops på helgerna för kvinnor och flickor om allt från mänskliga till ekonomiska rättigheter.

– Men det finns de som sitter på makten och pengarna som gör för lite. Vilket syns till exempel när man tittar på hur liten del av världens bistånd som går till kvinnoorganisationer i konfliktsituationer.

Louise Gårdemyr