Go to main navigation
bullying-679274_1920.jpg

Över 90 procent av världens barn känner otrygghet på nätet enligt ny rapport från Barnfonden och ChildFund Alliance.

Foto: FotoRieth/Pixabay

NYHET

”Lyssna på oss” – världens barn känner otrygghet på nätet och i verkliga livet

Var femte barn anser sig inte bli tillräckligt skyddade mot våld i skolan, hemmet och i staden där de bor. Men mest otrygga känner de sig på internet. Nu kräver de att vuxna lyssnar på dem.

– Våra röster är viktiga, säger Noemí från Honduras. 

Barn i världen känner sig rädda för att bli slagna och för sexuellt våld. De känner otrygghet på nätet och vill bli lyssnade på. Var tredje barn i världen drabbas idag av våld från vuxna, enligt den årliga rapporten Small Voices Big Dreams som tagits fram av Barnfonden tillsammans med Childfund Alliance. I den har 5500 barn från 15 länder svarat på frågor om våld, hot och trygghet.

Nio av tio barn tycker att vuxna borde lyssna mer på barn som del av en lösning att förebygga våld mot barn. Det är bara 18 procent av de tillfrågade barnen som tycker att politiker agerar för att ge det skydd som de behöver.

– Vi behöver lyssnas på, våra röster är viktiga, säger Noemí, 12 år från Honduras som deltagit i undersökningen.

Platser där barn känner sig otrygga skiljer sig en del mellan olika länder i världen. Gatorna i Thailand anses till exempel nästan 50 procent mer osäkra än vad barn tycker om gator i Sverige eller i Spanien. Internet är dock en plats som barn från hela världen känner otrygghet inför, 84 procent av de 5500 barn som deltog i undersökningen känner sig aldrig eller nästan aldrig trygga på internet.

– Barnen vill ha vuxnas hjälp att hitta lösningar som bidrar till att göra internet till en säker plats. Det här måste vi ta på allvar, säger Anna Svärd generalsekreterare på Barnfonden.

"De började reta henne på sociala medier"

Barnens svar kring otryggheten på nätet bekräftas av den Unicef rapport som kom ut iseptember 2019 där en tredjedel av unga i världen upplevt mobbning online.

I Sverige menar Ulf Dalqvist från Statens medieråd att det är skolan som har huvudansvaret att förebygga mobbing på nätet. Han berättade i samband med Unicef-rapporten att mobbningen på nätet är en förlängning från mobbningen som sker på skolgården.

– Internet är ju en social mötesplats för de flesta och inte minst unga, så mobbningen följer bara med, säger Ulf Dalqvist.

Ibai, 12 år från Spanien beskriver i Small Voices Big Dreams rapporten hur mobbningen förflyttas från skolan till internet: 

Min syster till exempel. Hon gick på högstadiet och en grupp som inte tyckte om henne, jag vet inte varför, men ja de började reta henne på sociala medier

Sofie Axelsson