Go to main navigation
Margot Wallström Regeringen

Margot Wallström meddelande fredagen den 6 september att hon avgår.

Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

nyhet

Margot Wallström avgår – så gjorde hon avtryck i världspolitiken

Margot Wallström avgår efter fem år som utrikesminister. OmVärlden listar hennes främsta avtryck i världspolitiken.

Margot Wallström avgår och lämnar regeringen uppger hon i ett pressmeddelande och via Twitter. Wallström anger familjeskäl till varför hon slutar just nu.

– Det är tid för mig att tillbringa mer tid med min man, mina barn och mina barnbarn, säger Margot Wallström.

Wallström säger att hon ägnat sig helhjärtat åt arbetet som utrikesminister.

– Jag har ägnat mig helhjärtat åt uppgiften att göra Sverige säkert, respekterat i omvärlden och uppskattat som samarbetspartner. Att tillsammans med andra möta vår tids stora utmaningar.

Att hon nu lämnar innebär att statsminister Stefan Löfven måste hitta en ny departementschef redan till tisdag då han ska läsa upp regeringsförklaringen i riksdagen. Det spekuleras redan nu i vem om blir Wallströms efterträdare. Dagens Nyheter nämner EU-minister Hans Dahlgren och kabinettsekreterare Annika Söder som två potentiella efterträdare.

Margot Wallström har varit aktiv inom politiken i 40 år och kom in i riksdagen 1979 då Olof Palme var statsminister. I en intervju med DN beskriver hon att hon hade fyra huvudpunkter då hon klev in på Utrikesdepartementet för fem år sedan. Hon kallar dem de fyra F:en: Fred och säkerhet i vårt närområde, FN i fokus, Folklig förankring och Feministisk utrikespolitik.

Hon utsågs tidigare i år till en av mest inflytelserika beslutsfattarna för jämställdhet i världen och har återkommande varit en av de mest tongivande debattörerna inom global utveckling och bistånd, enligt OmVärldens utnämning av biståndsdebattens mäktigaste.

Läs mer: Med Margot i Armenien

Erkännandet av Palestina

Wallströms period som utrikesminister fick en rivstart på den internationella arenan när Sverige som ett av 138 andra länder i världen – men som första EU-land – erkände Palestina som självständig stat i oktober 2014. Erkännandet retade upp Israel som samma dag kallade hem sin Sverigeambassadör för konsultationer. Israel ställde också in Wallströms planerade besök i landet i januari 2015 och upphävde Wallströms diplomatiska immunitetsstatus i landet, i vilket innebar att hon i sådana fall skulle besöka landet som privatperson, och inte som företrädare för en stat.

Wallström menade att syftet med erkännandet var att ”underlätta ett fredsavtal genom att göra parterna mindre ojämna”. I stora delar av omvärlden applåderas Wallströms erkännande som man menade var modigt och viktigt. Men kritiken mot Sveriges agerade från länder som USA var inte nådig. 

Feministisk utrikespolitik

Sverige var genom Margot Wallström först i världen med att kategorisera sin utrikespolitik som ”feministisk”. Ganska snart följde även Kanada efter. Politiken sammanfattades med de tre R:en, representation, resurser och rättigheter, och gick ut på att kvinnors erfarenheter och deltagande skulle genomsyra alla nivåer av utrikespolitiken; i fredsförhandlingar, tilldelande av pengar och i prioriteringar.

Tilltaget väckte stor internationell uppmärksamhet och till en början provocerade det många. Men med tiden ökade medvetenheten och politiken vann allt större respekt internationellt.

Konkreta framgångar kan till exempel nämnas upprättandet av ett nätverk av kvinnliga fredsmedlare, satsningar på utbildning för flickor och insatser mot sexuellt våld i konflikter, fokus på sexuell och reproduktiv hälsa och omnämnanden av kvinnor i samtliga uttalanden i krissituationer.

Läs mer: Den feministiska utrikespolitiken – framgång eller snygg förpackning?

Sverige i säkerhetsrådet

Efter en 20-miljonerskampanj från Margot Wallströms UD tog Sverige sig till en plats i FN:s säkerhetsråd 2017-2018. Kampanjen blev kritiserad av många, även av representanter inom biståndsbranschen, men resultatet av arbetet i säkerhetsrådet sågs i efterhand som ett stort politiskt framsteg för Sverige. Många diplomater i FN, forskare, tjänstemän och representanter från civilsamhället har berömt Sveriges konsekventa linje där man ständigt lyft frågor som klimat, kvinnor och barn i krig.

Läs mer: Sverige i säkerhetsrådet: “På tårna, pålästa och principfasta” 

Saudiavtalet och kritiken mot Saudiarabien

År 2005, långt innan Wallströms utrikesministertid, skrev Sverige ett militärt samarbetsavtal med Saudiarabien. Alliansregeringen förlängde sedan avtalet år 2010 med ytterligare fem år. Sveriges Radio avslöjar sedan att Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, har hjälpt saudierna med att bygga en avancerad vapenfabrik vilket leder till att dåvarande moderata försvarsminister avgår.

I början av 2015 blir Saudiavtalet åter en het politisk fråga där S-regeringen har olika syn på huruvida avtalet ska förlängas eller inte. Den 10 mars 2015 kom beskedet att avtalet inte skulle förlängas. Dagen efter kallar Saudiarabien hem sin ambassadör. I samma veva blockeras Margot Wallström av Saudiarabien från att tala inför Arabförbundet. Alendingen var att Wallström i riksdagens utrikespolitiska debatt sa att den saudiska regimen ”kränker kvinnors rättigheter”, ”piskar bloggare” och har en kungafamilj med ”absolut makt”.

Margot Wallströms, och den svenska regeringens, sätt att hantera relationerna med Saudiarabien och det militära samarbetsavtalet har kritiserats – men hon har också hyllats för sitt mod att tala öppet om bristen på mänskliga rättigheter i Saudiarabien.

Fredsmäklare i Jemen

Sverige stod i december 2018 värd för fredssamtal mellan Huthirebellerna och regeringen i Jemen. Samtalen ledde till ett större hopp i regionen, men vapenvilan har varit bräcklig. Sveriges fredsmäklande har även kritiserats i och med att Sverige samtidigt exporterat vapen till Saudiarabien och Förenade Arabemiraten. En vecka innan Margot Wallströms besked om sin avgång ville hon återuppliva arbetet i Jemen där hon planerade att personligen engagera sig för nya fredssamtal mellan parterna i höst. I en intervju med DN säger Wallström att det blir upp till den nya utrikesministern att ta vidare det arbetet.

Mikael Färnbo

Sofie Axelsson

Louise Gårdemyr