Go to main navigation
Mocambique

Invånare från byn Buzi har byggt tillfälliga bostäder inne på en idrottsarena efter att cyklonen Idai förstörde deras hem. Återuppbyggnaden är allvarligt underfinansierad.

Foto: Benjamin Suomela/Röda korset

NYHET

Mocambique har inte återhämtat sig efter cyklonerna

De humanitära behoven har ökat. När landet nu går till val är 8 procent av befolkningen i behov av hjälp, men det finns stora luckor i finansieringen.

I våras slog två cykloner till mot Mocambique: Idai träffade centrala delarna av landet i mars, och Kenneth drog in i norr i april. De humanitära behoven efter cyklonerna är fortsatt stora. De sköljde bort hela skörden för denna säsong och även utsädet för nästa säsong.

– För de kommande månaderna ligger stort fokus på att få ut utsäde och verktyg till de drabbade bönderna för att de ska kunna bli självförsörjande igen. Man fortsätter också med utdelning av mat och kuponger så att folk kan köpa mat, säger Emilie Göransson, ansvarig för rural utveckling på svenska ambassaden i Maputo.

Ovanpå detta finns fortsatt stora behov i södra Mocambique som är drabbat av torka. Sammanlagt bedöms 2,5 miljoner människor – åtta procent av befolkningen – vara i behov av humanitärt stöd, enligt FN:s humanitära responsplan från september.

Saknas pengar

Det finns dock stora luckor i finansieringen. FN har vädjat om 620 miljoner dollar för den humanitära responsplanen, men det är bara drygt 30 procent som finansierats såhär långt. 

Läs mer: skogsskövling har gjort Mocambique sårbart

Man behöver också bygga nya bostäder åt alla som blivit hemlösa i och med cyklonerna. Bara cyklonen Idai förstörde över 230 000 byggnader och hus. Återuppbyggnad finns med i regeringens katastrofplan, men budgetposten är bara finansierad till 10 procent.

Oro för nya katastrofer

Inom givarsamfundet pratar man ofta om mottot ”to build back better”, alltså att återuppbyggnad måste stärka det drabbade samhället och göra det mer motståndskraftigt mot kommande katastrofer.

– Den målsättningen kommer att bli svår att realisera, som det ser ut nu, konstaterar Emilie Göransson.

Läs mer: Hon var först på plats i krisdrabbade Beira

Det är oroande, inte minst eftersom det kan komma nya oväder redan nästa vår.

– Vi vet att starka cykloner blir allt vanligare, och därmed ökar också behoven av en mer motståndskraftig infrastruktur, jordbruk och bostäder. Men i dagsläget finns utsattheten kvar, samhället är skörare nu än vad det var förra året, säger Emilie Göransson.

Sverige stödjer områdena som drabbades av cyklonerna genom det globala stödet till FN och humanitära organisationer. Sida har också gett ytterligare humanitärt stöd om 150 miljoner kronor till bland andra World Food Programme, Unicef och Rädda barnen. Ambassaden i Mocambique stödjer försörjning och återuppbyggnad efter katastrofen med 200 miljoner kronor. 

Axel Kronholm