Go to main navigation
Peter Eriksson

Peter Eriksson som ny biståndsminister välkomnas av branschen.

Foto: Skärmdump Svt

NYHET

Ny biståndsminister – så tycker branschen

Erfaren politiker, men ny i biståndsfrågorna. Beskedet om Peter Eriksson som ny biståndsminister välkomnas av branschen i stort men valet beskrivs också som oväntat.
– Jag hade hoppats på en socialdemokrat, säger Anna Sundström på Palmecentret.

Miljöpartisten och tidigare språkröret Peter Eriksson blir ny biståndsminister. På en pressträff under måndagen talade Peter Eriksson om världens utmaningar och biståndets roll. Han lyfte att 65 miljoner människor lever på flykt och att 120 miljoner är i behov av akut humanitär hjälp. Han pratade också om klimatfrågan som en gemensam globala utmaning.

Svenskt bistånd – en lovikkavante från norr

– Sveriges röst i världen bygger inte på en järnnäve som skrämmer och hotar. Respekten och inflytandet handlar snarare om en varm, öppen men bestämd hand för samarbete och utveckling. Ett varumärke av svenskt helylle, en lovikkavante från norr, sa Peter Eriksson.

Men det blir ingen lätt uppgift. Peter Eriksson ska också synka satsningar inom sitt politikområde med de stödpartier som nu finns till regeringen.

Läs mer: Peter Eriksson blir ny biståndsminister

Vad tycker du om Peter Eriksson som ny biståndsminister? 

 

Anna Sundström, generalsekreterare för Olof Palmes internationella center:

– Det var oväntat. Jag hade hoppats på en socialdemokrat. Vi lever i oroliga tider och biståndspolitiken är en viktig del av utrikespolitiken. Socialdemokraterna har varit för passiva i den här frågan och överlåtit den till Miljöpartiet. Det har funnits en uppdelning som varit olycklig. De stora utmaningarna för biståndet är det växande hotet mot demokratin. Den utvecklingen är global och måste genomsyra biståndspolitiken som behöver vara mer än fatigdomsbekämpning och klimatinsatser, vilket dominerade under den senaste perioden.

– När det gäller Centerpartiets och Liberalernas inriktning så välkomnar jag behovet av ökade demokratifrämjande insatser men det måste blir mer än fria val och liberala instutitoner. Riskerna jag ser är att om man har en för dogmatisk syn på demokratiska röresler och institutioner att man också stryper eller skär ner delar av det som kan vara viktigt för att stoppa en anti-demokratisk utveckling.

 

Lena Ingelstam, chef för Rädda barnens internationella program:

– Vi välkomnar Peter Eriksson till jobbet och ser fram emot en god dialog och bra samarbete med honom om barns rättigheter i svenskt utvecklingssamarbete de kommande åren. Situationen för mänskliga rättigheter blir hans största utmaning och då särskilt barns rättigheter. När demokratin urholkas, utrymmet för människorättsförsvarare och civilsamhället att fritt verka och organisera sig minskar, då behöver Sverige prioritera dessa frågor, med ett tydligt barnrättsperspektiv, ännu mer och ännu starkare.

– Sveriges viktiga roll för mänskliga rättigheter och som en generös och pålitlig partner för hållbar utveckling och genomförandet av Agenda 2030 är något som det länge funnits en samsyn kring. Liberalerna och Centern har varit tydliga med att ett starkare fokus på mänskliga rättigheter och demokrati ska vägleda utvecklingspolitiken. Barns deltagande och viktiga roll som människorättsförsvarare glöms ofta bort av beslutsfattare.

 

Charlotte Bohman, styrelseordförande Hand in Hand:

– Peter Eriksson är en allmänkunnig och intresserad politiker med lång erfarenhet från både svensk politik och EU och vi utgår från att han kommer göra ett bra jobb som biståndsminister. Den viktigaste frågan för all biståndspolitik är den utbredda fattigdomen, den första av de globala målen. Att utrota fattigdom är grundläggande för att kunna uppnå de övriga globala målen. Därför är fattigdomsbekämpning centralt.

– Biståndspolitiken måste anpassas i och med att världen förändras. Det vill säga till följd av klimatförändringar, konflikter, globalisering, digitalisering, hot mot mänskliga rättigheter med mera. De globala utmaningarna är så pass stora, vi utgår från att politikerna lyckas komma överens om hur man ska kunna bedriva biståndspolitiken framöver.

 

Mariann Eriksson, generalsekreterare Plan International Sverige:

– Svårt att säga då vi inte vet så mycket om var han står i biståndsfrågorna. Peter Eriksson är ju en erfaren politiker och vi förutsätter att han är öppen för att lyssna och lära. Det är också mycket positivt att hans portfölj är mindre än den tidigare biståndsministerns och att han alltså kan lägga mer tid på våra frågor. Vi hoppas såklart att han tar med sig sina erfarenheter från miljö- och klimatsidan.

– Som en organisation som arbetar för barn och ungas rättigheter och flickors lika villkor är vi såklart glada över att den feministiska utrikespolitiken och inriktningen på jämställhet ligger fast. Vi skulle gärna se öronmärkta resurser till ungas sexuella och reproduktiva rättigheter och hälsa. Vi hoppas också på fortsatt starkt stöd till aktivister och demokratikämpar – inte minst bland barn och unga – med tanke på den politiska utvecklingen runt om i världen. Vi hoppas vidare på att Sverige fortsätter bygga på den inriktning om barn i väpnad konflikt som inleddes i och med vår plats i FN:s säkerhetsråd. 

Anders L Pettersson, chef på Civil Rights Defenders:


– Hela den svenska regeringen inklusive Peter Eriksson har ett tungt ansvar att leva upp till högt ställda mål för mänskliga rättigheter och demokrati. Amanda Lind blir ny minister för kultur och demokrati men det sistnämnda får inte bli en bisats. Vi förväntar oss en nysatsning på stödet till människorättsförsvarare runt om i världen som idag på många håll kämpar för medborgerliga och politiska rättigheter och mot regimer som i ökande takt inskränker deras fri- och rättigheter.

– Mänskliga rättigheter har inte en partipolitisk hemvist, men vi hoppas att fri- och rättigheter får en än tydligare plats i biståndspolitiken samtidigt som demokratibiståndet ökar (punkt 73 i överenskommelsen). Vi anser att det är viktigt att biståndets fokus även inkluderar människorättsförsvarare på ett tydligare sätt än tidigare. 

 

 

Anna Barkered, generalsekreterare, Latinamerikagrupperna

– Peter Eriksson företräder ett parti som sätter hållbarhet i fokus. Det bådar gott. Klimatet är en ödesfråga och biståndet kan bidra till att miljöfrågor genomsyrar all verksamhet. Biståndets bidrag till utvecklandet av småföretag med hållbarhetsfokus vore också bra och är något där biståndsministern kanske kan få brett politiskt stöd? Mikrolån är ett exempel.

– När människor organiserar sig och samarbetar blir deras röster för en rättvis och hållbar värld starkare. Men människorättsaktivister världen över blir hotade och dödade när de kräver rättvisa. Jag önskar att Sverige tar tydlig ställning mot dessa brott och stöttar dessa modiga människor som riskerar allt för en rättvis och hållbar värld.

 

Redaktionen