Go to main navigation
vaccicnering.jpg

Lawrence Turere, fem månader, här med sin mamma Elisabeth, får en rutinvaccinering i Kajiado, Kenya. Länder som satsar på hälsovård kan få ner fattigdomen – men i många länder är skillnaderna stora mellan fattig och rik.

Foto: © Gates Archive/Dominique Catton

NYHET

Ökade klyftor oroar Bill Gates: ”Vi måste skynda på utvecklingen”

Världen går framåt, allt fler barn går i skolan och färre barn dör. Men gapen mellan rika och fattiga är för stora.
– Om vi inte skyndar på utvecklingen kommer gapen att bli ännu större, säger Bill Gates.

Långt ifrån alla människor föds fria att forma sin framtid. Var du föds påverkar din möjlighet till att leva ett bra liv, utan fattigdom eller ohälsa. Det är slutsatsen i rapporten Goalkeepers: ”Examining Inequality 2019”, från Gates Foundation. I år analyseras särskilt ojämlikheten i världen och utgångspunkt har varit hur tillgång till hälsa och utbildning påverkar landets humankapital och därmed framtidsutsikter, och möjligheter att nå de globala målen.

Begreppet humanikapital var något som först fördes fram av den skotske liberala nationalekonomen Adam Smith. Redan på 1700-talet framhöll han hur människans kunskapsnivå kan bidra till en mer effektiv produktivitet – och i förlängningen ett lands välstånd. Ett synsätt som fått starkt fotfäste efter 1950, men emellanåt också kritiserats för att fokusera för mycket på individens ansvar.

Gates har i tidigare rapporter framhållit att humankapital är nödvändigt för att skapa ekonomisk tillväxt i fattiga länder. Utan humankapital är det omöjligt att undslippa fattigdom, konstaterar rapporten. Nu vill Gates att världen satsar på de områden som behöver lyftas allra mest: flickor, de fattigaste länderna och distrikten där ojämlikheten är som störst.

Bill Gates biståndsorganisation satsar på hälsa, utbildning och uppmuntrar länder att satsa mer på att lyfta sina invånare ur fattigdom och ojämlikhet.

Bill Gates, som ofta hänvisat till den nu avlidne professorn Hans Rosling, framhåller, liksom Rosling, gärna det som går framåt i världen.

– Med den här rapporten vill vi visa var vi är just nu och vad som krävs för att komma framåt, säger Bill Gates, som presenterar rapporten för media vid en digital presskonferens.

Bill Gates är världens näst rikaste person med en förmögenhet på strax över 96 miljarder dollar, enligt Forbes. Men Bill och Melinda Gates har sagt att de ska ge bort det mesta av sin förmögenhet och har bara en procent av aktierna kvar i Microsoft, företaget som gjorde dem förmögna.

De inleder rapporten från sin välgörenhetsorganisation Gates Foundation med att de är medvetna om sitt privilgium; att vara födda i ett rikt land av resursstarka föräldrar.

Mycket har blivit bättre – men inte överallt

Världen över har barn fått bättre hälsa, större tillgång till utbildning och barnadödligheten har gått ned. Rwanda och Etiopien lyfts fram som goda exempel på länder som satsar på primärhälsovård. Men trots en medvenhet om detta kommer få länder söder om Sahara att nå de globala målen för hälsa och barnadödlighet före 2030.

I Sahelområdet är barnadödligheten värst. I Tchad löper ett barn 55 gånger större risk att dö än ett barn som föds i Finland.

För första gången har även statistik på distrikt- och regionnivå, analyserats, och ojämlikheten inom länder är stor. Två tredjedelar av alla barn i låg- eller medelinkomstländer bor i områden som inte kommer att nå de mål som satts om barnadödlighet till 2030.

Bill och Melinda Gates samtalar med föräldrar som får malariavaccin i Tanzania, vid sjukhuset i Bagamoyo, 2018.

Stora skillnader inom länderna

I distriktet Kollam i Kerala i Indien, som idag klassas som ett medelinkomstland, har mycket blivit bättre. Idag riskerar knappt en procent av alla nyfödda barn att dö och invånarna har i snitt mer än 14 års utbildning, fullt jämförbart med många av världens rikaste länder.

Men i samma land, i Budaun-distriktet i Uttra Pradesh, riskerar åtta procent av barnen att dö, den genomsnittliga utbildningen är bara sex år – och här bor men än fyra miljoner människor.

Gapen mellan fattiga och rika distrikt finns i flera länder och rapporten konstaterar att de fattiga distrikten inte kommer att lyckas med att utrota fattigdom eller ge alla människor god hälsa och utbildning till 2030.

Kvinnors ojämlikhet segmenterar fattigdom

Som en röd tråd genom länderna löper också ojämlikheten mellan könen. Oavsett var du föds så blir livet svårare om du föds till flicka. Kvinnor måste foga sig efter föräldrar och sin make. Ju äldre flickan blir desto mer timmar lägger hon på oavlönat hushållsarbete.

En vuxen kvinna lägger cirka fyra timmar om dagen på hushållsarbete, motsvarande en timme för männen, ett exempel på hur könsnormer ökar kvinnors ojämlikhet över en livstid.

Länder som skapar lagar och riktlinjer som bidrar till kvinnors jämställdhet kan snabbare lyfta landet ur fattigdom och ojämlikhet, enligt rapporten.

Viktig med ledarskap

1996 var två av tre barn i Nepal undernärda – 2016 en av tre. Landets satsning på hälsovård till blivande mammor och nyfödda och på utbildning har lett till att 97 procent av alla barn nu börjar i skolan.

Även här finns det skillnader. De rikaste har fått ännu bättre hälsa och gapet mellan de allra fattigaste och landets övriga invånare är idag större än tidigare.

Modern teknologi och hjälpmedel är givetvis något som Gates Foundation lyfter fram som nödvändigt.

– Ledarskap är också viktigt. Jag tror att vi med digitala hjälpmedel kan bli bättre på att se vart pengarna går, hur regeringar använder sina pengar, vilka skolor som fungerar, och hur kliniker för familjeplanering kan förbättras, säger Bill Gates. 

Peru nämns som ett annat positivt exempel, där lagar stiftats för att ge kvinnor rätt att äga mark, och där tillgången till preventivmedel ökat.

Nigeria, ett land rikt på naturtillgångar,  kommer med sin nuvarande utveckling lyckas mycket sämre än Rwanda med att förse sin stora befolkning med hälsovård.

Sämre prognos för Afrika

Skillnaden mellan världsdelarna är stor. Söder om Sahara kommer 30 procent vara kvar i fattigdom (under 2 dollar/dag) år 2030 – jämfört med fem procent i Asien och runt åtta procent globalt. Här finns också sämre tillgång till moderna preventivmedel och mödravård.

– Ojämlikheten inom länderna är också stor. I länder som Nigeria finns en mycket hög levnadsnivå, jämförbar med andra rika länder, men här finns också extrem fattigdom, säger Bill Gates, och pekar på att ett Nigeria, som land, bara levererar för sex-sju procent av resurserna till landets hälsovård, jämfört med mindre länder som kan satsa upp mot 15 procent.

I rapporten rekommenderas länder med små budgetar att prioritera, vara mer effektiva och våga satsa lite mer pengar för att nå målen. 

– En halv miljard människor lever i dag utan tillgång till basal hälsovård, säger Bill Gates.

Ylva Bergman