Go to main navigation
34323267423_c04be2ca31_c.jpg

Den tidigare belarusiska arbetsmarknadsministern anklagas för människorättsbrott av Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter. Hon har nu bjudits in av Sida till ett seminarium på onsdag.

Foto: Saeima / Flickr

nyhet

Östgruppen: Sida har bjudit in människorättsbrottsling som talare

Biståndsmyndigheten Sida kritiseras för att ha bjudit in Belarus tidigare arbetsmarknadsminister Marianna Shchotkina som gästtalare på ett seminarium.

– Hon har haft en central roll inom den belarusiska förtrycksapparaten, säger Martin Uggla, ordförande för Östgruppen.

Biståndsmyndigheten Sida har till ett seminarium bjudit in Belarus tidigare arbetsmarknadsminister Maryjana Sjtjotkina. Seminariet hålls i morgon, onsdag, med anledningen av att det är 10 år sedan grundandet av det ”Östliga partnerskapet”, som är en del av EU:s grannskapspolitik för att fördjupa relationerna med sex länder i Östeuropa och Södra Kaukasus.

Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter, som har fokus på Belarus, kritiserar inbjudningen i ett pressmeddelande.

– Det är mycket beklagligt att en så allvarligt belastad person som Sjtjotkina på detta vis erbjuds en offentlig plattform och legitimitet. Det rimmar illa med regeringens uttalade engagemang för demokrati och mänskliga rättigheter, säger Östgruppens ordförande Martin Uggla.

Kontroversiell ex-minister

Kritiken handlar delvis om Sjtjotkinas tid i regeringen under perioden 2009-2016, då hon bland annat tog initiativ till en ny lag som av kritiker kallats ”parasitskatten”. Enligt Östgruppen innebar lagen att personer bestraffades ekonomiskt om de inte var registrerade på den officiella arbetsmarknaden, vilket man menar bryter mot den internationella rättens förbud mot tvångsarbete.

I dag är Sjtjotkina vice talman i det belarusiska överhuset, samt ansvarig för Belarus implementering av Agenda 2030, och det är i den rollen hon bjudits in av Sida.

– Vi är medvetna om kritiken och situationen för demokrati och mänskliga rättigheter i Vitryssland. Detta är också något vi arbetar med och Sverige för en dialog med Vitryssland om detta. Maryjana Sjtjotkina är Vitrysslands representant för Agenda 2030-arbetet och är här som del av en delegation ledd av Vitrysslands utrikesminister med anledning av att det Östliga partnerskapet fyller tio år, säger Christina Danielsson, chef för Östeuropaenheten på Sida.

"Vi kan påverka genom dialog"

Östgruppen hävdar också att det i Belarus finns ”flera fall” där arbetstagare i offentlig sektor avskedats efter att de engagerat sig i regimkritisk verksamhet. Sjtjotkina var också chef för president Lukasjenkas valstab inför presidentvalet 2015, som Östgruppen skriver ”präglades av fusk och manipulation”.

– Inbjudningen av Sjtjotkina förstärker ett mönster som blivit allt tydligare på senare år när det gäller den svenska regeringens agerande i förhållande till Belarus. Det faktum att landet styrs av en diktaturregim har tonats ner, och verkar tyvärr inte uppfattas som särskilt problematiskt längre, säger Martin Uggla.

Christina Danielsson, Sida, svarar att man uppskattar Östgruppens viktiga arbete för demokrati och mänskliga rättigheter i bland annat Belarus, men tillägger att dialog med staten är nödvändig.

– Vi anser att det är genom dialog vi kan påverka. Förutom samarbete med civilsamhället behöver vi ha en fortsatt kritisk dialog och viss samverkan med den vitryska staten för att ha möjlighet att påverka utvecklingen i landet och på sikt bidra till reformer, öppenhet och att medborgarnas rättigheter tillgodoses i Vitryssland.

Axel Kronholm

Fotnot: texten har uppdaterats med den svenska stavningen av Maryjana Sjtjotkina.