Go to main navigation
Venezuelan people cross the border to get to Colombia by a "trocha", muddy footpaths that cut across the scrubland that covers the banks of the Tachira River, which forms the border between Venezuela and Colombia.

Venezuelaner korsar gränsen vid floden Tachira för att ta sig Colombia. Antalet flyktingar från Venezuela ökade kraftigt under 2018.

Foto: UNHCR/Vincent Tremeau

NYHET

Över 70 miljoner människor är på flykt

Krig, våld och förföljelse fortsätter tvinga människor på flykt. Flest flyr från Syrien, Afghanistan och Sydsudan och över hälften är barn.
– Så länge det pågår konflikter kommer människor behöva fly, säger Caroline Bach, talesperson för UNHCR i Nordeuropa.

70,8 miljoner människor befann sig på flykt 2018. En dubblering om man jämför med för tjugo år sedan. Det visar den årliga rapporten med den senaste flyktingstatistiken från FN:s flyktingorgan UNHCR. 

Antalet människor på flykt har successivt ökat över tid och ser ut att fortsätta stiga. Framförallt beror det på allt mer långdragna och komplicerade konflikter. 

Två tredjedelar av världens flyktingar kommer från enbart fem länder: Syrien, Afghanistan, Sydsudan, Myanmar och Somalia.

– Skulle vi få stopp på konflikterna skulle vi se helt andra siffror. Men så länge det pågår konflikter kommer människor behöva fly, säger Caroline Bach, talesperson för UNHCR i Nordeuropa.

Krisen i Venezuela bidrog också till att fler människor behövde lämna sina hem. Uppskattningsvis är fyra miljoner venezuelaner på flykt, dock har endast en halv miljon sökt asyl i något annat land. 3,5 miljon venezuelaner ingår alltså inte i UNHCR:s statistik över 70 miljoner flyktingar. 

César och Yoheglith kom till Iberra, Ecuador från Venezuela i oktober 2018. Barnen har kunnat börja skolan och familjen hoppas kunna stanna. Foto: UNHCR/Santiago Escobar-Jaramillo

En hel stad på flykt – varje dag

Under 2018 tvingades över 13 miljoner människor på flykt. Det innebär att 37 000 flydde sina hem varje dag. Det är ungefär lika många som bor i Karlskrona (tätorten)

Men världens rika länder tar emot en väldigt lite andel, endast 16 procent. De flesta flyr inom landet eller till grannländerna.

– De mer utvecklade länderna behöver stötta och avlasta de länder som tar emot flest flyktingar. Hela ansvaret ska inte vila på de länder som ligger närmst, säger Caroline Bach.

Hälften av världens flyktingar är barn, så var det också under 2018. Många barn som flyr är dessutom ensamma.

– Barn utsätts för en större risk när det kommer till exempelvis sexuellt utnyttjande när de flyr själva. Tänk dig en fyraåring som korsar en gräns helt ensam? 

Shadi El Aiek flydde från Syrien och bor nu i Beirut och undervisar i arabiska. Nära en miljon syriska flyktingar har kommit till Libanon.  Foto: UNHCR/Diego Ibarra Sánchez 

De flesta på flykt bor i städer - inte i tält

Det finns få ljusglimtar i en rapport som handlar om människor som inte har något annat val än att lämna sitt hem. Av de 1,4 miljoner flyktingar som enligt UNHCR:s bedömning klassas som extremt sårbara fick enbart 92 400 kvotflyktingplatser under 2018.

Men tre miljoner människor kunde återvända till sina hemländer. Och majoriteten, 60 procent, av världens flyktingar bor inte i läger utan i städer. Allt fler länder arbetar också mer med integration.

Många föreställer sig kanske att flyktingar är de som bor i läger men så är det inte. Allt fler länder ser värdet i att inkludera flyktingar i sina samhällen och till exempel inkludera barn som flytt i redan etablerade skolor, säger Caroline Bach.

I december skrev nästan alla av FN:s medlemsländer under ett globalt avtal om flyktingar som syftar till att både värdländer och de människor som är på flykt ska få det stöd som dem behöver.

– Det handlar i stort om att se flyktingars möjligheter och styrkor, ge stöd åt de största mottagarländerna och säkra tillgången till säkra flyktvägar. I december träffas FN:s medlemsländer under ett globalt forum om flyktingar för att fortsätta hitta lösningar och ta vara på flyktingars motståndskraft, säger Caroline Bach.

Louise Gårdemyr