Go to main navigation
oxfam.jpg

Det finns en utbredd kultur av sexuella missförhållanden, inte bara i Oxfam utan i hela biståndsvärlden visar en ny granskning.

Foto: CC BY-SA HonestReporting.com

NYHET

Oxfam-granskning avslöjar utbredd kultur av sexuella övergrepp i biståndsvärlden

Ett drygt år efter att sexövergreppen på Haiti skakade Oxfam konstaterar en oberoende kommitté att övergrepp är utbredda i hela biståndsvärlden – och att vittnesmål tystas ner.

Biståndsorganisationen Oxfam har det senaste året granskats av en oberoende kommitté. På onsdagen släpptes deras slutrapport som visar att organisationen står inför flera utmaningar för att återfå förtroendet.

Efter fältstudier i tre länder, två i Afrika och ett i Asien, där flera internationella och nationella organisationer bedriver humanitärt arbete beskriver kommissionen en utbredd kultur av sexuella övergrepp i två av de tre länderna. 

Bland annat har kommissionen hållt i ett tjugotal fokusgrupper där flera vittnesmål tar upp hur den som inte går med på att utnyttjas sexuellt kan straffas. Det kan handla om utebliven humanitär assistans eller att man blir av med jobbet eller sin lön. Några kvinnor som vägrade ha sex med sin chef berättar om hur deras män som följd förlorade sina jobb. Tonårstjejer känner särskild press att gå med på sexuella relationer uppgav några av fokusgruppernas medverkande. 

– Vi brukade skriva lappar och lägga i förslagslådan. Men de kommer aldrig någonstans. Det vi ber om nu är att någon lyssnar på oss, säger en kvinna.

Många beskrev också en ständig frustration över hur rapporter om sexuella övergrepp inte tas på allvar eller får några påföljder, ett vittnesmål beskrev det som att händelserna försvinner "i ett svart hål". Det saknas i många fall också stöd för överlevare vilket flera deltagare påpekar.

– Vi har rapporterat men utan att få något som helst svar. Vi tappar hoppet eftersom vi inte vet vem vi ska hålla ansvar, säger en av fokusgruppens deltagare som över en längre tid försökt rapportera missförhållanden till olika organisationer och instanser.

Flera av de tillfrågade eftersökte mer och bättre information om hur man kan anmäla sexuella övergrepp och att sedan hållas uppdaterad om utredningar.

Utmaning: återfå förtroendet

Det var i februari 2018 som flera avslöjanden om sexuella övergrepp inom den brittiska biståndsorganisationen Oxfam kom fram i ljuset. Ett fall på Haiti, i samband med jordbävningen 2010, fick särskild uppmärksamhet och det avslöjades att en tidigare Oxfam-chef köpt sex av unga kvinnor. Därefter uppdagades allt fler fall av sexuella övergrepp, inte bara inom Oxfam utan också hos andra biståndsorganisationer. 

Läs mer om #metoo i biståndsbranschen.

Över 7 000 givare avslutade sitt stöd till Oxfam som en konsekvens av skandalerna vilket ledde till stora nedskärningar i dess internationella biståndsarbete.

Som en del av Oxfams arbete med att återfå förtroendet hos personal, givare och hos människor i sina verksamhetsländer tillsattes en oberoende högnivåkommission. Deras uppdrag handlade om att granska organisationens kultur.

– Vårt arbete syftar till att se på systemförändringar inom Oxfam och den bredare humanitära sektorn. Att Oxfam blir en bättre och säkrare plats, sa Birgitta Ohlsson, tidigare riksdagsledamot (L) i Sverige och en av kommissionärerna i samband med att en delrapport släpptes.

Precis som i delrapporten beskriver kommissionen i sin slutrapport en problematisk arbetsmiljö och tar upp flera vittnesmål om sexism, mobbning, rasism och elitism. Både när det kommer till Oxfams personal och för människor i Oxfams verksamhetsländer. Rapporten pekar också på svårigheter kring att rapportera om missförhållanden – bland annat vad gäller förtroende för att bli lyssnad på och tas på allvar.

Läs mer: Vittnesmål om rasism, elitism och sexism när Oxfam granskas 

Även om rapportens fokus är på just Oxfam poängterar författarna att liknande missförhållanden finns i hela biståndssektorn. De beskriver det som "ett symptom på ett bredare missbruk av makt".  

– I många fall så drar förövarna nytta av att ett land går igenom en katastrof. Alla institutioner är på undantag och förvövaren tänker att hen inte kommer att bli åtalad eftersom hen jobbar för en internationell organisation, säger en i Oxfams personal till kommissionen.

Rapporten lägger fram sju rekommendationer till Oxfam som är tänkt att vara vägledande för organisationens fortsatta arbete. Den största utmaningen enligt kommissionen handlar om att återfå förtroendet hos sin personal, hos människor i verksamhetsländerna och hos givarna. Rekommendationerna bygger på att förändra organisationens kultur och skapa "en säkrare, starkare, mer etisk och effektivare organisation för alla". 

 Oxfam har en enorm vilja, energi och ett engagemang för att förändra. Utmaningen ligger i genomförandet för att Oxfam ska återfå samhällets och personalens förtroende, rätta till historiska orättvisor och hedra organisationens uppdrag och personal, säger kommissionens medordförande Kathy Sierra och Zainab Bangura.

Oxfam välkomnar rapportens upptäckter och rekommendationer.

– Vi satte upp den oberoende kommissionen så att den kunde berätta de hårda sanningarna om vår organisation och förtydliga var och hur vi kan förbättra vårt arbete, säger Winne Byanyima, internationell chef på Oxfam.

Det senaste året har Oxfam aktivit arbetat för att förändra sin organisationskultur. Mer pengar har investerats i förebyggande arbete och systemet för att rapportera har förbättrats. Mellan april 2018 och mars 2019 rapporterades 294 fall av missförhållanden, en ökning från 87 fall 2016 som enligt Oxfam visar att fler får koll på sina rättigheter och har ett större förtroende för rapporteringssystemet.

Kritik från flera håll

Samtidigt som kommissionen lägger fram sin slutrapport publiceras även en myndighetsrapport där en brittisk biståndskommission granskat Oxfams brittiska avdelning.

I den riktas stark kritik mot organisationens agerande i samband med sexköpsskandalen på Haiti 2011. Rapporten konstaterar att Oxfam svek sitt uppdrag, en slutsats som accepteras av Oxfam själva.

– Det som hände på Haiti är en skam och vi beklagar djupt det som inträffade. Jag vill återigen be om ursäkt till Haitis befolkning och till våra givare här hemma. Vi svek er, säger Oxfams ordförande i Storbritannien Caroline Thomson i en video på organisationens hemsida.

Louise Gårdemyr