Go to main navigation
sdlUm63EWvfpkI-nh.jpg

Frankrikes premiärminister Edouard Philippe lämnar tillbaka svärdet El Hadj Omar Tall till Senegals president Macky Sall.

Foto: SEYLLOU/AFP/TT

Payback time? Nu vill länder ha tillbaka sina stulna antikviteter

Stulna bronser, svärd och ovärderliga textilier. OmVärlden listar fem föremål som försvunnit ifrån länder för att, i vissa fall, komma tillbaka.

Européer och amerikaner har stulit till sig både det ena och det andra under kolonialtiden och även långt efter det. Än i dag ber urbefolkningsgrupper och länder om att få tillbaka långt svunna föremål – men det kräver oftast en lång kamp. Ofta går de forna kolonisatörerna inte med på någon överlämning alls då de menar att artefakterna är säkrare på europeiska museum och att en eventuell förflyttning av ömtåliga objekt kan komma att skada dem. En del argumenterar även för att historiska kulturobjekt inte tillhör någon särskild nation och att ett visst land inte kan hävda en ägarrätt efter hundratals år ifrån landet.

Det finns en hel del internationella regler och konventioner om äganderätt och åtgärder kring stulna kulturobjekt. 1995 uppkom till exempel en konvention från den internationella organisationen Unidroit för att återlämna stulna exporterade kulturföremål. I FN:s deklaration om urbefolkningars rättigheter står även att länder ska återlämna ceremoniella föremål eller mänskliga kvarlevor som stulits eller kommit ifrån ägaren på ojämlika villkor.

OmVärlden listar fem föremål i fokus för återlämning:

1. Historiskt svärd återlämnas till Senegal från Frankrike

Det historiska svärdet El Hadj tillhörde den västafrikanska ledaren Omar Tall som ledde den anti-koloniala kampen mot Frankrike i mitten på 1800-talet. Svärdet överlämnades av Frankrikes premiärminister Edouard Philippe till Senegals president Macky Sall i november 2019. Frankrikes president Emmanuel Macron beslöt för ett år sedan att 90 000 föremål ska föras tillbaka till afrikanska stater.

2. Paracastextilierna från Göteborg tillbaka till Peru

De tvåtusen år gamla paracastextilierna smugglades till Sverige på 30-talet och krävdes tillbaka av Peru 2008. En stor debatt om vem som har rätten till ett kulturarv uppstod i samband med kraven på återlämningarna. Lite mer än hälften av de 89 textilierna har nu överlämnats från Världskulturmuséet i Göteborg och de sista ska återlämnas senast år 2021. Förutom paracastextilierna så har cirka 25 kvarlevor överlämnats från Sverige till länder som frågat om dessa.

3. Greklands parthenonfriserna blir kvar i England

Britterna har vägrat lämna tillbaka Parthenonfriserna till Grekland i över två hundra år. Brittiska muséet har ståndpunkten att föremål kommer att bevaras säkrare om de tas om hand av experter på museet. Nyligen erbjöd sig Kinas president Xi Jinping att stötta Grekland i dispyten och framhävde att även Kina har många föremål i världen som stulits från landet och bör därför repatrieras.

4. Benin-bronserna lånas tillbaka till Nigeria

Den brittiska armén plundrade även Kung Ovonramwens palats i Benin (nuvarande Nigeria) på över 2500 föremål år 1897. Konstverken har efter det fördelats mellan flera länder i Europa och USA men de flesta återfinns på det brittiska muséet i London och Berlins etnologiska museum. I november 2018 så gick det brittiska muséet med på att åtminstone låna ut delar av samlingen till Nigeria. Tyskland har påbörjat en process av återlämning då 16 kulturministerier i landet skrev under ett avtal i mars 2019 som ska verka för att stulna objekt ska lämnas tillbaka till dess rätta ägare

5. Tutankhamun i brons såldes för 55 miljoner kronor

Trots Egyptens livliga protester, och en önskan om inblandning från Interpol, så såldes i juli 2019 ett 3000 år gammalt bronshuvud av Tutankhamun på det brittiska auktionshuset Christie’s för 55 miljoner kronor. Auktionshuset menar att bronshuvudet inte är ett stulet objekt men experter påvisar att det är troligt att konstverket smugglades ut från Egypten på 70-talet och att auktionshuset inte har några dokument som bevisar motsatsen. Egypten har blivit av med hundratusentals historiska föremål som smugglats ur landet av äventyrare och plundrare genom åren.

Sofie Axelsson