Go to main navigation
frontex.jpg

En gemensam fast gränsstyrka ska bevaka EU:s gränser.

Foto: Frontex, 2019

NYHETER

EU:s nya gränsstyrka: hundförare, vakter och kommunikatörer

Nu får EU en permanent gränsstyrka med 10 000 personer på plats till 2027. I flera etapper ska styrkan byggas upp – och Sverige ska bidra med både personal och löner.

EU:s permanenta gränsstyrka, som ska bli 10 000 personer år 2027 kommer bestå av tre kategorier som byggs upp successivt. Det handlar om en fast styrka, anställd direkt av Frontex, om längre tidsbudna kontrakt och om kortare kontrakt, som medlemsländerna ansvarar för.

Redan i dag finns personal från olika EU länder på plats för att stötta Frontex, exempelvis har svenska kustbevakningen tidigare varit på plats i Medelhavet.

Men nu ska Frontex alltså få en permanent styrka.

– Till första kategorin, den stående styrkan blir det 1 000 personer  2021 och 3 000 år 2027, säger Marianne Persson. ämnesråd på justitiedepartementet och huvudman för gränskontrollfrågor.

Personalen kommer att vara anställd direkt av Frontex. Yrkeskategorier som efterfrågas är patrullerande gränsvakter, kontrollanter till lands, personal för övervakning till sjöss, hundförare, tolkar/personer med specialkompetens om kulturella skillnader länder emellan (så kallade interculturar mediater), eller presskommunikatörer.

Utöver den fasta styrkan ska EU:s medlemstater skicka ut personal på längre, tidsbegränsade uppdrag, så kallad sekondering. Här står Sverige och respektive medlemsland för lönen till de utsända, till skillnad från den fasta styrkan som får lön direkt av EU (men indirekt av medlemsavgifterna).

I den här kategorin ska 400 personer vara på plats 2021 och 1500 mot slutet av perioden.

– Sverige kommer att bidra med nio personer det första året och 34 personer det sista året i denna kategori, säger Marianne Persson.

Medlemsländerna kan också söka kompensation för löner för den utsända personalen.

Den sista kategorin som ska ingå i Frontex styrka är personal utsända på kortare uppdrag/sekonderingar. Den kvot som Sverige ska bidra med till de kortare kontrakten är 82 personer till 2021 och 125 personer till 2027.

– Det ska finnas en flexibilitet i styrkan, vi ska kunna gå upp och ned i antal beroende på behov. Men det ska aldrig bli mer än 5 000 år 2027, säger Marianne Persson.

Vad har Sveriges linje varit?

- Vi vill att Frontex och medlemsländernas styrka vid gränserna ska stärkas. Sverige är positiva till inrättandet av den permanenta styrkan, men vi har betonat att det är behovet som ska styra, säger Marianne Persson.

Blir det en slags EU-polis?

– Jag skulle inte uttrycka det så. Våra medlemsstater kan behöva hjälp av Frontex. Det är olika gemensamma operationer. Det finns ingen överstatlig befälhavare, utan medlemsländerna, där operationerna äger rum, fattar besluten, säger hon.

Det har länge funnits kritik över att Sverige inte klara att bevaka sina egna gränser. I en Schengen–rapport, som läckte till Kvällsposten i september 2018, fick Sverige svidande kritik för sina gränskontroller. Rapporten följdes av rekommendationer för hur Sverige ska stärka sitt gränsskydd och en samlad strategi för hur det svenska gränsskyddet ska se ut togs sedan fram.

Hur ska Sverige, som redan har ansträngda egna gränser, hitta personal att skicka iväg?

– Det är upp till våra myndigheter att se till att det finns. Förordningen träder i kraft i november, styrkan ska finnas på plats, säger Marianne Persson.

104,4 miljoner euro ska fördelas till Frontex, Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån, till år 2020. Det är en budgetökning med 32,4 procent jämfört med 2019. Ambitionen är att dubblera unionens gränsstyrkor med 10 000 gränsvakter till 2027.

Diskussioner har pågått om hur stor andel av biståndet som ska gå till att hantera migration och säkerhet. Osäkerhet för hur detta ska ske har präglat diskussionen om EU:s framtid och långtidsbudgeten, som lades fram i maj 2018. Men när det gäller finansiering av Frontex handlar det inte om biståndsmedel utan om EU:s budget som helhet, erfar OmVärlden.

Läs mer om EU:s stora framtidsfrågor här.

Läs mer om EU:s nya biståndskommissionär här:

Ylva Bergman