Go to main navigation
Ylva Johansson

Att få till en ny gemensam pakt för migration och asyl kommer att vara en av Ylva Johanssons främsta prioriteringar som migrations- och inrikeskommissionär. "Det kommer att bli besvärligt men misslyckande är inte ett alternativ", sa hon under utfrågningen i parlamentet.

Foto: Europaparlamentet

NYHET

Så grillades Ylva Johansson i Europaparlamentet

Den förra S-ministern har nominerats till ny migrations- och inrikeskommissionär. I dag frågades hon ut i EU-parlamentet.

Som migrations- och inrikeskommissionär kommer Ylva Johansson att få ansvar för en svår politikportfölj inom EU. På hennes bord hamnar bland annat uppdraget att få till en gemensam överenskommelse om unionens asyl- och migrationspolitik.

I sitt öppningsanförande i parlamentet lyfte Ylva Johansson bland annat fram sin erfarenhet av att hantera 2015 års flyktingströmmar i den svenska regeringen. Hon beskrev det som ”besvärligt”, men sa att hon var ”stolt” över att Sverige kunde vara en tillflyktsort för så många flyktingar under den tiden.

Ylva Johansson beskrev det som en av hennes främsta prioriteringar att få till en ny pakt för migration och asyl.

– Det kommer att bli besvärligt men misslyckande är inte ett alternativ.

Hon vände sig också emot att bunta ihop säkerhets- och migrationsfrågor.

– Migration och säkerhetspolitik är viktiga frågor som kan vara ömsesidigt förstärkande, men jag vill vara tydlig med att de är separata. Migration ska inte ses som ett hot mot säkerheten.

Apropå säkerhet lyfte Ylva Johansson fram många olika hot som EU står inför: allt från terrorism till organiserad brottslighet, människohandel, sexuellt utnyttjande och övergrepp på barn.

– Samhället måste skydda de mest sårbara och jag kommer att vara deras starkaste förkämpe, sa hon.

Dödläge i flyktingfrågan

Under utfrågningen som följde ville flera parlamentariker ha svar på hur Ylva Johansson ska lyckas hitta någon enighet i migrations- och asylfrågorna, där det råder djup splittring mellan medlemsstaterna.

– Min ansats kommer att handla om att lyssna mycket noga till olika åsikter för att hjälpa oss komma fram till en gemensam nämnare. Jag har avsikt att snabbt träffa alla medlemsstater bilateralt.

Läs mer: Fokus på gränsbevakning och flyktingstopp

Den brittiske ledamoten Claude Moraes undrade vilka möjligheter det finns för detta, med tanke på det dödläge som råder i frågan i Europeiska rådet.

– Mitt uppdrag är att bryta det dödläget. Jag kan inte säga nu hur jag ska gå tillväga, utan jag måste börja med att lyssna på medlemsstaterna, svarade Ylva Johansson.

Hon återkom i flera svar till att hon vill skapa lagliga vägar in till EU för människor på flykt, bland annat genom fler vidarebosättningar. EU stod för ungefär hälften av världens vidarebosättning under förra året.

– Vi behöver göra mer, och jag kommer att arbeta med medlemsländerna för att skynda på detta, och även titta på hur man kan jobba med humanitära korridorer vid brådskande behov.

Få bort gränskontroller

Ett ”nyckelområde” för Ylva Johansson kommer vara att få bort de inre gränskontrollerna som medlemsstater inom Schengenområdet upprättat.

– Vi vill göra oss av med dem [de inre gränskontrollerna]. Men vi måste också inse att det finns en koppling mellan dessa och de ärenden som finns med i asylpakten. De befintliga Dublin-reglerna fungerar inte bra, och det hänger ihop, det måste vi beakta.

På frågan om Kommissionen kommer att straffa länder som behåller sina gränskontroller svarade Ylva Johansson att det är möjligt som en sista utväg.

– Naturligtvis finns det alltid överträdelseförfarandet som en sista utväg, så kan det alltid bli. Men om jag tillträder är det inte det första jag kommer att göra. Jag kommer att börja med att ha en dialog med de här länderna och försöka hitta andra utvägar innan man tar till överträdelseförfarandet.

Försvarar samarbetet med Libyen

Som migrations- och inrikeskommissionär kommer Ylva Johansson att ansvara för de externa samarbeten som EU har med länder som Libyen, Sudan och Turkiet för att hantera migranter och flyktingar. Dessa samarbeten har kritiserats hårt för att försvåra för människor på flykt och stärka myndigheter och grupper som kränker mänskliga rättigheter.

Vänsterpartiets ledamot Malin Björk beskrev under utfrågningen EU:s samarbete med Libyen som "skamligt" och sa att EU är medskyldigt till de övergrepp som flyktingar utsatts för där. Hon frågade Ylva Johansson om hon ämnade avsluta detta samarbete.

– Jag ser inte hur det skulle bli bättre i Libyen genom att avsluta samarbetet med EU. Den libyiska kustbevakningen bryter mot mänskliga rättigheter, det vet vi. Det EU gör är att utbilda Libyens kustbevakning i mänskliga rättigheter.

Ylva Johansson beskrev i ett svar på en tidigare fråga läget i Libyen som ”fruktansvärt” för de flyktingar som fastnat där ”under avskyvärda villkor som ingen människa ska behöva uppleva”, men försvarade samarbetsavtalen med landet.

– EU:s samarbeten med de här länderna kränker inte flyktingarnas mänskliga rättigheter. Deras rättigheter kränks, men det är inte beroende av samarbetsavtalen. Det är just genom samarbetena som FN:s organisationer kan hjälpa flyktingarna där. Jag anser att vi behöver fortsätta med den här typen av avtal med tredje land.

Unionens värden hotas

Ylva Johansson fick även flera frågor om brottsbekämpning, bland annat från den moderata EU-parlamentarikern Tomas Tobé. Johansson konstaterade i sina svar att flera av unionens grundläggande värden hotas.

– Det är hot mot rättsstatens principer, mot minoriteter, vi har en judisk befolkning som är rädd inom vår union, vi ser hur kvinnor trakasseras, kvinnor som inte får besluta om sin egen framtid. Det här är grundläggande värden som vi kämpar för, sa hon.

Ylva Johansson undvek dock flera gånger att ge några konkreta besked eller exempel på åtgärder som hon vill vidta. Exempelvis frågade den tyska ledamoten Cornelia Ernst hur den nominerade kommissionären ställer sig till teknik för ansiktsigenkänning på allmän plats, vilket diskuteras i flera länder.

– Jag får återkomma för att kunna vara mer konkret vid ett senare tillfälle, svarade Ylva Johansson.

Axel Kronholm

Fotonot: Efter utskottets utfrågning av Ylva Johansson var det bara socialdemokraterna och liberalerna som ville godkänna henne. Därmed fanns inte tillräcklig majoritet för att rekommendera henne som EU-kommissionär. Utskottet har nu skickat skriftliga frågor där de kräver Ylva Johansson på mer detaljerade svar på hur hon tänker arbeta för att ena EU i den djupt infekterade migrationsfrågan.

Uppdatering 14:26, 2019-10-08: Ylva Johansson har nu godkänts av utskottet.