Go to main navigation
elefant

Elefanter är hotade i hela Asien. Totalt fanns mellan 40 000 och 50 000 elefanter kvar 2003, vilket är mer än en halvering jämfört med början av 1900-talet. Myanmar har den näst största population av den asiatiska elefanten, efter Indien. Man uppskattar att det finns mellan 1500 och 2000 vilda elefanter i landet.

Foto: Julia Thiemann/WWF

NYHET

Så lyckades Myanmar hejda tjuvjakten på elefanter

För ett par år sedan dödades en elefant i veckan. Nu har tjuvskyttet mer eller mindre upphört.

– Jag har aldrig sett en så snabb framgång, säger Nick Cox, landschef för Världsnaturfonden i Myanmar.

De kusliga upptäckterna oroade naturvårdare i hela världen: fler och fler elefanter hittades dödade, flådda och stympade runtom i Myanmar. Många av djuren hade dödats för sin hud och kroppsdelar, som snabeln och tänderna, och sedan lämnats att ruttna.

Vanligtvis jagas elefanter för sina betar, men runt 2016-2017 noterades en ökande efterfrågan på andra delar av djuret, inte minst från Kina, för användning inom traditionell medicin. Tänder och elfenben såldes även öppet på marknader i Myanmar som smycken. Det har även förekommit försäljning av ”blodpärlor”, små röda blänkande pärlor som framställts av blod, fett och skinn från dödade elefanter.

– När det var som värst förlorade vi i genomsnitt en elefant i veckan, berättar Nick Cox, landschef för Världsnaturfonden i Myanmar.

Hälften av elefanterna borta

Elefanter är hotade i hela Asien. Totalt fanns mellan 40 000 och 50 000 elefanter kvar 2003, vilket är mer än en halvering jämfört med början av 1900-talet. Myanmar har den näst största population av den asiatiska elefanten, efter Indien. Man uppskattar att det finns mellan 1500 och 2000 vilda elefanter i landet. Med så få vilda elefanter, och så aktiva tjuvjägare, stod det klart att man behövde agera kvickt.

Den stora utmaningen var att många av elefanterna dödades utanför skyddade naturparker, och att det inte fanns tillräckligt med personal och resurser för att patrullera skogarna.

– Regeringen insåg att det här både var en fråga om nationell stolthet och en internationell angelägenhet. Polismyndigheten gjorde detta till en prioriterad fråga, och vi satte upp en utbildning för att lära upp poliser och personal från skogsstyrelsen i hur de kan patrullera de här områdena, säger Nick Cox.

Stärkt patrullering

Totalt utbildades närmare 200 personer från myndigheterna i patrullering och insamling av information, och inte länge därefter började man se resultat.

Nick Cox tar fram en utskrift på en graf som visar antalet dödade elefanter för tre regioner där tjuvskyttet varit vanligast: Ayeyarwady, Bago och Yangon. Från den syns hur allt fler elefanter dödades för varje år – som flest år 2017, totalt 44 stycken. Men från april 2018 börjar kurvan vända neråt igen.

Mellan april 2018 och april 2019 har noll dödade elefanter rapporterats i Yangon och Bago, och endast två i Ayeyarwady.

– Det är en massiv minskning som vi fullt ut tillskriver insatsen med de ökade patrullerna, säger Nick Cox. Samtidigt som patrullerna ökade stärktes också lagstiftningen i Myanmar.

Parlamentet agerade

I maj 2018 antog parlamentet en ”Conservation of Biodiversity and Protected Areas Law” som tydligt slår fast att det är olagligt att handla med eller köpa produkter från skyddade arter. Försäljningen av elfenben på två stora marknader i Yangon stoppades.

Man skärpte även straffen till tre års fängelse som minimum. Myanmar har nu en av de hårdaste lagarna i regionen. I oktober 2018 greps nio tjuvjägare varav åtta dömdes till tre års fängelse och en till fyra år. Nick Cox på Världsnaturfonden är imponerad.

– Jag har arbetat i regionen i 20 år och jag har nog aldrig sett en förändring ske såhär snabbt. Det vittnar om att det finns en genuin vilja hos regeringen att agera när det finns ett så tydligt behov. Det är mycket uppmuntrande.

Behöver mer resurser

Det är dock för tidigt att pusta ut. Efterfrågan finns fortfarande kvar och tjuvjägarna söker alltid nya möjligheter.

– Det finns många exempel på när allt ser ut att gå åt rätt håll, så man sänker garden och så slår tjuvjägarna till igen. De kommer alltid vara ute efter att hitta nya vägar och utnyttja svagheter i skyddet, säger Nick Cox.

Det är inte heller känt hur vanligt tjuvskyttet är utanför de tre centrala regioner som man nu fokuserat på. Pågående väpnade konflikter i norr, öster och väst försvårar ytterligare för patrullering och insamling av information. Dessutom saknas resurser.

– Det finns naturreservat i Indien som har dubbelt så många skogsväktare som Myanmar har för hela landet. På miljöministeriet finns det mindre än 500 anställda som har i uppgift att skydda djurlivet inom de skyddade naturområdena. De behöver mer internationellt stöd om de ska klara av att skydda elefanterna ordentligt, säger Nick Cox.

Axel Kronholm