Go to main navigation
Filantropi–SaStortarBistandet.jpg

Privata filantroper skänkte 216 miljarder kronor till biståndsprojekt mellan 2013 och 2015. Det motsvarar ungefär 5 procent av allt officiellt bistånd.

Foto: Iva Troj

NYHET

Så mycket ger världens rikaste människor i bistånd

Privata filantroper ger varje år miljarder till välgörenhet. Så hur viktig är deras hjälp, och vart går pengarna?

Är man rik hör det till att också dela med sig av sin förmögenhet. Många länder har också generösa skattelättnader för pengar som doneras i välgörande syfte. De flesta av världens dollarmiljardärer har egna stiftelser och välgörenhetsorganisationer döpta efter sig själva. Varje år slussas miljarder dollar genom dessa organisationer. 

Hur mycket pengar handlar det om?

Mellan 2013 och 2015 gav filantroper omkring 24 miljarder dollar, ungefär 214 miljarder kronor, till olika biståndsprojekt. Det motsvarar 5 procent av allt officiellt bistånd under samma period.

Är det mycket?

5 procent låter kanske inte så mycket, men då ska man komma ihåg att det handlar om ett fåtal rika givare. OECD uppskattar att 80 procent av allt filantropiskt bistånd kommer från bara 20 organisationer, och nästan hälften av pengarna kommer från en enda stiftelse: Bill & Melinda Gates Foundation.

På enskilda områden är de privata givarna mer inflytelserika. Inom hälsoområdet är privata filantroper den tredje största källan till finansiering i utvecklingsländer, enligt OECD-rapporten Private Philantropy for Development från 2018.

Vem ger mest?

Den största välgörenhetsorganisationen är Bill & Melinda Gates Foundation som förfogar över cirka 44 miljarder dollar. Den grundades 1994 av IT-miljardären Bill Gates och fokuserar främst på sjukvårds- och utbildningsprojekt. 2006 lämnade Bill Gates arbetet på Microsoft för att jobba med stiftelsen på heltid. Stiftelsen har även stöttat projekt som är kontroversiella i amerikansk politik, såsom familjeplanering samt sexuell och reproduktiv hälsa.

Vilka andra stora givare finns?

De allra flesta större spelare inom filantropin är från Nordamerika eller Europa. Bland dem finns investeraren Warren Buffet, familjen Bloomberg, men också svenska stiftelser som Ikea Foundation. 

Här finns en längre lista på några av världens största filantroper.

Vad går pengarna till?

Merparten av allt filantropiskt bistånd går till just hälsa och utbildning. Större delen av pengarna kanaliseras genom internationella organisationer och större icke-statliga biståndsorganisationer, såsom Gavi, Världshälsoorganisationen eller Unicef.

Vilka länder jobbar man i?

Filantroperna fokuserar främst på medelinkomstländer. Två tredjedelar av pengarna gick till sådana länder, såsom Indien, Nigeria, Mexiko, Kina, Etiopien eller Sydafrika. Bara en tredjedel av det landsspecifika filantropiska stödet gick till de minst utvecklade länderna.

Axel Kronholm