Go to main navigation
Geldof-Mauritius-collage.jpg

Bob Geldof investmentbolag har – tillsammans med hundratals multinationella bolag och afrikanska oligarker – systematiskt använt Mauritius som bas för att undvika att betala skatt för affärer i fattigare länder på det afrikanska fastlandet.

Foto: Collage Alona Melnyk. Foto: Bamba Sorang och Oise Photo Passion

nyhet

Så plundras Afrika på skatteintäkter – av multinationella bolag och Bob Geldof

En läcka på 200 000 dokument ger en inblick i hur multinationella företag använder brevlådeföretag på Mauritius för att undvika att betala skatt i länder i Afrika. En av de ertappade är Live Aid-skaparen Bob Geldofs investeringsfond.

Efter att ha nått berömmelse under 1980-talet för låten ”Do They Know It´s Cristmas” och som organisatör till Live Aid-galorna som samlade in pengar till stöd för svältande i Etiopien har den före detta Boomtown Rats-sångaren Bob Geldof gett sig in i finansvärlden. Genom att köpa upp företag i Afrika lovar hans investmentbolag, 8 miles, 20 procent i avkastning för sina investerare – och samtidigt en möjlighet att bidra till jobb och utveckling på kontinenten.

Men vad som inte framgått utåt – och vad som nu avslöjats genom en läcka till journalistnätverket ICIJ – är att affärsmodellen har byggt på aggressiv skatteplanering via brevlådeföretag på den lilla önationen Mauritius, samtidigt som Mauritius själva har fått sig en hacka.

Förlorat 150 miljarder dollar i skatteintäkter

Dokumenten ger en inblick i hur Bob Geldof – tillsammans med hundratals multinationella bolag som telekomföretaget Vodafone, vitvaruföretaget Whirlpool, oljebolaget Total, lyxhotellkedjan Six Senses och flera afrikanska oligarker – systematiskt använt Mauritius som bas för att undvika att betala skatt för affärer i fattigare länder på det afrikanska fastlandet. Skatteplaneringen har undandragit enorma resurser från länder som är i skriande behov av ökade skatteintäkter för att bygga ut sin infrastruktur och välfärdssystem.

Förra året uppskattade en FN-panel att den afrikanska kontinenten förlorar runt 150 miljarder dollar varje år på grund av skatteflykt och aggressiv skatteplanering. Skatteflykt och skatteplanering utgör ett av de största hindren för utvecklingen i Afrika.

Läckan till ICIJ visar att bolagen har utnyttjat de dubbelbeskattningsavtal som Mauritius tecknade med 46 mestadels fattiga länder under 1990-talet. Avtalen, som kom till genom påtryckningar från multinationella företag och västliga institutioner som OECD, har visat sig vara extremt lukrativa för multinationella bolag och Mauritius själva – men en katastrof för de flesta andra av landets avtalspartners.

Slipper helt att betala skatt

Dubbelbeskattningsavtal – som sträcker sig tillbaka till 1920-talet – kom till för att förhindra att företag som gör internationella affärer beskattas dubbelt – både i hemlandet och i landet där affären görs. Mauritius såg tidigt en potentiell affärsmodell i avtalen genom att göra det enkelt för internationella företag att sätta upp en filial på ön och kunna skatta på Mauritius istället för i de afrikanska länder där affärerna sköttes. Samtidigt sänktes den effektiva bolagsskatten på ön till tre procent. Och många andra typer av transaktioner är skattefria, till exempel beskattas inte vinster efter försäljning.

Det innebär i praktiken att företag med filialer på Mauritius i princip helt undkommer beskattning av sina affärer i några av de fattigaste länderna i världen.

Kamp mot avtalen

På senare år har allt fler regeringar och skattemyndigheter börjat ifrågasätta och försökt omförhandla avtalen med Mauritius. Men det har visat sig svårt. Omförhandlingar tar i regel åratal. Sydafrika inledde en process 1997 och lyckades till slut – trots att flera multinationella företag hotade med att dra sig ur landet – nå ett modifierat avtal år 2015. För Indien tog det 20 förhandlingsrundor som löpte över 20 år för att till slut lyckas nå ett nytt avtal år 2016. Andra länder – som Uganda, Etiopien, Lesotho, Zimbabwe, Senegal, Zambia, Tunisien – har hittills inte lyckats ta sig ur sina avtal, trots att myndighetspersoner i samtliga länder, i intervjuer med ICIJ, menar att avtalen är skadliga.

Bob Geldofs investmentbolag 8 mile – döpt efter distansen mellan Europa och Afrika vid dess närmaste punkt i Gibraltar – har utnyttjat Mauritius skatteavtal för ett flertal företagsaffärer i länder som Uganda och Etiopien. En talesperson för bolaget säger till ICIJ att verksamheten bidrar till jobb och utveckling på kontinenten och att företaget i all sin verksamhet följer de skatteregler som existerar. Bob Geldof själv har avböjt att kommentera publiceringen, liksom de andra företagen som nämns i rapporteringen.

Mikael Färnbo