Go to main navigation
Kvinnodagen2.jpg

Snabbast framåt har jämställdheten de senaste tio åren gått i Afrika söder om Sahara. 

Foto: Iva Troj/22blocks

nyhet

Så snabbt går världen mot ekonomisk jämställdhet

Världen tar snabba kliv mot jämställdhet. På tio år har 131 länder antagit 274 lagar och regleringar som ökat den ekonomiska jämställdheten, visar en rapport från Världsbanken. Listans raket är något oväntat konfliktdrabbade Kongo-Kinshasa.

Sverige, tillsammans med Danmark, Frankrike, Lettland, Belgien och Luxemburg får numera full poäng på Världsbankens jämställdhetsskala. För tio år sedan var det inget land som fick full pott och kunde räknas som jämställt vad gäller lagar och regleringar kring arbete, pension, giftermål, familjebildning, rörelsefrihet, företagande och tillgångar, vilket är de områden som Världsbanken mäter.

Men det är inte bara i listans topp som utvecklingen gått framåt. Faktum är att även den globala utvecklingen de senaste tio åren varit kraftigt positiv.

Jämställt år 2073?

För tio år sedan låg snittet för jämställdheten på den 100-gradiga skalan på 70,06 poäng. Sedan dess har 131 länder gjort 274 reformer av lagar och regleringar som ökat jämställdheten. Det inkluderar till exempel 35 länder som infört lagar mot sexuella trakasserier på jobbet vilket i dag skyddar över två miljoner fler kvinnor än för tio år sedan.

På tio år har snittet för jämställdheten i världen ökat till 74,71 poäng. Det innebär visserligen att kvinnor i ett typiskt land endast kan åtnjuta tre fjärdedelar av de rättigheter som män kan. Men håller den progressiva takten i sig innebär det att världen kommer att nå jämställdhet i lagar och regleringar år 2073.

Två länder har backat

Men överallt går utvecklingen inte lika fort. Under de senaste tio åren har 56 av sammanlagt 187 länder i undersökningen inte genomfört några reformer alls, trots att samtliga har långt kvar till jämställdhet. Två länder, Bahrain och Uzbekistan, gjorde reformer som i stället går mot ökad ojämställdhet.

I Bahrain fastslogs mannens position som familjens överhuvud vilket innebär att hustrun måste lyda honom. En kvinna kan till exempel inte lämna hemmet utan mannens tillåtelse. I Uzbekistan infördes obligatorisk pensionsålder, högre för män och lägre för kvinnor.

I rapporten jämförs utvecklingen i länder som genomfört reformer för ökad jämställdhet med länder som inte gjort det. I reformländerna har både kvinnors andel av arbetskraften och kvinnors löner ökat mycket snabbare än i länder som inte genomfört några reformer.

Saudiarabien kniper jumboplatsen

Jämställdhetslistan toppas av rika OECD-länder, särskilt i Europa och Centralasien. Längst ner på listan hittar vi länder i Afrika söder om Sahara och i Mellanöstern och Nordafrika. I de regionerna har kvinnor i snitt endast hälften så många rättigheter som män. Jumboplatsen innehas av Saudiarabien som fick 25,63 poäng vilket innebär att saudiska kvinnor endast har en fjärdedel av de rättigheter som män har.

Snabbast framåt har jämställdheten de senaste tio åren gått i världens fattigaste område: Afrika söder om Sahara. Av de nio länder som klättrat snabbast på listan ligger sex i det området: Kongo-Kinshasa, Guinea, Malawi, Mauritius, São Tomé och Príncipe och Zambia. De resterande tre toppklättrarna är Samoa, Bolivia och Maldiverna.

Listans raket: Kongo-Kinshasa

De regioner som i sin helhet tagit störst kliv är Sydostasien och Afrika söder om Sahara. Flest progressiva lagar antogs i Afrika söder om Sahara, 71 stycken. Långsammast har det gått i Mellanöstern och Nordafrika, även om de också gått marginellt framåt. Ingen region i världen backar på listan.

Det land som blev listans raket och alltså klättrat snabbare än alla andra är något oväntat det konfliktdrabbade Kongo-Kinshasa. Från en blygsam placering på listans nedre del för tio år sedan har landet klättrat och når i dag nästan upp till det globala snittet.

”Framgången bygger delvis på reformer som tillåter gifta kvinnor att registrera företag, öppna bankkonton, underteckna kontrakt, arbeta och bo under samma villkor som män”, står det i rapporten. En lag som krävde att en gift kvinna lyder sin make har också strukits, liksom restriktionerna för kvinnor att arbeta i vissa branscher som gruvdrift, tillverkning och bygg. Lagar mot diskriminering vid anställning och banklån har också introducerats.

Mikael Färnbo