Go to main navigation
träd plantering Etiopien premiärminister Abiy Ahmed

Etiopiens premiärminister planterar träd, ett nationellt initiativ för att motverka erosion och torka. Enligt forskare kan det också vara ett sätt att vinna tid för att ställa om klimatet.

Foto: Office of the Prime Minister - Ethiopia

LISTA

Sju bra saker som hände för klimatet 2019

Läget är allvarligt för jordens klimat och det kan vara lätt att tappa hoppet, därför listar vi sju positiva saker som hänt för klimatet det senaste året.

Över sex miljoner träd har planterats av lokalbefolkningen i Shwe Thaung Yan i Irrawaddy-området i Myanmar. Foto: Stella Paul/IPS

1. Plantera träd vinner mark – och räddar liv

En dag i juli fick statligt anställda i Etiopien ledigt för att plantera träd. Resultatet blev 350 miljoner planterade träd – enligt Etiopiens regering ett nytt rekord. Projektet är ett initiativ från landets premiärminister och numera fredspristagare Abiy Ahmed. Totalt 4 miljarder träd ska planteras för att motverka erosion och torka i landet.

Läs mer: Drömmen om den gröna muren i Afrika

Det är inte bara Etiopien som satsar på att plantera träd. I Myanmar finns till exempel ett projekt för att återställa mangroveskogar – bybor har planterat sex miljoner träd på tre år

Nyligen publicerad forskning visar dessutom att stadsbor som lever i miljöer med mycket träd tenderar att leva längre.

Foto: Mundial Perspectives 

2. Klimat på schemat

Från och med nästa år kommer italienska skolbarn att studera klimatförändringar och hållbar utveckling i skolan, det presenterade Italiens utbildningsminister Lorenzo Fioramonti i november. Han har tidigare uppmuntrat skolelever att delta i den globala klimatstrejken och har även föreslagit högre skatt på flygbiljetter.

Efter två månader i regeringsställning har Italiens nya regering fört en mer progressiv och grön politik. Utbildningsdepartementet har ställt om för att hållbarhet och klimatet ska vara centralt i Italiens skolpolitik.

Även Kambodja, med stöd från EU, Sverige och FN, kommer integrera klimatet i nästa års kursplan för gymnasieelever. 

Foto: Katie Campbell/Pixabay

3. Forskare har satt ett pris på att stoppa uppvärmningen

Klimatforskare på FN menar att vi kan stoppa den globala uppvärmningen och att den sammanlagda notan ligger på 300 miljarder dollar. Det är lika mycket som världens länder lägger på militärutgifter varannan månad. 

Det handlar enligt forskarna inte om att investera pengarna i grön teknologi för att minska utsläppen utan istället om att använda enkla, traditionella verktyg. Idén går ut på att lagra kol i jorden. Mycket av världens mark har misskötts men om man återställer den och till exempel planterar träd kan världen köpa sig tid för att ställa om. 

På en FN-konferens i New Delhi i september kom 196 länder och EU fram till en deklaration med fokus på att just återställa mark.

Foto: Pxfuel

4. Bank slutar med fossila bränslen

I november tog EU-banken EIB ett beslut om att stoppa investeringar i fossila bränslen. Banken har också antagit en ny klimatstrategi med målet att bli den första klimatbanken i världen. Från och med slutet av år 2012 ska banken stoppa finansieringen av fossila energiprojekt och redan i slutet av nästa år ska all finansiering ta avstamp i Parisavtalet.

Till 2030 ska EU-banken avsätta en miljard euro för hållbara investeringar och klimatåtgärder.

– Klimatet är den största politiska frågan i vår tid. (…) Vi kommer att sluta finansiera fossila bränslen och lansera den mest ambitiösa klimatinvesteringsstrategin som någon offentlig finansiell institution någonstans haft”, sa EIB-chefen Werner Hoyer när beslutet offentliggjordes.

Foto: Daniel Müller / Greenpeace 

5. EU-parlamentet förbjuder engångsplast

mars godkände till slut EU-parlamentet en ny lag som förbjuder engångsartiklar i plast. Det tog flera månader för EU:s medlemsländer, EU-kommissionen och EU-parlamentet att komma fram till beslutet. Lagförslaget röstades igenom med stor majoritet och träder i kraft år 2021. Till exempel kommer sugrör och snabbmatsförpackningar i plast att förbjudas. Enligt EU-parlamentet kommer lagen att minska kostnaderna för miljöförstöring med 22 miljarder euro.

Foto: Marko Teräs 

6. Länder runt Röda havet samarbetar för att rädda korallreven

Forskare från länderna kring Röda havet gick i somras samman för att rädda havets korallrev. Reven är hem för miljontals arter och en viktig del för turismen. 

På ett nytt forskningscenter i Schweiz ska bland annat korallblekning – att korallerna svälter och dör på grund av uppvärmning och föroreningar – studeras. De länder som deltar är Israel, Eritrea, Jordanien, Egypten, Saudiarabien, Sudan, Jemen och Djibouti och forskarna kommer från många olika fält.

Förhoppningen är att forskningen ska leda till att regionen fattar beslut som har stor betydelse både för miljön och ländernas ekonomi. 

FN:s generalsekreterare António Guterres tillsammans med medlemmar från nätverket Global Investors for Sustainable Development Alliance. Foto: UN Photo/Mark Garten 

7. Miljarder satsas på att investera hållbart

Några av världens största investerare gick i oktober samman i ett nätverk, Global Investors for Sustainable Development Alliance (GISD), för hållbara investeringar i FN:s regi. Inom två år har investerarna lovat att miljarder dollar ska frigöras till arbetet med de globala målen, medel som FN i dagsläget saknar.

Idén kommer från ett svenskt nätverk som Sida startade 2016. I det globala nätverket ingår bland annat den tyska försäkringsjätten Allianz och amerikanska Bank of America.

Louise Gårdemyr