Go to main navigation
Bahamas, Dorian:Zak Bennett TT.jpg

Orkanen Dorian utraderade hela bostadsområden på Bahamas.

Foto: Zak Bennett/TT

lista

Sju platser där klimatkrisen redan slagit till med full kraft

Från Kenya och Maldiverna till Iran och Moçambique. Här är sju platser på jorden där klimatkrisen redan har lämnat förödelse i sina spår.

1. Korallrev bleknar och dör i ett surare hav

Inför det förra klimatmötet i Katowice i Polen släppte IPCC en rapport som slog ner som en bomb i media. En av de mer citerade delarna handlade om korallreven, som redan i dag bleknar och dör i en allt snabbare takt. Rapporten visade på mycket mer allvarliga effekter av två graders uppvärmning än vad som tidigare var känt. Bland annat att 99 procent av världens korallrev, det som brukar kallas havens barnkammare, kommer att försvinna.

Det här är inte bara en effekt av högre temperaturer. Mycket beror på de enorma mängder koldioxid från mänskliga utsläpp som haven absorberar, och som samtidigt gör de allt surare. Det allt surare vattnet fräter på främst skaldjdur och känsliga ekosystem, liksom korallreven. Om korallreven försvinner, så försvinner också en fjärdedel av allt liv i haven.

2. Island begravde död glaciär – vår frusna värld töar

På Island hölls i augusti en begravningsceremoni över den smälta glaciären Okjökull, på toppen av den insomnade vulkanen Ok. Glaciären är den första att smälta bort i landet på grund av klimatförändringarna och förklarades av forskare tidigare i år som en ”död glaciär”.

Fortsätter nuvarande klimatutsläpp kommer Islands samtliga cirka 400 glaciärer vara borta inom 200 år, spår forskningen. Näst på tur är sannolikt glaciären Snæfellsjökull – där för övrigt resan till jordens medelpunkt inleddes i Jules Vernes roman med samma namn. Den beräknas vara borta inom 30 år.

Globalt har i princip alla glaciärer de senaste årtiondena antingen minskat eller stannat i utvecklingen. Mest akut är situationen för Himalayas glaciärer som riskerar att drastiskt minska, även om världen når 1,5 gradersmålet. Det kan få förödande konsekvenser för de tre miljarder människor i de omkringliggande länderna som är beroende av dess smältvatten.

Stora tickande isbomber ligger också och svettas i det allt varmare klimatet på Grönland och Antarktis. Skulle dessa försvinna skulle havet stiga med tio meter eller mer. Avsmältningen av istäcket i Arktis gör också att reflektionen av solstrålar från de vita istäckena minskar. Istället absorberas värmen i det svarta havet vilket får uppvärmningen att accelerera än mer.

3. Maldiverna står inför ett existentiellt hot – små önationer går samman

Den allt snabbare avsmältningen från de frusna delarna av planeten har redan fått havsnivån att stiga. I den senaste rapporten från FN:s klimatpanel IPCC slås det fast att havet stiger flera gånger snabbare än vad forskarna tidigare har trott. Om vi inte får bukt med utsläppen kan världshaven stiga med mer än en meter till år 2100.

För små önationer, som Maldiverna, är en sådan havsnivåhöjning ett rent existentiellt hot. Man räknar med att åtminstone en dryg tredjedel av de runt 65 miljoner människor som bor på låglänta öar runt om i världen kommer se sina hem översvämmade om inget görs. Gruppen länder, som kallas SIDS (Small Island Development States) har på senare år krävt betydligt radikalare åtgärder för att tackla klimatförändringarna. Som ledare för gruppen presenterade Maldivernas president Ibrahim Mohamed Solih, under klimatmötet i FN förra veckan, ett initiativ för att skapa koldioxidneutrala ekonomier på öarna kallat Climate Smart Resilient Islands Initiative.

4. Dödliga stormar i Moçambique och på Bahamas

Cyklonen Idais förstörelse av staden Beira kommer att gå till historien, sa en av Moçambiques kändaste politiker, Graça Machel, på en presskonferens i april i år efter att den förödande stormen slagit sönder allt i sin väg i flera länder i regionen.

‒ Det är smärtsamt att säga att mitt land och staden Beira kommer att gå till historien som den första stad som utplånats till följd av klimatförändringarna, sa hon.

Men Idais följdes av en rad fler och även ännu mer förödande stormar under 2019. Orkanen Dorian över Bahamas i början av september var den kraftigaste som drabbat ön i modern tid. Hela bostadsområden utraderades under de 40 timmar som orkanen slog mot önationen.

Mer extremväder av detta slag är att vänta i en allt varmare värld. De stigande havstemperaturerna ger mer energi till stormarna. Ett varmare klimat ger helt enkelt mer energi till hela vädersystemet, med kraftigare stormar, häftigare skyfall, värre torka än tidigare.

 

5. Århundradets torka i Iran

Förra året drabbades 97 procent av Iran av torka. Det var den värsta torkan orsakad av klimatförändringar i modern tid. Nederbörden i landet minskade med 24 procent enligt Irans miljöminister och tillgången till vatten blev allt svårare, något som skulle kunna leda till framtida vattenkonflikter.

Forskarna spår att klimatförändringarna kom slå extremt olika mot olika delar av världen. Vissa kommer få betydligt torrare, andra kommer drabbas hårdare av kraftigare skyfall och översvämningar. På alla platser på jorden kommer mer extrema väderhändelser att bli allt vanligare.

6. Förödande bränder i Amazonas och Sibirien

En våg av frustration, ilska, hjälplöshet och sorg spred sig på sociala medier under bilder på de bränder som rasade i regnskogen i Amazonas under sommaren. Samtidigt har det också rasat enorma bränder i Sibirien och på Grönland.

Forskare vid det brasilianska rymdinstitutet INPE har under året noterat en ökning av bränderna med 80 procent sedan förra året. Enligt forskarna har de flesta bränder startat längs den jordbruksfront som äter upp regnskogen söderifrån.

”Vi har sett att de kommuner där bränderna är som vanligast också är de kommuner som har drabbats mest av skövlingen”, skriver forskarna.

Brasiliens president, den högerradikala Jair Bolsonaro, har på senare tid lyft regleringar och gjort det lättare att avverka skogen. Skogsskövlingen har också nästan fördubblats sedan förra året.

Det allt varmare klimatet i kombination med den ökade skövlingen pekas ut som huvudorsaker till bränderna. Torrare skog och skogskanter fattar lättare eld. Forskare har pekat på risken att Amazonas förvandlas till en tändsticksask, där en gnista i framtiden kan få skogen att brinna upp och förvandlas till stäppmark. Det vore en katastrof av gigantiska mått då regnskogen är hem åt tusentals unika arter och även producerar 20 procent av den syre vi har i luften.

7. Vita noshörningshannen i Kenya – senaste offret i den sjätte massutrotningen

Förra året dog världens sista vita nordliga noshörningshanne i Kenya. Det finns därmed två honor kvar och sista hoppet för artens överlevnad står till insemination. Som en följd av klimatförändringarna, ökad miljöförstöring och minskat utrymme för vilda växter och djur menar forskarna att jorden, på grund av mänsklig aktivitet, är mitt inne i sin sjätte massutrotning.

Enligt en rapport från FN är utrotningstakten i dag lika hög som när dinosaurierna dog ut. Enligt beräkningar försvinner mellan 20-200 arter varje dag. Två arter av ryggradsdjur har dött ut varje år det senaste århundradet. Utrotningen beräknas i dag gå 1 000-10 000 gånger snabbare än normalt.

Mikael Färnbo