Go to main navigation
Mödravård i Liberia, ett av de länder där Sida stärker sitt engagemang.

Sveriges bistånd till Globala fonden ökar med 2.85 miljarder kronor. Bilden visar mödravård i Liberia.

Foto: Giacomo Pirozzi/Panos

Nyhet

Sverige skjuter till miljardbelopp för kvinnors hälsa och klimatet

Regeringen har beslutat skjuta till miljardbelopp till en fond för global hälsa – och förväntar sig därmed ökat fokus på kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa. Även bidraget till Världsbankens utvecklingsorgan för att bekämpa klimatförändringar i utvecklingsländer ökar.

Som svar på minskad finansiering och ett hårdnande klimat mot kvinnors sexuella och reproduktiva rättigheter i världen skjuter nu Sverige till miljardbelopp till Globala fonden mot hiv, tuberkulos och malaria, som är världens största finansiär av global hälsa. Totalt ökar Sverige finansiering med 2,85 miljarder kronor ut biståndsbudgeten för åren 2020 till 2022.

I och med bidraget ökar också Sveriges förväntningar på att fonden ska leverera på de områden som Sverige prioriterar.

– I och med detta ökar också våra förväntningar och krav på att Globala Fonden levererar på för Sverige prioriterade områden som förebyggande arbete, jämlik hälsa, mänskliga rättigheter och sexuell- och reproduktiv hälsa och rättigheter, säger Peter Eriksson, minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Sverige gör samtidigt en satsning på klimatområdet genom en ökning av biståndet till den internationella återuppbyggnads- och utvecklingsbanken, IBRD, inom Världsbanksgruppen. Regeringen menar att Världsbanken har en nyckelroll i att se till att utvecklingsländer har möjligheten att kunna nå de globala utvecklingsmålen för Agenda 2030 och minska klimatutsläppen i linje med Parisavtalet. Sverige har beslutat om att bidra med nästan 730 miljoner kronor till IBRD.

– Genom den här kapitalhöjningen får vi en välbehövlig förstärkning av IBRD:s kapacitet att hjälpa världens länder att ställa om till en hållbar utveckling, säger Peter Eriksson.

Sofie Axelsson