Go to main navigation
idea-stromborg.jpg

Många toppkandidater tycker att 140 000 i månadslön är för lite för att leda det biståndsfinansierade demokratiinstitutet Idea från huvudkontoret i Strömsborg i Stockholm.

Foto: wikimedia

nyhet

Toppkandidater nobbar biståndsjobbet – lönen på 140 000 anses för låg

Flera högprofilerade kandidater till jobbet som ny generalsekreterare för biståndsfinansierade Idea har hoppat av rekryteringsprocessen. Anledningen är lönen på 140 000 kronor i månaden anses för låg.

OmVärlden erfar att flera högprofilerade kandidater har hoppat av rekryteringsprocessen som ny generalsekreterare för det Stockholmsbaserade demokratiinstitutet Idea. Flera av toppkandidaterna ska ha uppgett att den erbjudna månadslönen på 110-140 000 kronor är för låg. Lönen som erbjuds är något lägre än de cirka 150 000 kronor som nuvarande generalsekreterare får.

Processen att rekrytera en ny generalsekreterare startade i vintras sedan det stått klart att nuvarande generalsekreteraren Yves Leterme valt att inte ställa upp till omval när hans förordnande går ut i sommar. Leterme hade under året fått hård kritik när OmVärlden avslöjat att Idea låtit biståndsmedel bekosta en upptaxering av hans privata inkomstskatt i Belgien. I en extern utredningen beskrevs Letermes ledarstil även som auktoritär och anställda vittnade om mobbning och diskriminering på arbetsplatsen. OmVärlden kunde också avslöja att Yves Leterme polisanmält den visselblåsare som slagit larm om problemen på Idea.**

Läs mer om skandalerna som skakat Idea

Tackar nej på grund av lönen

Enligt Omvärldens källor har en rekryteringsfirma för Ideas räkning headhuntat ett 150-tal individer med tidigare erfarenhet som exempelvis statsöverhuvuden, ministrar eller premiärministrar. Endast 15 av dessa har visat intresse för tjänsten. Många har tackat nej sedan de informerats om lönen.

Av dessa 15 som initialt visat sig intresserade har sedan ytterligare sex dragit tillbaka sin kandidatur av efter att ha blivit informerade om lönen. En person, som enligt uppgift leder en liknande mellanstatlig organisation i Europa, har noterat att lönen för jobbet på Idea ligger 40 procent lägre än dess nuvarande.

OmVärlden erfar att rekryteringsfirman nu vaskat fram tre huvudkandidater. En från Sverige, en från Costa Rica och en från Serbien. Beslut om vem som får jobbet fattas av styrelsen i slutet av månaden.

Utrikesdepartementet, UD, skriver i en kommentar att: "Lönespannet för positionen som generalsekreterare har justerats för att bättre korrelera med rådande nivå för kärnstöd till organisationen" men kommenterar i övrigt inte avhoppen. Ideas kommunikationsansvariga har hänvisat till styrelsen som inte har återkommit med någon kommentar.*

Ny rekordlön i biståndsbranschen

I OmVärldens senaste kartläggning av chefslönerna inom biståndsbranschen noterades en ny rekordlön. Nordiska utvecklingsfondens vd Pasi Hellman hade under 2018 en månadslön på 218 000 kronor. Idea-chefen Yves Letermes lön hamnade på tredje plats på listan.

Läs mer: OmVärlden listar chefslönerna i biståndsbranschen

Den erfarna diplomaten och socialdemokraten Pierre Schori, som fram tills för ett par år sedan satt som rådgivare till Idea, är kritisk till de höga lönerna bland toppcheferna i biståndssektorn.

– Jag tror inte på Midas-effekten i den ideella sektorn. Allt blir inte guld som de utvalda rör vid, istället riskerar man att anställa individer som sätter lönen före uppdraget, säger han.

Enligt Schori är lönerna i toppen orimliga.

– Jag finner att de som ligger högst på er topplista har orimligt höga löner. Är det så att man vid rekrytering finner att några kandidater hoppar av på grund av löneskäl, då är det bara bra. Good riddance, säger han.

"Sverige har ett särskilt ansvar"

Enligt Schori har Sverige själva genom sin långa erfarenhet av solidaritetsarbete, både från regeringar och ideella icke-statliga organisationer, en stor bas att rekrytera ledare ifrån. Han hoppas att Idea den här gången väljer en svensk kandidat.

– Min personliga uppfattning är att man borde kunna finna en lämplig svensk kandidat denna gång, med tanke på att Sverige har ett särskilt ansvar som ursprunglig grundare av organisationen och en unik biståndshistoria. Det skulle inte heller skada att få in villkor och en kultur som bidrar till att Idea ska fungera väl och att personalen ska trivas, säger han.

Sverige betalar varje år cirka 55 miljoner kronor ur biståndsbudgeten till Idea. Svenska biståndspengar bekostar också hyreskostnaden för Ideas huvudkontor i Strömborg i centrala Stockholm på drygt 6,8 miljoner kronor.

Mikael Färnbo

*Några dagar efter publicering återkommer Ideas styrelse med följande uttalande: "The International IDEA Council of Member States is presently finalizing the selection procedure for a new Secretary General. The remuneration package will be discussed with the preferred candidate. In the context of ongoing budgetary restrictions, the Council has decided to lower the salary level for the Secretary General position. The exact remuneration level will be communicated to the Council on the basis of the new contract."

** Texten är uppdaterad den 16/5 2019. I en tidigare version stod det att Yves Leterme fått sluta på grund av brist på förtroende i styrelsen. I ett mejl till OmVärlden understryker Ideas styrelse att Leterme formellt slutat på eget bevåg.