Go to main navigation
eappi-settlers-entering-into-the-old-city.jpg

Israelisk militär vaktar bosättare på lördagsbesök i Hebron. Nu stoppas den internationella observartörstyrkan TIPH och kristna följeslagare utsätts för allt hårdare trakasserier.

Foto: WCC-EAPPI

nyhet

Trakasserier får kyrkornas världsråd att lämna delar av Hebron

Indragna tillstånd och ökade trakasserier har tvingat internationella observatörer att dra sig tillbaka från den Israelkontrollerade delen av Hebron. Samtidigt som bosättarna firar, oroar sig många palestinier för vad som ska hända nu.

Strax före månadsskiftet beslöt den israeliska regeringen att inte förlänga tillståndet för TIPH (Temporary International Presence in Hebron), som omprövas varje halvår. Den internationella observatörsstyrkan har de senaste 22 åren haft i uppgift att övervaka situationen i Hebron och genom sin närvaro skapa en känsla av säkerhet för de palestinska invånarna i den konfliktfyllda staden. Deras mandat utgår från en delöverenskommelse inom ramen för Osloavtalet från 1993.

Premiärminister Benjamin Netanyahu förklarade redan i höstas att han övervägde att stoppa TIPH:s fortsatta verksamhet. I slutet av januari meddelade han att han inte längre tänkte tillåta ”närvaron av en internationell styrka som opererar emot oss”.

Netanyahu har utsatts för ett allt hårdare tryck från högern att avsluta TIPH:s mandat. 

Följeslagare trakasseras

Samtidigt har EAPPI (Ecumenical Accompaniment  Programme in Palestine and Israel), det ekumeniska följeslagarprogrammet, beslutat att inskränka sin verksamhet i H2, den Israelkontrollerade delen av Hebron. Men de kommer inte, som uppgetts från flera håll, att lämna Hebron helt och hållet, utan blir tills vidare kvar i H1, den palestinskkontrollerade delen av staden.

– Det beslutet är inte direkt relaterat till att TIPH:s verksamhet avslutats, utan beror främst på de allt intensivare trakasserierna mot följeslagarna, säger Jonas Thorängen som är koordinator för de svenska följeslagarna.

EAPPI, som verkat i Hebron, Jerusalem och fem andra palestinska orter på Västbanken sedan 2002, består av ekumeniska följeslagare från ett tjugotal länder runtom i världen. De är där på inbjudan från kyrkoledare i Jerusalem, och deras uppgift är att stötta palestinska och israeliska organisationer som verkar för fred genom ickevåld.

I Hebron är följeslagarnas främsta uppgift att eskortera palestinska skolbarn genom israeliska checkpoints och förbi aggressiva bosättare som ofta trakasserar dem längs skolvägen.

– Att TIPH nu försvinner påverkar naturligtvis både de palestinska invånarnas och följeslagarnas situation, och vi vet ännu inte vad det kan innebära, vare sig för EAPPI eller andra internationella aktörer i Hebron, säger Jonas Thorängen.

Filmas och hängs ut på sociala medier

Susanne Ekström har just återvänt till Sverige efter tre månader som följeslagare i Hebron. Hon berättar att följeslagarna den senaste tiden varit utsatta för intensiv negativ uppmärksamhet på gatorna i H2-området, på väg till skolan med barnen:

– Vi blev mycket närgånget filmade av personer som förolämpande och hånade oss – det hjälpte inte att försöka ignorera dem och vända ryggen till. Sedan klippte de ihop videofilmerna och lade ut dem på Youtube – en ny film varje vecka, med nedsättande och aggressiva kommentarer om att vi ljuger och stödjer BDS-kampanjen, som förespråkar bojkott, desinvestering och sanktioner mot Israel.

Läs mer om BDS

Filmerna åtföljdes sedan av hätska kommentarer och ibland regelrätta hot som att följeslagarna borde skickas till Gaza eller till IS.

– Det var mycket obehagligt, vi försökte skydda våra identiteter med solglasögon och kapuschonger. Men soldaterna som kontrollerade våra pass visade dem för filmarna så att de kunde dokumentera våra personuppgifter, säger Susanne Ekström.

Hon understryker att filmandet inte är något nytt påfund, följeslagarna har under lång tid blivit filmade av bosättarna, men detta har de senaste månaderna blivit mycket mer organiserat och påträngande.

Susanne Ekström har varit följeslagare i Hebron.

Ses som en seger

Det är den militanta sionistiska organisationen Im Tirzu som ligger bakom de intensifierade trakasserierna. På dess facebooksida finns videoklipp som beledsagas med kommentarer som ”nu kan ni känna igen dem på barer i Jerusalem och Tel Aviv, och då vet ni vilka de är”. En talesman för Im Tirzu har i en intervju i Jerusalem Post förklarat att han är mycket nöjd med att deras aktion ”filma filmarna” har bidragit till att ”dessa utlandsfinansierade delegitimeringsorganisationer har börjat lämna Hebron”.

– Den palestinska lokalbefolkningen känner oro för vad som kommer att hända nu när de internationella observatörerna och följeslagarna har lämnat den Israelkontrollerade delen av Hebron. Lokala organisationer har rapporterat att bosättarna firat tillbakadragandet, och soldaterna har på nytt börjat genomsöka skolbarnens ryggsäckar, berättar Susanne Ekström.

EAPPI har också utsatts för negativ uppmärksamhet från den israeliska organisationen NGO-Monitor, vilket Omvärlden rapporterat om tidigare i en granskning  av organisationen.

Läs mer om anklagelserna mot EAPPI

Den svenska delen av EAPPI-programmet finansieras av Sida via Svenska Missionsrådet.

Förutom Sverige deltar tjugo andra länder, bland annat Frankrike, Tyskland, Schweiz, Storbritannien, USA, Canada, Australien, Brasilien och Sydafrika.

Deltagarna är utsända tre månader i taget och har resa, bostad och uppehälle betalt plus ett litet arvode. Efter hemkomsten ska var och en göra tio framträdanden där de ska berätta om vad de sett och upplevt.

– Följeslagarna utbildas grundligt om konflikten och om antisemitism innan de åker ut. EAPPI förespråkar inte BDS, och Sveriges kristna råd har beslutat att inte förespråka bojkott, säger Jonas Thorängen.

Rabbis for Human Rights besökte Hebron i tisdags för att möta de palestinska invånarna i H2-området och lyssna på deras oro inför den nya situationen.

FN:s generalsekreterare Antonio Guterres har tackat länderna som stöttat TIPH för sina insatser och hoppas att parterna kan komma överens om att fortsatt skydda palestinierna i Hebron.

Lotta Schüllerqvist