Go to main navigation
TramadolAfrika.jpg

En narkotikaklassning av Tramadol i Afrika skulle kunna få ner den svarta handeln och minska lidandet tror FN.

Foto: 22blocks / ©CreativeCommons ©WikiCommons

NYHET

Kaos och terror – Tramadol är Afrikas stora opioidkris

Det smärtstillande medlet Fentanyl har skapat en dödlig epidemi och svåra beroenden i USA och Kanada. Men krisen är minst lika allvarlig i Afrika – där har opioiden Tramadol ett rejält grepp om Nigeria och andra afrikanska länder.

Ingen syntetisk opioid tas i så stora mängder av tull och polis runt om i världen som Tramadol, ett läkemedel som används för smärtlindring – och närmare 90 procent av beslagen görs i Afrika. Enligt FN:s senaste siffror tas på den svarta marknaden mer än 1000 gånger fler Tramadoltabletter än Oxikodon, den opioid som lett till massdöden i fentanylöverdoser i Nordamerika.

Nigeria är värst drabbat av Tramadol, som också härjar i övriga Västafrika, i Nordafrika, i Mellanöstern och i Sahelregionen, ett bälte av länder från Senegal i väster till Sudan i öster.

I Egypten visar FN:s studier att Tramadol är ungdomarnas drog, medan vuxna över 30 föredrar heroin. I Kamerun finns ett utbrett missbruk och i Ghana har en stor del av människor inblandade i trafikolyckor haft Tramadol i blodet. Där hittas drogen ofta bland gängmedlemmar, lastbils- och taxichaufförer, studenter och kvinnor som arbetar långa dagar på marknaden. Drogen mixas med alkohol, energidrinkar och marijuana. I spåren ökar olyckor, våld, rån och våldtäkter.

”Vi konfronteras dagligen av konsumtion bland barn, inte mer än tio år fyllda. Vacklandes fram på gatorna efter att ha fått eller tagit piller för att minska hungerkänslorna”

                                Kvinnoorganisation i Mali. Källa: UNODC

–  Tramadol är Afrikas opioidkris. Den är minst lika allvarlig och kan utan tvekan jämföras med epidemin kring Fentanyl i Nordamerika. Afrikas kris finns med på den internationella agendan, men får för lite uppmärksamhet för att problemen finns just i Afrika, säger Thomas Pietschmann, narkotikaforskare vid FN:s narkotikabekämpningsorgan UNODC och en av huvudförfattarna till The World Drug Report.

Han ger Omvärlden huvuddragen i en separat rapport om Tramadol som kommer i september.

Smärtstillande medel finansierar terrorgrupper

FN gick redan för två år sedan ut med en skarp varning för att tramadolhandeln och missbruket destabiliserar många och stora samhällen i Afrika. Varningen tog upp drogens finansiering av terroristgrupperingar som IS och Boko Haram. I juli träffades FN, representanter för afrikanska stater, Indien, där Tramadol tillverkas för den svarta marknaden, och Interpol med flera i Lagos, Nigeria för att diskutera läget om drogen.

UNODC har sett tecken på minskad insmuggling till Afrika efter att Indien införde regleringar i augusti i fjol.

– Det har gjort att priset på gatan har gått upp. Det och minskade leveranser kanske kan påverka användningen, men om det får den effekten ser vi först i kommande undersökningar, säger Thomas Pietschmann. 

Tramadoltabletter tillverkade för den svarta marknaden är upp till tio gånger starkare än sjukvårdens normala dos på 50 milligram per tablett. Enligt UNODC:s laboratorie- och vetenskapliga sektion är det ingen större risk att bli beroende av den vanliga medicinska dosen om man tar den en vecka eller två. Men när läkare säger stopp och patienter går vidare till den svarta marknadens mycket starkare piller ökar risken markant för att bli beroende.

Drogen har fått snabb spridning för att den är billig, mycket lättillgänglig och för att den ger flera effekter. Den kan vara både lugnande, antidepressiv och smärtstillande, samtidigt som den gör att man kan jobba längre tid och kan ha sex längre.

– Det är som om man skulle ta både heroin och kokain samtidigt, säger Thomas Pietschmann. 

Sjukhusen saknar legala läkemedel 

Samtidigt som det flödar av illegal Tramadol i Afrika, råder på sjukhusen stor brist på mer verkningsfulla opoider som morfin och heroin. Därför står man, framför allt Västafrika, inför en delikat utmaning; att öka tillgången på sjukhusen utan att läkemedlen sipprar ut i illegala nätverk.

De afrikanska länderna importerar inte tillräckligt av olika opioider till sjukvården. Länderna behöver få ordning på sin dokumentation och statistik för att Internationella narkotikakontrollmyndigheten, INCB, ska kunna godkänna export av narkotikaklassade läkemedel till de afrikanska länderna.

Exporten krävs för att ländernas sjukvård ska få tillgång till starkare opioider till svåra smärttillstånd som exempelvis cancerpatienter. När dessa inte finns använder patienter i stället alldeles för mycket Tramadol.

Tramadol är bara narkotikaklassat av vissa länder, vilket skapar utrymme för organiserad försäljning och ökat missbruk. En internationell narkotikaklassning skulle ge juridiska verktyg i kampen mot den handeln, men Världshälsoorganisationen, WHO, som hade frågan uppe 2018, vågar inte narkotikaklassa Tramadol globalt.

Skälet är, enligt Thomas Pietschmann på UNODC, att det råder ett utbrett missförstånd i Afrika bland läkare, sjukhus och apotek.

­­– I Afrika finns stora missförstånd att läkare inte får skriva ut nationellt narkotikaklassade läkemedel. De råder stora brister i kunskaper för att skilja mellan legal och illegal narkotika, säger Thomas Pietschmann.

Detta gör att WHO inte narkotiklassar Tramadol, villket annars skulle harmonisera de olika ländernas regler och vara ett viktigt redskap i kampen mot handeln.

– Eftersom det råder stor brist på verkningsfulla opioider är WHO rädda att patienter inte ska få några opioider alls när läkare tror att de inte får skriva ut narkotikaklassade läkemedel, säger Thomas Pietschmann.

Han säger att det i Afrika först och främst krävs omfattande utbildning av regeringar, hälsovårdsministerier, läkare, farmaceuter och sjukhusledningar.

– Men för att nå framgång med detta måsta man samtidigt komma åt korruptionen, vilket är ännu svårare än själva drogproblematiken. Man behöver säkerställa att läkare och sjukhus inte säljer narkotika vid sidan av som en extrainkomst, särskilt om de får mer opioider att hantera, säger Thomas Pietschmann.

Men smugglingen då, införseln av all Tramadol i Afrika, hur kommer man åt den?

–  Den kommer att minska med narkotikaklassning, som gör att handlare straffas, och efterfrågan på drogen kommer att minska med utbildning och tillgång på effektfulla opioider inom sjukvården, säger Thomas Pietschmann.

Lars Soold