Go to main navigation
818825.jpg

Greta Thunberg är på plats i New York för att delta i FN:s klimatmöte, Climate Action Summit. Hon är en av de som kräver att ungas röster ska höras.

ENKÄT

Unga ställer FN mot väggen: "Varför fortsätter makten ignorera klimatkrisen?"

Greta Thunberg har visat att barn och ungas röster bör höras och kan göra skillnad i globala maktsammanhang. Inför FN:s klimatmöte i New York pratar OmVärlden med fler unga som i deras hemländer driver på förändringar för en bättre värld.

FN:s klimatkonferens hålls måndag den 23:e september. Två dagar före, lördagen den 21 september kommer FN:s huvudkvarter i New York att fyllas med unga ledare från hela världen som ska ge deras perspektiv på klimatfrågan och andra utmaningar som världen står inför.

I samband med klimatkonferenserna väntas klimatstrejken "Fridays for future" att slå rekord i deltagande. Skolungdomar världen över kommer att strejka under fredagen den 20 september och Greta Thunberg uppmanar i ett öppet brev även vuxna att delta i strejken den 27 september. 

Omvärlden har pratat med klimat- och samhällsintresserade ungdomar om vad de de skulle vilja lyfta inför FN-mötet.

Läs mer: Nytt läsår för FN – detta står på spel

Vilka är de viktigaste frågorna för FN just nu?

Vi frågade några unga engerade människor runt om i världen om vilka är de tre viktigaste frågorna för FN just nu? Så här svarade de:

Agshin Yusifzada, 17 år, Azerbajdzjan: "Alla länder måste göra drastiska åtgärder för klimatet "

1. Klimatförändringarna. Alla länder måste förstå problemet och göra drastiska åtgärder för att reducera koldioxidutsläppen så fort som möjligt. FN:s klimatpanel (IPCC), där mer än 1300 forskare från hela världen ingår, förutser en temperaturökning på 2.5 till 10 grader Fahrenheit det kommande århundradet.

2. Människors hälsa. Att stötta research och utvecklingen av vaccin och medicin för de sjukdomar som främst påverkar utvecklingsländer, att tillgängliggöra essentiella mediciner som människor har råd med.

3. Att förbättra näringsmöjligheter och ett hållbart jordbruk. Öka investeringar, genom internationella samarbeten, infrastruktur på landsbygden, jordbruksforskning, teknologisk utveckling, växt- och fröbanker för att öka produktionskapaciteten i främst utvecklingsländer.

Rubén Darío Herrera, 22, Kuba: "Varför fortsätter makten ignorera klimatkrisen?"

1. Varför fortsätter människor med makt att ignorera klimatkrisen? Parisavtalet har signerats men vi låtsas om som ingenting.

2. Vi befinner oss i en kritisk period i historien, när planerar ni att skydda utsatta samhällsgrupper? Specifikt i Latinamerika.

3. Under senare år har allt fler klimataktivister blivit mördade i Latinamerika och inget officiellt avtal har gjorts för att förhindra detta meningslösa dödande. Hur länge ska ni fortsätta ignorera problemet?

Yeon-jae Oh och Seo-gyung Kim, 17 år, Korea: "Vad kan skapas för att klimatmötet inte ska bli ett engångsevent?" 

Klimataktivisterna från organisationen Youth Climate Action Korea vill att FN sätter mer press på Korea:

1. Hur ska FN få länder som Korea som idag inte gör några åtgärder mot klimatförändringarna att göra det?

2. Vad kan FN göra för att de avtal som finns inom det internationella samfundet faktiskt genomförs i världens länder?

3. Vad för samarbeten med unga i världen kan skapas för att klimatmötet inte ska bli ett engångsevent? 

Romulo Lacerda, 19, Brasilien: "Världens ledare måste blir mer mänskliga"

1. FN och makthavare världen över behöver öka sin medvetenhet kring vår naturs välmående, det är en global nödvändighet. Vad som händer i ett land kan påverka och öka klimatförändringar i ett annat land.

2. Världens ledare behöver bli mer mänskliga och tillgodose människors behov.  

3. Artikel 18 i deklarationen för mänskliga rättigheter menar att människor ska få vara fria att välja religion. Religionsfrihet är idag inte en verklighet i många länder och man behöver därför trycka på och medvetengöra denna rättighet. 

Pratham Pradhan, 19, Nepal: "Varför ignoreras forskning om klimatet?"

1. Kommer FN att begära klimaträttvisa för de utvecklingsländer som Nepal, som kommer att drabbas mest?

2. Varför ignoreras forskning om klimatet av ledare i världen och vad ska FN göra för att göra ämnet relevant?

3. Har FN makt att framtvinga att Parisavtalet genomförs i det här skedet av klimatkrisen, eller väljer de bara att inte göra det?

 

Tanvir Anjum Tushar, 22, Bangladesh "FN är som en tandlös bulldog" 

1. FN måste prata om klimatförändringar och avskogning. Projekt som 'fäll ett träd, plantera två' borde uppmuntras mer för att kunna läka världen. Detta kommer att hjälpa balansen för världens ekosystem. 

2. FN måste förbättra sina säkerhetspolicys. FN:s interna säkerhetsföreskrifter uppfyller inte de behov som finns idag. FN är som en tandlös bulldog. Detta är en av anledningarna till att kriser kan fortgå i så många delar av världen. FN måste arbeta mer proaktivt. 

3. FN måste agera för att ge marginaliserade personer möjligheter till att integreras i samhället. Hållbarhetsmålet för denna utmaning erkänns av FN men det är ett enormt arbete som måste göras för att nå dit. 

Sofie Axelsson