Go to main navigation
Torres Strait Islands / Torressundsöarna

Eric Nai går längs en skyddsvall som han byggt för att förhindra ytterligare stranderosion på Masig, en av drygt 270 öar i ögruppen Torressundsöarna, som tillhör Australien. Nu stämmer en grupp öbor den australiensiska staten för att inte ha gjort tillräckligt för att hejda de klimatförändringar som hotar öarnas existens.

Foto: Matthew Abbott

Urinvånare stämmer Australiens regering för kass klimatpolitik

Australien har anmälts till FN:s kommitté för mänskliga rättigheter. Bakom anmälan står människor från Torressundöarna som menar att landets regering inte gör tillräckligt för att leva upp till Parisavtalet.

Argumentet från invånarna på Torressundöarna är enkelt: om havsnivån stiger till följd av klimatförändringarna hotas deras existens på den låglänta ögruppen. Alltså kränker Australiens regering deras mänskliga rättigheter genom att inte agera för att bekämpa klimatförändringarna på det vis som man enats om i Parisavtalet.

Under måndagen lämnade en grupp som representerar ursprungsbefolkningen därför in en anmälan till FN:s människorättskommitté i Genève.

– Det här är några av världens mest klimatkänsliga öar. De är väldigt utsatta, säger advokaten Sophie Marjanac från organisationen ClientEarth, som företräder öborna.

Dubbelt så många klimaträttsfall

Det blir allt vanligare med rättsfall som rör klimatet. Sedan 2005 har antalet klimaträttsfall dubblerats enligt Johan Rockström. I Nederländerna stämde hundratals medborgare 2015 staten, som de menade bröt mot grundlagen genom att inte skydda sina medborgare mot klimatförändringarna. Staten förlorade och beordrades av domstolen att minska utsläppen snabbare.

I Tyskland och Frankrike finns liknande rättsfall. Också Sverige har stämts över försäljningen av Vattenfall, men där vann den svenska staten rättsfallet. Johan Rockström skriver att ”De demokratiska samhällenas rättsliga institutioner, och dess jurister, är i allra högsta grad vakna på klimatfronten.”

Australien hör till de länder som släpper ut mest växthusgaser, men skar ifjol ned på sina klimatsatsningar.

Axel Kronholm