Go to main navigation
Security Council Considers Sexual Violence in Conflict
A wide view of the Security Council meeting on women and peace and security, with a focus on sexual violence in conflict.
23 April 2019
United Nations, New York

Möte i säkerhetsrådet om sexuellt våld i konflikter. Deltog gjorde bland annat fjolårets nobelpristagare Denis Mukwege och Nadia Muras.

Foto: UN Photo/Loey Felipe

nyhet

USA vattnade ur våldtäkts-resolution på grund av abortmotstånd

Sexuell och reproduktiv hälsovård är inte en rättighet som täcks av FN:s nya resolution om sexuellt våld i krig och konflikter. Formuleringen ströks efter veto-hot från USA.

Att våldtäktsoffer i krig och konflikter får tillgång till ”sexuell och reproduktiv hälsa” är inte något som täcks av den nya FN-resolutionen om sexuellt våld i krig och konflikter som röstades igenom i säkerhetsrådet i tisdags.

Formuleringen fanns in i det sista med i den föreslagna skrivelsen men ströks sedan det stått klart att USA annars skulle ha stoppat hela resolutionen med sitt veto. Anledningen är att Trump-administrationen anser att formuleringen skulle ge stöd till abortvård för kvinnor som våldtagits i krig. USA har de senaste månaderna motsatt sig alla FN-dokument där begreppet ”sexuell och reproduktiv hälsa” ingår. Även ordet ”genus” åker numera konsekvent på patrull.

I ett uttalande skriver den svenska representationen att det är nedslående att överlevares tillgång till sexuell och reproduktiv hälsa inte blev en del av resolutionen.

– Det är nedslående att en av de ursprungliga förespråkarna för den här agendan inte kunde erkänna överlevares sexuella och reproduktiva rättigheter, säger svenska FN-ambassadör Irina Schoulgin-Nyoni.

Den nya resolutionen, 2467, innehåller endast en bråkdel av det utkast som Tyskland la fram i början av månaden. Tyskarnas ursprungliga text innehöll även stärka lagar kring skydd för homo-, bi-, och transsexuella som kan bli måltavlor under konflikter. Den nämnde också specifikt kvinnors behov av tillgång till säkra aborter. Båda de delarna kom sedan att strykas i förhandlingarna.

Resolutionen stärker dock skyddet för barn som är födda som ett resultat av våldtäkt i konflikter, samt deras mödrar som ofta kan bli offer för stigma. Den inkluderar också män och pojkars erfarenheter.

Resolutionen är den nionde som röstats igenom i säkerhetsrådet som specifikt rör kvinnor och flickors erfarenheter och behov i krig och konflikter. Den första resolutionen, 1325, röstades igenom år 2000.

Mikael Färnbo