Go to main navigation
©Tova Jertfelt 2018
Ingen republicering utan tillåtelse

FN och biståndsbranschen har kommit under lupp sedan #metoo-rörelsen fick genomslag. Många FN-anställda vittnar om sexuella trakasserier.

Foto: Tova Jertfelt

NYHET

Var tredje FN-anställd utsatt för sexuella trakasserier

En av tre anställda inom FN-systemet har blivit utsatt för sextrakasserier, visar en ny undersökning.
– FN har en lång väg att gå för att komma tillrätta med sexuella trakasserier, kommenterar FN:s generalsekreterare Antonio Guterres.

Det är konsultfirman Deloitte som på uppdrag av FN genomfört en enkätundersökning där drygt 30 000 anställda har svarat. Det visar på ett lågt deltagande eftersom det endast utgör sjutton procent av den totala personalstyrkan.

I undersökningen framkommer det att var tredje av de svarande har blivit utsatt för sextrakasserier. Två av tre förövare uppgavs vara män och i flera fall en chef eller överordnad. Framförallt handlade trakasserierna om olämpliga sexuella historier eller kommentarer. 

Undersökningen har fått kritik för att ha ett för snävt fokus på sexuella trakasserier.

– Vi menar att ett fokus på sexuella trakasserier bara innebär toppen av ett isberg i fråga om otillåtna beteenden inom FN, och att det leder till att man undgår andra diskussioner om maktmissbruk och ansvar för högre chefer, säger Ian Richards, som är ordförande för CCISUA, ett av fackförbunden för FN-anställda som företräder 60 000 medlemmar, till IPS.

Läs mer: Vittnesmål om rasism, elitism och sexism när Oxfam granskas

När FN:s generalsekreterare Antonio Guterres tagit del av resultatet skrev han ett brev till de anställda:

"Det här säger mig två saker. För det första att vi har en lång väg att gå innan vi till fullo öppet kan diskutera sexuella trakasserier och för det andra att det också kan finnas en känsla av misstro och att inget görs och att inget ansvar avkrävs."

En del av generalsekreterarens reformagenda för FN-systemet handlar om nolltollerans för sexuella trakasserier och ökad transparens.

Dock finns det en djupt rotad tystnadskultur och kritiker menar att förändringarna hittills enbart varit kosmetiska.

– Guterres vill gärna bli sedd som mer engagerad men det finns fortfarande ett stort problem med brist på transparens och svårigheter med att få ut information, säger Kaila Mintz, koordinator för Code Blue Campaign.

– Straffriheten måste också adresseras. Det är straffrihets-kulturen som upprätthåller systemet. Många litar inte på rapporteringssystemet och är rädda för en osäker jobbsituation i framtiden, fortsätter Kaila Mintz.

Läs mer: Tystnadskulturen inom FN måste brytas

I mitten av december avgick chefen för FN:s avdelning för personalärenden, en av FN-systemets högsta poster, efter att ha utretts för sexuella övergrepp. Utredningen har ännu inte offentliggjorts. Chefen för Unaids, Michel Sidibé, ska efter massiv kritik om sexuella trakasserier och maktmissbruk avgå senare i år.

Läs mer om skandalen inom Unaids

Louise Gårdemyr