Go to main navigation
756072.jpg

FN:s generalsekreterare Antonio Guterres leder ett möte med några av världens största investerare – de har gått samman i ett nätverk för hållbara investeringar och lovar frigöra biljoner dollar.

nyhet

Världens största investerare lovar biljoner i hållbara investeringar

Några av världens största investerare går nu samman i ett nätverk för hållbara investeringar under FN:s ledning. Inom en tvåårsperiod lovar de frigöra biljoner dollar och accelerera världens arbete mot de globala målen inom Agenda 2030.

Efter en svensk modell startar nu FN ett nätverk med några av världens största investerare för att mobilisera mer kapital för att accelerera arbetet med Agenda 2030. Nätverket Global Investors for Sustainable Development, GISD, har skapats med inspiration från det svenska nätverket Swedish Investors for Sustainable Development, SISD, som biståndsmyndigheten Sida satte upp 2016.

Det globala nätverket, som i dag onsdag, möts för första gången i FN-skrapan i New York, består av 30 vd:ar för några av världens största banker, pensionsfonder och investmentbolag, bland annat den tyska försäkringsjätten Allianz, amerikanska Bank of America, den kinesiska bankjätten Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), spanska Santander, investmentbanken Citigroup och finansbolaget UBS med flera.

Sverige finns representerat i form av sjunde AP-fondens vd Richard Gröttheim som även är ordförande för SISD.

"Utmärkt med dubbelpress"

Enligt ett pressmeddelande lovar nätverket att inom en tvåårsperiod ha frigjort biljoner dollar i hållbara investeringar. Sidas generalsekreterare Carin Jämtin är glad för initiativet och tycker en tydlig deadline är positivt.

– Då blir det lite press. Annars är tidsperspektivet 2030 och då skulle man kunna dra på det här framåt. Så det är utmärkt att man har den här dubbelpressen, tvåårsperioden och de globala målen till 2030, säger hon.

Enligt FN saknas det flera biljoner dollar årligen i hållbara investeringar om världen ska nå de globala målen för hållbar utveckling som världens länder enades om 2015. Arbetet med Agenda 2030 hackar på flera håll, inte minst när det gäller klimatet, ökad hunger och de konflikter som i dag driver miljoner på flykt och trasar sönder samhällen. Även Sverige, som i flera avseenden är ett mönsterland i Agenda 2030-arbetet, riskerar att missa målen med dagens förda politik, konstaterade Statistiska centralbyrån, SCB, nyligen.

– Jag har hört många av de här företagen i många olika sammanhang säga att det finns pengar, det gäller bara att styra de åt rätt håll. Min förhoppning är nu att de själva levererar, säger hon.

Carin Jämtin poängterar att FN räknat ut att det finns runt 200 biljoner dollar i privatsektorkapital som ska investeras till 2030. Om en del av dessa pengar finansieras hållbart skulle det finansieringsgap som FN pekat på kunna slutas.

Fokus på ledarskap

Enligt Carin Jämtin är en av de största fördelarna med den här typen av nätverk att man understryker vikten av ledarskap och involverar vd:arna i hållbarhetsarbetet.

– Det räcker inte med att en hållbarhetschef arbetar med det. Det är vd:arna som måste sätta ner foten och säga: jag tycker det här är viktigt. Att de driver på och träffas i nätverket med jämna mellanrum, och även att man har operativa arbetsgrupper som gör konkret arbete. Så att det inte bara blir prat, säger hon.

Att involvera investerare tror Carin Jämtin är extra viktigt eftersom många av de arbetar väldigt långsiktigt.

– Både det svenska och det globala nätverket involverar företag som investerar väldigt långsiktigt. Det är pensionsfonder och försäkringsbolag som har en 30-40-årig horisont på sina investeringar. Om de negativa trenderna inte bryts är de medvetna om att de inte kommer att få någon avkastning, säger hon.

Mikael Färnbo