Go to main navigation
https://www.flickr.com/photos/takver/
8 december Melbourne

Melbourne March for Our future was a snap climate action organised in a little over a week after Adani announced they were proceeding with the Carmichael coal mine in the Galilee Basin under self-financing. It is clear from the IPCC 1.5C report we need to rapidly phaseout coal and any new coal mine such as the one proposed by Adani is a disaster for our future climate.
 
We are in a climate emergency with Queensland experiencing record temperatures in an extreme heatwave along with catastrophic fire weather. Time for Bill Shorten and the ALP to commit to stopping the mine.

Bild från en protest för klimatet i Melbournei december 2018.

Foto: Takver/Flickr

Nyhet

Världens storstäder utlyser klimatnödläge

Borgmästare från 80 världsstäder, som representerar 700 miljoner människor, har utlyst klimatnödläge vid ett toppmöte i Köpenhamn.

I Köpenhamn har borgmästare från 80 världsstäder, tillsammans med forskare, aktivister, innovatörer och företagsledare, samlats på klimatmötet C40 Mayors Summit. Syftet är att skruva upp takten i klimatarbetet för att hålla temperaturökningen under 1,5 grader, vilket är målet i Parisavtalet.

Toppmötet har inletts med att städerna tillsammans utlyst klimatnödläge och uttalat stöd för en så kallad Global Green New Deal. Enligt ett pressmeddelande är uttalandet ett svar på att ett fåtal ”mycket mäktiga, vetenskapsförnekande stater” just nu blockerar de internationella klimatarbetet. Dessa stater representerar, enligt pressmeddelandet, ”fossilindustrins intressen”.

Även en bred koalition av unga klimataktivister, företag och fackförbund står bakom uttalandet. Stockholm är en av städerna.

– Det är oerhört viktigt att städer runt om i världen gör allt vi kan för att minska koldioxidutsläppen och att vi kan följa Parisavtalet. Vi behöver agera mer kraftfullt för att nå 1,5 graders målet, säger Anna König Jerlmyr (M) till DN.

Stockholm ska vara fossilbränslefritt till 2040 men har ambition är på sikt ta upp mer koldioxid än staden släpper ut. I september skrev Stockholm under New Yorks initiativ att mäta och följa upp hur Stockholm lever upp till hållbarhetsmålen i FN:s Agenda 2030.

Läs mer: Så ska framtidens städer bli klimatsmarta

Mikael Färnbo