Go to main navigation
Creative Commons https://www.flickr.com/photos/sarelkromer/3620007302/in/photostream/
Vatten Asien Nepal

Nordafrika, Mellanöstern och Sydasien är de regioner som väntas drabbas hårdast av vattenbrist. Av de 17 länder som kommer drabbas av extrem vattenstress rankas Indien på plats 13 och har tre gånger så stor befolkning som övriga 16 länder.

Foto: Flickr/Sarel Kromer

NYHET

Indien kommer att drabbas av extrem vattenstress

Vattenbristen i Indien börjar bli alarmerande. Experter menar att landet behöver hållbara satsningar där vattenanvändningen kopplas samman med behovet av energi och tillgången till mat.

Indien är inte redo för de utmaningar som vattenbrist för med sig. Det visar nya siffror från forskningsorganisationen World Resources Institute.

Ett riskindex slår fast att Indien är ett av 17 länder i världen som kommer att drabbas av extrem vattenstress. Forskarna uppger att konsekvenserna kan bli särskilt kännbara i Indien även i samband med mer kortvariga torkor, eftersom landets befolkning är så stor.

Redan nu är situationen alarmerande – på grund av de långa torkor som drabbat landets centrala delar samtidigt som flera delstater drabbats av svåra översvämningar.

Kräver nytt fokus

År 2009 talade forskaren John Beddington om risken för att brist på mat, rent vatten och energi i kombination med klimatförändringar kunde leda till stora spänningar, konflikter och massmigration från de värst drabbade regionerna år 2030. I dag tycks dessa farhågor vara än mer aktuella, i synnerhet i en del av världens utvecklingsländer.

Samtidigt har världssamfundet målsättningen att alla människor ska ha tillgång till mat – en global befolkning som beräknas uppgå till tio miljarder till 2050. Men det är ett mål som hotas av klimatförändringarna och ett jordbruk och en användning av vatten och energi som är icke-hållbar.

– Vi som arbetar med vattenfrågan i det globala Syd känner till att vanskötseln av jordar, vatten, energi och ekosystem pågått under årtionden på grund av en felaktig politik. Och effekterna av det förvärras nu genom klimatförändringarna, säger Aditi Mukherji, forskare vid International Water Management Institute.

I Indien pågår satsningar för att hantera utmaningarna, men det kommer att krävas ett nytt fokus där frågorna om vatten, energi och tillgång till mat kopplas samman, säger Aditi Mukherji, som är huvudförfattare till kapitlet om vattenfrågor i FN:s klimatpanels sjätte sammanfattning av kunskapsläget i klimatfrågan.

Hon säger att ett exempel är att satsningar för att minska vattenanvändningen i jordbruket måste löpa i alla riktningar. Det kan handla om att satsa på grödor som kräver mindre vatten, att föra en politik som är inriktad på att uppmuntra till en minskad användning av grundvatten, och satsningar på lokala lösningar, med bland annat lagring av vatten och en mer effektiv vattenanvändning. 

Småbönder som är helt beroende av nederbörd för att bevattna sina åkrar är i allra störst behov av innovationer för att klara sig i ett Indien där vattenbristen blir ett allt större problem. Familjerna på bilden bor i Warangal i den indiska delstaten Andhra Pradesh och hjälps åt att ploga sina små åkrar i väntan på att monsunregnen ska komma. Foto: Manipadma Jena/IPS 

Törstiga bananer ger mer inkomst

En som vet vad problemen med brist på vatten och energi innebär är Ravi Naik, som livnär sig på ett litet jordbruk på landsbygden i delstaten Karnataka i södra Indien. Här finns inget elnät och den 56-årige jordbrukaren hade länge inget annat val än att odla arekanötter, en gröda som kräver mindre bevattning, men också ger ett lågt pris på marknaden.

Egentligen ville han odla bananer, som är mer inkomstbringande. Men för Ravi Naik var det uteslutet att ha råd med den bevattning detta skulle kräva på grund av kostnaderna för den bensindrivna vattenpump som skulle krävas.

I dag odlar Ravi Naik bananplantor med hjälp av en eldriven vattenpump efter att han fick kontakt med en tekniker från ett lokalt solenergiföretag. 

Nu har Ravi Naik kunnat fördubbla sina inkomster och även börjat betala av på sitt lån för installationen av pumpen och han har dessutom ständig tillgång till egna bananer. Dessutom behöver han inte oroa sig för de ständigt svajiga priserna för bensin.

Varning för konflikter

Men trots sådana solskenshistorier står Indien inför mycket stora utmaningar i framtiden, påpekar Jim Woodhill, som är livsmedelsexpert vid Australiens departement för utrikeshandel.

– Sydasien är en av världens mest tätbefolkade regioner, med stor fattigdom och undernäring, vid sidan om den snabba ekonomiska utvecklingen. Av erfarenhet vet vi att brist på mat och vatten kan utlösa oroligheter och till och med revolutioner, och det är avgörande att en så tätbefolkad region hittar rättvisa och miljömässigt hållbara lösningar på de utmaningar som vatten, mat, energi och klimat innebär.

Även FN har varnat för konflikter om vattenresurser på den indiska subkontinenten, med Indien i centrum. Detta på grund av att deltalandskapen kring floderna Indus, Ganges och Brahmaputra är mycket viktiga för såväl Indien, Pakistan, Bangladesh och Kina.

Jim Woodhill, som är specialiserad på livsmedelsfrågor i Sydasien, påpekar att konkurrensen om jordar och vattenresurser hårdnar över hela världen – och drivs på av ökande efterfrågan från jordbruk, energisektor och industri.

– I Sydasien är omfattningen av den potentiella mänskliga tragedi som kan uppstå enorm – om man inte tillräckligt snabbt inleder en utveckling baserad på hållbarhet och en ökad motståndskraft mot klimatförändringarna.

Manipadma Jena/IPS