Go to main navigation
Creative Commons
https://www.flickr.com/photos/30478819@N08/

Världens kor kan fröjdas över att vi i framtiden lär ha ett svalnat intresse av att äta dem och använda deras mjölk. Istället kommer vi äta allt mer växtbaserade produkter som ska efterlikna smaken och utseendet av kött (som Beyond burgaren till vänster i bilden).  Foto burgare: Marko Verch Creative Commons https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/

Foto: Marco Verch/Beyond Meat

nyhet

Växtbaserat ”kött” kommer ta över marknaden

Sugen på en stenkålsgrillad labburgare? Eller varför inte långkok på växtkött? Majoriteten av allt kött vi äter 2040 kommer vara växtbaserat eller odlat i labb enligt en ny rapport.  

Just nu pågår COP25 och forskarna är överens om att utsläppen måste ner – helst redan igår. Förutom att minska fossila bränslen så måste vi också drastiskt ändra hur vi äter.

När befolkningen ökar från dagens cirka sju och en halv miljard till uppskattade tio miljarder 2050 så behöver matproduktionen komma i kapp. Men med ökande växthusgaser via köttindustrin och klimatkatastrofer som påverkar jordbruksmarker så ser möjligheterna för detta dystert ut.   

En lösning som många klimatforskare i dag framhäver är att vi måste sluta äta kött. Då skulle inte bara klimatet må bättre, antibiotikaresistensen skulle även minska och vi skulle ha möjlighet att mätta nästan dubbelt så många med dagens matproduktion som till stor del går till djurfoder i dag. 

Enligt en ny rapport av den globala rådgivningsfirman AT Kearney baserat på expertintervjuer, så är det dock inte troligt att världens befolkning skulle övergå till en traditionell vegetarisk diet inom den närmsta tiden. Däremot så pekar trenden på att växtbaserat ”kött”, som smakar, ser ut och har samma konsistens som ”vanligt” kött har stor potential att ta över köttindustrin. Om trenden fortsätter i den takt den gör nu så menar rapporten att 60 procent av all köttkonsumtion kommer vara växtbaserad istället för slaktad runt 2040. 

”Industrialiserad köttproduktion står inför stora problem och den storskaliga boskapsindustrin betraktas av många som ett onödigt ont”, skriver rapportförfattarna.

Förutom att vara kalorimässigt likvärdigt kött så finns det möjlighet att skapa växtbaserat kött med samma näringsvärde och proteinhalt som slaktat kött. Det skulle även innebära mindre biogaser och industriavfall.

Läs mer om framtidens mat. 

"Har redan attraktion och glamour"  

Att växtbaserat kött har blivit allt mer populärt i våra matkonsumtionsval är tydligt när man tittar på företag som Beyond Meat och Impossible Food som nu ökar snabbt på marknaden och där allt fler investeringar görs. Rapporten tar även upp andra alternativ till kött som vegetarisk kost och insekts-mat men förklarar att dessa inte har samma potential att locka en bredare konsumentskara.

”Dessa nystartade företag har redan en attraktion och glamour i sina länder, liknande det som förväntas från Google, Tesla eller Apple”, skriver rapportförfattarna.

Nästa steg är enligt rapporten att skapa labbproducerat kött genom djurceller som om möjligt kan ha ännu större potential att växa på marknaden. Där är en stamcell från ett djur tillräckligt för att processa och genom 3D-teknik skapa en kopia av slaktat kött utan att något djur skadas.

Hittills uppskattar de flesta som provat labb-producerat kött både smaken och konsistensen. Forskare räknar dock inte med att det ska vara tillgängligt för allmänheten inom de närmsta fem åren på grund av att man behöver hitta ett sätt för att göra en billigare framställning. Den första labb-burgaren som skapades i Nederländerna kostade 250 000 euro att producera. Sedan 2018 har man kunnat köpa en tunn ”labbstek” för ca 50 euro i Israel. Men priserna är fortfarande långt ifrån marknadspriser för slaktat kött och behöver även enligt experter ”förfinas” i smak och precision.