Go to main navigation
OxfamComHouseIVA troj.jpg

Biståndsorganisationen Oxfam hamnade i blåsväder förra året efter en rad avslöjanden om sexuella övergrepp. En ny granskning visar att organisationen har misslyckats med att ta itu med problemen.

Foto: Iva Troj, @Dreamstime Stock Photography

NYHET

Vittnesmål om rasism, elitism och sexism när Oxfam granskas

Ord som faller till marken. Förövare som går fria. I en ny rapport får Oxfam svidande kritik för sitt misslyckande med att hantera sexuella övergrepp och mobbning inom organisationen.
– Till de som upplevt sådan oacceptabelt beteende vill jag be om ursäkt, säger Winnie Byanyima, Oxfams högsta chef.

Det var i februari förra året som den brittiska biståndsorganisationen Oxfam hamnade i centrum efter flera avslöjanden om sexuella övergrepp. Framförallt var det ett fall på Haiti efter jordbävningen 2010, där en tidigare Oxfam-chef köpt sex, som kom upp till ytan och som sedan ledde till en rad andra avslöjanden. Inte bara inom Oxfam, utan flera andra organisationer i biståndsbranschen skakades också av skandaler.

Läs mer om #metoo i biståndsbranschen.

Problematisk arbetsmiljö

Sedan dess har Oxfam arbetat hårt med att återfå förtroendet hos personal, givare och hos människor i de över 90 länder där de är verksamma. Bland annat tillsattes en oberoende högnivåkommission med uppdrag att göra en bred granskning av organisationens kultur och handlande.

– Vårt arbete syftar till att se på systemförändringar inom Oxfam och den bredare humanitära sektorn. Att Oxfam blir en bättre och säkrare plats, säger Birgitta Ohlsson, tidigare riksdagsledamot (L) i Sverige, som är en av kommissionärerna som arbetar med att granska Oxfam.

Kommissionen har nu publicerat en delrapport som visar på en problematisk arbetsmiljö och många vittnesmål om rasism, sexism och elitism. Kommissionen lyfter också fram att flera anställda på olika Oxfam-kontor vittnar om mobbning och kritiserar organisationen för dess hantering av detta. 

Händelser tystas ner

En del av Oxfam-skandalen kom också att handla om en genomgående tystnadskultur, att händelser tystas ner och att förövare därför kan gå vidare till andra jobb inom biståndsbranschen. Detta är något som tas upp som problematiskt i utredningen som visar på att det ofta finns risker med att rapportera in missförhållanden, att det inte alltid går att vara anonym och att många upplever att de saknar förtroende för att kunna rapportera. Många vittnar om att man snarare trycks ut ur organisationen när man rapportera.

Enligt Birgitta Ohlsson varierar graden av tystnadskultur inom organisationen.

– Det är väldigt olika i olika delar av organisationen. Men jag är mycket tacksam över att så många nuvarande och tidigare medarbetare har känt förtroende och öppnat sig för att berätta både om händelser, mönster, vad som oroar dem, men också vad som är bra, säger hon.

–  Kommissionen uppmanar Oxfam att vidareutveckla sin ansvarskultur (accountability), där ledare håller personal som inte arbetar eller beter sig enligt Oxfams värderingar ansvariga, liksom att ledarna själva hålls ansvariga för bristande hantering av sådant beteende.

Behöver bygga upp sitt förtroende

“Det bottnar i ett maktspel om hur man får och skapar förtroende. Riskerna med att rapportera sexuella övergrepp och missförhållanden är ofta höga” står det i rapporten.

Oxfam behöver bygga upp sitt förtroende som börjar med att lyssna på överlevande, till sin personal och till de samhällen Oxfam arbetar för och svara pa deras frågor och höra deras tankar, säger Birgitta Ohlsson, som nu är i Jordanien på en av kommissionens fältstudier.

Dessutom är hanteringen av klagomål och anmälningar inkonsekvent i de olika verksamhetsländerna. I flera länder som Oxfam verkar i har det ofta handlat mer om att skydda sin personal vilket gör att lokalbor står ohörda och utan information om hur de kan rapportera övergrepp. Men det är inte unikt för Oxfam.

– Detta är ett utbrett beteende i den humanitära sektorn och något som hela sektorn måste arbeta med att lösa, säger Birgitta Ohlsson.

Delrapporten fokuserade dock främst på Oxfams personal medan slutrapporten, som är planerad vara klar i maj, även kommer ta upp missförhållanden hos samhällen och partnerorganisationer.

Oxfam välkomnar kritiken 

Oxfams ledning är positiva till kritiken och rekommendationerna från kommissionen.

– Vi kommer använda dess rekommendationer för att stärka våra pågående förbättringsåtgärder så att vi verkligen uppnår nolltolerans mot alla som missbrukar sin makt över andra, sa Oxfam Internationals VD Winnie Byanyima, när kommissionen presenterade sin delrapport.

– Det är smärtsamt tydligt att Oxfam inte är immunt mot sexuella- eller andra typer av övergrepp som kommer ur maktmissbruk. Till de som upplevt sådan oacceptabelt beteende vill jag be om ursäkt, fortsatte hon.

Sedan skandalen på Haiti har antalet anmälningar om sexuella missförhållanden stigit kraftigt. Mellan 2016 och 2018 har de nästan fördubblats, från 87 till 155 anmälningar.

Louise Gårdemyr


Texten har uppdaterats med kommentarer från Birgitta Ohlsson