Go to main navigation
bengalisk-tiger-ranjan-ramchandani-wwf-1600x1067.jpg

AI-teknik ska stötta WWF:s arbete med att återintroducera tigrar i Kambodja. Just nu finns det inga tigrar kvar i landet.

Foto: Ranjan Ramchandani/WWF

Nyhet

WWF bekämpar tjuvjakt med artificiell intelligens

Parkvakter riskerar sina liv när de patrullerar skogarna i nordöstra Kambodja för att skydda djur, natur och lokalbefolkning. Nu får vakterna ett nytt vapen i sin kamp mot tjuvskyttarna: artificiell intelligens.

Tjuvjakt är den största brottsliga verksamheten efter vapenhandel, droger och trafficking. De som försöker stoppa tjuvjägarna gör det ofta med livet som insats. Under de senaste tio åren har totalt 871 parkvakter dödats världen, enligt Världsnaturfonden, WWF.

Tjuvjakten drabbar alla djur i skogen, inte bara de eftertraktade. Varje dag lägger tjuvjägare ut tusentals snaror som inte gör någon skillnad på om det är en eftertraktad elefant vars betar kan säljas dyrt på svarta marknaden, eller en mindre eftertraktad svinhjort.

Kambodja har några av de mest artrika skogarna i världen. Här lever leoparder, björnar, elefanter, hundratals fågelarter, reptilarter och fiskar. Det är även en av de platser som drabbats värst av tjuvjakten.

Sedan lite mer än ett år tillbaka har WWF:s kambodjanska naturskyddsprogram infört ett nytt revolutionerande verktyg byggt på artificiell intelligens, AI, som har potential att rädda både människor och djur. Det handlar främst om ett kartläggningssystem, kallat SMART, som kan hitta mönster för hur snaror har lagts ut, vilka rutter tjuvskyttarna har tagit och var det är troligt att de kommer att läggas ut i framtiden.

Resultaten är mycket positiva. I dag lyckas parkvakterna röja undan 500 snaror per månad i jämförelse med ett snitt på 150 innan systemet infördes.

– Systemet har testats och applicerats i delar av Kambodjas fokusområden. Vad som är intressant med SMART är att man kan använda sin telefon med en GPS, då kan parkvakter upptäcka var tjuvskyttar gått och logga de snaror som hittas, säger Mark Drew, WWF:s naturvårdschef i Kambodja.

Mark Drew, WWF:s naturvårdschef i Kambodja Foto: Sofie Axelsson

Mark Drew menar att ny innovation är nödvändig eftersom även tjuvjägarna utvecklar nya verktyg för sina syften. Att skydda skogen är en ständig kamp mot klockan.

– Ny innovation är kritisk. Hoten och utmaningarna är djupgående, och tjuvjägare blir allt mer sofistikerade när det kommer till nätverk och möjlighet att ta sig till de områden där de kan utföra dessa kriminella handlingar, säger han.

Rohit Singh, från WWF:s Singapore-kontor, var den som först tog kontakt med forskare på University of Southern California (USC) som arbetar med nya tekniker inom artificiell intelligens. WWF har sedan tillsammans med olika samarbetspartners utvecklat tekniken för att passa deras verksamhet. Verktyget kombinerar data om terrängen och väderförhållanden med historiska data om tidigare illegala aktiviteter. Det är gratis att använda för myndigheter och tanken är att det ska spridas till över 600 platser det kommande året.

– Den senaste uppdateringen handlar om en online realtidsfunktion. Parkvakterna är ju oftast ute mitt i ingenstans så möjligheten att koppla upp sig till våra kontor är viktigt för effektivitet och säkerheten. Om någon gör sig illa ska det finnas snabba responstider, säger Mark.

AI har flera användingsområden i WWF:s arbete

Ett av de större program som WWF arbetar med just nu är att återindroducera tigrar till dessa områden. Men för att det ska bli lyckat måste tigrarna leva säkert, det måste finnas en artrikedom som garanterar mat och myndigheter som sköter områdena effektivt. I det arbetet kan AI vara en nyckel.

– AI-tekniken är lovande och ju mer sofistikerad tekniken blir desto lättare kommer vi att kunna skydda dessa områden, säger Mark.

Förutom mot tjuvskytte så använder WWF även AI för att kartlägga trolig utbyggnad av infrastruktur, och därmed försöka förhindra skador på miljön, och så kallad ”camera-trapping” för att räkna arters utbredning i olika områden. AI-teknik kan analysera tusentals bilder på en bråkdel av tiden det tar för människor att göra samma arbete.

– Vi behöver alla verktyg vi kan nå för att hjälpa till att skydda dessa områden. Men det som håller mig vaken om nätterna är att hoten är så överväldigande – även ifall vi kopplar in dessa teknologier och resurser.

De riskförhållanden som parkvakter tvingas leva i är speciellt oroande för Mark.

– Jag tror inte att människor alltid inser vad naturskydd innebär, att parkvakterna riskerar sina liv för sina länder.

I mars 2018 så dödades tre parkvakter i ett skyddat område i nordöstra Kambodja av tjuvjägare. En till parkvakt sköts nu i våras, men överlevde.

– Det är farliga områden, men med hjälp av AI och andra medel har vi möjlighet att skapa en säkrare plats för både människor och djur. Men vi måste också titta på hur vi kan kliva upp ett steg och kräva mer av de stora internationella organisationerna, regeringar och handelsavtal. Dessa illegala aktiviteter kommer inte att försvinna av sig självt, det finns för mycket pengar inblandade, säger Mark.

Sofie Axelsson