Go to main navigation
Palestinsk man med flagga på Västbanken, vid Israels mur.

Israel har skjutit upp annekteringen av de delar av Västbanken som israeliska bosättare redan ockuperar. Palestinierna har länge protesterat mot ockupationen och den mur som håller de två länderna skilda åt.

Foto: Edward Crawford/Shutterstock

nyhet

Ambassadör: ”Sverige skyller allt som är fel på Israel”

Israels annonserade annektering av Västbanken har skjutits upp. Israels ambassadör i Sverige anklagar ministern för internationellt utvecklingssamarbete, Peter Eriksson, för att attackera Israel.  

Israels annektering av 30 procent av Västbanken var aviserad att genomföras den 1 juli. Det är en i Israel het inrikespolitisk fråga, som på många sätt delar landet, och nu tillsvidare har skjutits upp. 

Annekteringen har dock hunnit bli en diplomatisk fråga mellan Israels ambassad i Sverige och den svenska regeringen. I samband med att regeringen i slutet av juni presenterade ny strategi för utvecklingssamarbete med Palestina för perioden 2020–2024, med ett totalt stöd på 1,5 miljarder kronor, skrev Peter Eriksson att en annektering är i strid mot folkrätten och försvårar förutsättningarna för en fredlig och förhandlad tvåstatslösning.

Det har Israels ambassadör Ilan Ben-Dov reagerat på i ett uttalande. Till OmVärlden säger han att det är absurt att regeringen lyfter diskussionerna om Israels annektering i ett sammanhang där bistånd kommuniceras.  

– Inget beslut om annektering har fattats av Israel, det kan komma beslut om några dagar, några veckor eller månader. Men att attackera Israel för något som man ännu inte gjort visar hur ensidigt denna regering ser på saken, säger Ilan Ben-Dov. 

Han reagerar på att regeringen och Peter Eriksson i samband med strategin anklagar Israel för att försvåra utvecklingen på Västbanken.  

– Det är helt fel och inte är baserat på fakta. Man ignorerar den utbredda korruptionen inom den palestinska myndigheten, byråkratin som de byggt upp och terrorism som stöds på olika sätt. Tyvärr är det ett mönster sedan 40 år tillbaka, att Sverige skyller allt som är fel på Israel, säger Ilan Ben-Dov. 

Läs också: När Gaza kollapsar 

Del av USA:s fredsplan

Planen att annektera delar av Västbanken är en del av den från flera håll kritiserade fredsplan som USA:s president Donald Trump lagt fram. Israels ambassadör vill varken kommentera eller spekulera i vilka reaktioner som en annektering kan leda till i relationerna mellan Israel och Sverige.  

– När det finns ett beslut kommer jag gärna att diskutera det.  

Ilan Ben-Dov säger att han annars ser positivt på det utvecklingsstöd som Sverige ger till Palestina, även om han själv inte använder namnet på landet eftersom Israel inte anser att det finns en palestinsk stat.  Sverige och 137 andra länder har erkänt Palestina som stat.

–  Det är ett generöst stöd som Sida ger och det är bra så länge det inte är pengar som hamnar hos mottagare som är involverade i terrorism, som är för Israels utplånande eller stöder bojkotter av Israel.  

Peter Eriksson säger till OmVärlden att han inte är förvånad över reaktionen.  

–  En ambassadör arbetar för regeringen och det är tydligt att Israels premiärminister inte gillar att kritiseras. Genomförs en annektering kommer vi att agera genom EU och FN.  

Både EU och FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter, Michelle Bachelet har krävt att Israel stoppar alla planer på en annektering

–  Jag tycker inte vi lägger all skuld på Israel utan även politiker på den palestinska sidan har en roll. Men det är en pågående ockupation och en eventuell annekteringen visar att det inte enbart är palestinierna som styr utvecklingen, båda sidor måste arbeta för att nå en fredlig överenskommelse, säger Peter Eriksson.  

Hur ser du till att bistånd till Palestina inte finansierar terrorism eller våldshandlingar mot Israel? 

– Svenska pengar hamnar inte hos organisationer som arbetar med terrorism, i alla fall inte där vi vet att de har en sådan avsikt. Vi arbetar för en demokratisk och fredlig lösning av konflikten.  

Ministern hänvisar detaljer kring hur stödet är utformat till biståndsmyndigheten Sida.  

– Sedan vill jag betona att vi inte har något budgetstöd till den palestinska myndigheten och inget till Hamas, även om behovet av stöd till Gaza är stort och vi skulle vilja verka mermen det tillåts vi inte av Israel.  

Under onsdagen den 1 juli hade utrikesminister Ann Linde ett möte med representanter för flera biståndsorganisationer med verksamhet i Palestina, bland annat Diakonia och ACT Svenska Kyrkansom också kritiserat annekteringsplanerna. De understryker att agerandet skulle strida mot internationell rätt och anser att planerna ytterligare skulle underminera palestiniernas rätt till rörelsefrihet, samt deras tillgång till mark, försörjning och grundläggande samhällstjänster. 

Läs också: Palestina - elefanten i rummet i det israeliska valet

David Grossman