Go to main navigation
Demonstranter från Civil Rights Defenders i Belgrad, Serbien

Människorättsorganisationen Civil Rights Defenders arbetar bland annat på Balkan, som här i Belgrad, i Serbien. Framöver kommer organisationen kunna säkra en mer stabil och långsiktig inkomst, som strategisk partnerorganisation till Sida. 

Foto: Shutterstock

nyhet

Civil Rights Defenders vinner kamp om eftertraktat partnerskap

Att bli strategisk partnerorganisation till Sida är eftertraktat för civilsamhällsorganisationer som då får en stabil intäkt under fem år. Nu kan Civil Rights Defenders bli partner, men inte Action Aid.  

Sida har idag 15 strategiska partnerorganisationer inom civilsamhället som får stöd från myndighetens så kallade CSO-anslag, det vill säga anslag för det civila samhället. Organisationerna har normalt femåriga avtal med Sida.

För 2019 fick de strategiska partnerorganisationerna ungefär 1,7 miljarder kronor i stöd av Sida. Mest pengar fick paraplyorganisationerna Forum Syd (snart ForumCiv) och Svenska missionsrådet.

Utdrag ur Sidas årsredovisning 2019

Det är sällan som Sida öppnar upp för att utöka skaran, men i juni 2019 fick nya organisationer söka. Nästan ett år senare, i maj i år, kom beskedet att Civil Rights Defenders (CRD) har möjlighet att ingå ett partnerskap. Organisationen behöver nu komma in med en programansökan som Sida kan bedöma och bevilja.

– Det har varit en lång process, men vi blev självklart glada när beskedet kom. Anledningen till att vi valdes är nog för att vi tillför erfarenhet och expertis i hur man arbetar med att stärka människorättsförsvarare i en tid när vi ser ett krympande utrymmet för civilsamhället, säger Anders L. Pettersson, Executive director på Civil Rights Defenders.

Sida står idag för cirka hälften av CRD:s intäkter, totalt cirka 90 miljoner. Övriga medel kommer från olika institutionella givare, företag och allmänheten.

Enligt Anders L. Pettersson kommer det nya partnerskapet framför allt göra att CRD kan arbeta mer långsiktigt och strategiskt. Han säger även att det är extra värdefullt med partnerskap i dessa dagar, då företag och institutionella givare ser över sina utgifter. De kopplar ofta sina bidrag till civilsamhällsorganisationer till avkastningen på värdepapper. 

– Det finns prognoser som tyder på att det internationella biståndet kommer sjunka med 20 procent redan i år, och det är illavarslande, säger Anders L. Pettersson.

Kan ni expandera er verksamhet nu?

– Ska vi ha en kritisk massa kan det vara så att vi behöver utöka vår kapacitet i vissa regioner. Möjligen kommer det också till en tjänst i Sverige som ska arbeta med det stategiska partnerskapsavtalet och eventuellt även någon mer på finansavdelningen. 

På östra Södermalm i Stockholm några kilometer från CRD:s citykontor sitter Action Aid Sverige. Där fanns även förhoppningar om att bli Sidapartners, men så blev det inte. 

– Stort grattis till CRD. Det är en otrolig organisation, men självklart är vi besvikna. Vi tror att vi med vår feministiska approach och arbete för kvinnors rättigheter kan bidra till det svenska utvecklingsarbetet, säger Ingela Holmertz, generalsekreterare på Action Aid. 

Går Sida miste om bredd när de inte har med er som strategisk partnerorganisation?

– Alla bidrar på sina sätt och jag har förståelse för att Sida inte kan bygga samarbete med alla, men jag tror att Action Aid som en global rättighetsorganisation har perspektiv som är unika. Vi har också verksamhet i Sverige som är direkt länkat till vårt internationella arbete.

Ingela Holmertz slutar efter tre och ett halvt år sin tjänst till hösten. Hon betonar att det inte finns något samband med det negativa beskedet från Sida.  

– Jag trivs superbra i Action Aid och hade inte tänkt att sluta nu, men när möjligheten att få bli RFSU:s generalsekreterare dök upp, tog jag den. RFSU bedriver ett oerhört viktigt arbete lokalt, nationellt och internationellt, och på många sätt arbetar de med liknande frågor som Action Aid.

I början av året drog Action Aid ner på tre tjänster på kontoret i Stockholm. 

– Vi satsade och blev fler under 2019 och det fanns behov av att se över vår organisation. Vi är i en tuff insamlingsmarknad och man måste våga både satsa och utmana. Det är inte alltid så lätt att sälja in ett rättighetsbaserat arbete där förändring sker över lång tid. Då kan det vara enklare att samla medel till konkreta frågor såsom en skola, vattenreningsverk eller nödhjälp, säger Ingela Holmertz

Karin Fällman, chef för enheten för civila samhället på Sida, säger att skälet till att man utökat med ytterligare en partner är att Sida vill stärka arbete som kan främja ett gynnsamt samhällsklimat för civilsamhället 

– Vi såg behov av att stärka verksamheten inom det området i strategin och att vi valde Civil Rights Defenders beror på att de har en tydlig leverans inom det målområdet, utöver att de uppfyller alla grundläggande krav, säger Karin Fällman.

Blir det utökade ramar med en extra partner? 

– Vi har i budgeten 2019 avsatt medel för att ta höjd för fler strategiska partners. Hur anslaget ser ut nästa år är väldigt osäkert just nu med tanke på pandemin och hur det kommer att påverka hela biståndsbudgeten.

David Grossman