Go to main navigation
Två motortaxiförare i Goma med masker mot covid-19

Två motorcykeltaxiförare i Goma, Demokratiska republiken Kongo, med lokalt producerade masker, som tillverkats genom finansiering från crowdfundigkampanjen Masks in Africa.

Foto: GomaActif

nyhet

Crowdfunding för lokal produktion av masker i Afrika

Genom initiativet Masks in Africa samlar människorättsaktivisten Emilie Serralta in stöd till lokal produktion av masker mot covid-19 i fyra afrikanska länder. Tillverkningen finansieras via crowdfunding.

De syns på Twitter, Instagram, Facebook och LinkedIn – Masks in Africa. Det är ett initiativ som startats av Emilie Serralta, som arbetat i 20 år med mänskliga rättigheter på bland annat Amnesty International och inom FN.

Initiativet handlar om att samla in pengar till skräddare och sömmerskor i Afrika för att kunna sy masker åt människor som skydd mot covid-19. Emilie Serralta  berättar att det var just erfarenheten av att bo och arbeta i Afrika som gjorde att hon upplevde att det fanns ett behov av stöd för säkerhetsåtgärder. 

– Genom vänner och kontakter kunde vi skapa ett samarbete. Det gick relativt snabbt och enkelt på grund av den tradition av handarbeten som finns i flera länder i Afrika, säger Emilie Serralta. 

Hon berättar att det fanns ett stort intresse bland lokala ideella organisationer och nystartade initiativ i de olika länderna för att koordinera en produktion av masker. Vissa av dem som Masks in Africa samarbetar med är etablerade organisationer, som utvidgat sitt arbete medan andra aktörer är nystartade initiativ, som grundats för att hantera lokala utmaningar till följd av covid-19. 

Masks in Africa finns i de fyra länderna Kenya, Benin, Nigeria och Demokratiska republiken Kongo, tidigare även i Senegal. Samarbetet sker genom WhatsApp och telefonsamtal. Insamlingen sker via crowdfund-verktyget GoFundMe. 

Stora behov i slummen

Enligt Emilie Serralta är behoven i flera slumområden stora. Dels på grund av de restriktioner som länderna infört, men också på grund av de begränsade resurser och förutsättningar som råder i områdena. 

– I slumområden kunde jag se stora svårigheter med de direktiv som förmedlades, som ”tvätta händerna och håll avstånd”. Det är såklart bra att uppmana till detta, men i verkligheten fungerar inte alltid dessa direktiv i de här områdena där många bor tätt intill varandra och tillgången till vatten är begränsad, säger Emilie Serralta.  

Många människor i de fyra länderna har inte heller råd att köpa masker. Samtidigt är det krav i flera av länderna att man måste bära mask för att få röra sig på offentliga platser. 

I Kenya är straffet för att vistas på offentlig plats utan mask 200 dollar i böter eller 6 månader fängelse. 

– Och de människor som inte ens har råd att köpa en mask har definitivt inte råd med en bot, säger Emilie Serralta. 

De pengar som samlas in finansierar produktionen av maskerna och lön till sömmerskorna och skräddarna. En liten del går även till de kostnader som uppstår vid överföring av pengar. De personer som ligger bakom initiativet arbetar ideellt, liksom de som distribuerar maskerna. 

Från början var målet att samla in in 200 euro, men det blev närmare 950 euro. En ny insamlingar har nu nått 4 566 euro. 

Framöver vill Emilie Serralta hitta ett mer hållbart sätt att fortsätta utveckla verksamheten. Hon vill kunna hjälpa så många som möjligt, men vill också fortfarande att allting görs på rätt sätt och att alla som är involverade mår bra. 

— Ett alternativ som vi övervägt för att kunna samla in mer pengar är att sälja masker i Europa. Detta skulle kunna leda till att fler kan erbjudas jobb i Afrika, att fler masker distribueras i Europa och att fler masker distribueras i Afrika. 

Anna Sundstedt