Go to main navigation
Concorde Sweden's Twitter

Twitter-diskussioner pågår om biståndsorganisationernas nyårsönskningar 2020.

Foto: Susanna Sköld

Det här önskar sig biståndsorganisationerna 2020

Förnyat biståndsengagemang och ett större fokus på klimat och natur. Det var några av nyårsönskningarna när paraplyorganisationen Concord Sverige frågade vad medlemsorganisationerna vill se mer av under 2020.

Efter att den brittiska paraplyorganisationen för biståndsorganisationer i Storbritannien listat tre saker som står högst upp på deras önskelista 2020, valde den svenska paraplyorganisationen Concord Sverige att bolla över frågan till sina medlemmar.

De brittiska biståndsorganisationerna satte vikten av att uppnå de 17 globala målen för hållbar utveckling överst på önskelistan. Därefter önskade de sig en kraftsamling för att möta klimat-, natur- och fattigdomsrelaterade katastrofer. På tredje plats hamnade mer effektiv finansiering av små civilsamhällesorganisationer inom biståndsbranschen.

Concord Sveriges twittertråd har, i skrivande stund, fått 17 kommentarer med önskningar inför 2020. I fokus står svenskarnas minskande biståndsvilja

Bland annat vill Act Svenska Kyrkan se ett förnyat engagemang för biståndet, minskade hinder för samverkan och stärkta allianser mellan religiösa och sekulära aktörers jämställdhetsarbete. Dessutom hamnar ett beslut om hur FN:s utvecklingsagenda, Agenda 2030 ska styras och följas upp, högt på önskelistan. En fråga som känns igen från de brittiska biståndsorganisationernas önskelista. 

Sanna Svensson, policyrådgivare på Svenska missionsrådet, anser liksom Svenska Kyrkan att det viktigaste är att vända trenden med den sviktande biståndsviljan i Sverige. Som en del i det arbetet menar hon att ”politiker måste sluta sprida myter om biståndet”.  

En annan önskan är en ”blåslampa för ojämlikheten”. Det skriver Heidi Lampinen, Strategisk rådgivare på Union to union. Hon förklarar att ”utan att bekämpa den kommer vi inte lösa klimatkrisen, demokratikrisen och migrationen som sätter alltför många liv i fara.”

Åsa Thomsson, policysamordnare på Concord Sverige vill se ett stort fokus på klimat och vår relation till naturen. ”Det känns väl ganska givet och helt nödvändigt att göra verkstad av under året, i både politiken och i alla delar av utvecklingssamarbetet”, skriver hon i en kommentar.

Här kan du följa hela Twitter-diskussionen eller lägga in en egen önskan om vad du vill se mer av 2020. 

Susanna Sköld