Go to main navigation
Sjusköterska i Demokratiska republiken Kongo tar hand om äldre kvinna på sjukhus i samhället Beni.

Erfarenheterna av ebolaepidemin i bland annat Demokratiska republiken Kongo gör att många afrikanska länder är bättre på att spåra smitta än till exempel i Europa.

Foto: Vincent Tremeau/Världsbanken

nyhet

Erfarenheterna av ebola kan ge Afrika försprång mot coronavirus

Sjukvårdsinrättningar utan rinnande vatten och stor brist på syrgas och annan utrustning kan göra att ett coronavirusutbrott kan leda till katastrof i Afrika. En fördel är erfarenheterna av ebola.

Artikeln har uppdaterats.

Antalet kända fall av coronavirussmittade på den afrikanska kontinenten räknas än så länge till 160. Värst drabbat är Sydafrika, Algeriet och Senegal. 

När OmVärlden ringer upp Världshälsoorganisationen WHO:s chef för kriserhantering, Michel Yao, säger han att samtliga fall av coronavirussmittade i Afrika är importerade från Europa.

WHO klassar nu utbrottet av coronaviruset, som startade i Kina i december, som en pandemi. Det innebär att risken är stor att antalet fall i Afrika kan komma att öka. 

Michel Yao säger ändå att många afrikanska länder är hyfsat rustade för ett större utbrott.

— De är förberedda när det gäller att kunna hitta och stoppa smittade personer från att ta sig in i länderna och sprida smittan vidare, säger Michel Yao.

De senaste veckorna har flera afrikanska länder arbetat hårt för att skapa möjligheter att genomföra coronavirustester. Från att bara två länder kunde det för någon månad sedan, kan idag 39 av 47 länder bedöma tester i egna laboratorium.

— Många länder har också aktiverat nätverk ut i civilsamhället som ska göra att smittade som missas ska kunna hittas där, säger Michel Yao.

Många utmaningar

Skulle viruset nå de fattigaste och mest utsatta länderna i Afrika är utmaningarna flera. Det handlar om länder med miljoner människor på flykt och där människor kanske saknar både hem och försörjningsmöjligheter. 

Till exempel finns det alldeles för få plaster där människor med smitta kan isoleras. Det saknas också avgörande sjukvårdsutrustning, som syrgas.

— Om vi skulle få en situation lik den i Kina, där fem procent av fallen blivit kritiska, skulle det innebära att väldigt många människor skulle behöva intensivvård och det klarar inte sjukvården i de flesta afrikanska länderna i dag, säger Michel Yao.

Skulle det hända hänger mycket på bidrag i form av pengar, hjälp och utrustning från hjälporganisationer och bistånd. Det säger Michel Yao.

Biståndsorganisationen Läkare utan gränser kan ännu inte säga hur de kommer att arbeta med coronavirus framöver. En krisgrupp inom organisationen håller i Genève på att ta fram en plan.

Över telefon säger Michel Yao att det än så länge är för tidigt att sia om hur smittan kommer att utvecklas i Afrika. Själv är han på plats på WHO:s regionala kontor i Kongo-Brazzaavilles huvudstad Brazzaville.

Inget fall från Kina

Kina är den afrikanska kontinentens sammantaget största handelspartner. Trots detta tycks inget av de fall av smitta som bekräftats i afrikanska länder ha importerats från Kina.

Enligt Michel Yao kan man tacka Kinas hårda kontroller för det.

— Människor i Afrika är heller inte bland de i världen som reser mest. Och det har hjälpt, säger han.

Stefan Swartling Peterson är professor i global hälsa och global chef för FN:s barnfond Unicef. Han tror att Afrikas första coronavirusfall kan bli just att klara av att diagnostisera. Uppstår det problem där är risken för spridning stor. 

—  I 25 procent av världens sjukvårdsinrättningar finns det ingen möjlighet att tvätta händerna och många av dem ligger i Afrika, säger Stefan Swartling Peterson. 

Med dålig hygien ökar risken för smitta.

— Sammantaget är beredskapen i svaga sjukvårdsystem som de i Afrika väldigt låg, säger han.

Världsbanken utlovade i dagarna 12 miljarder dollar för att bekämpa coronaviruset. Unicef jobbar för att den insatsen ska gå just till stärka primärvården så att det ska finnas syrgas på alla distriktssjukhus och uppåt i Afrika.

— Det är ju en investering som har möjlighet att bli långsiktig och räcka bortom coronainsatsen, oavsett om viruset blir ett riktigt hot i Afrika eller inte, säger Stefan Swartling Peterson. 

Andra virus hotar

Något som också riskerar att göra att Afrika står dåligt rustat för att hantera en stor våg coronavirussmittade är den långa rad av sjukdomsutbrott som redan pågår på kontinenten. Ett annat virus, lassafeber, härjar just nu i Nigeria, ett utbrott av mässlingen i Demokratiska republiken Kongo, kolera på några ställen och ebola i centrala Afrika.

Ebolaspridningen har visserligen förklarats vara över, men myndigheterna övervakar fortfarande läget noga. Det belastar de redan knappa sjukvårdsresurserna.

Erfarenheterna från just Ebola kan faktiskt göra att Afrika är bättre rustat att hantera coronavirus än många andra regioner, till och med Europa, säger Michel Yao över telefon från Brazzaville.

Ebolautbrotten har gett den lokala sjukvårdspersonalen stor kunskap och erfarenhet av att spåra smitta, vilket kan vara avgörande nu. 

— Kunskapen om det kanske finns på ställen som inte behövt spåra smitta på länge, som i Europa, men vi har den praktiska erfarenheten i färskt minne, till och med på landsbygden. Det kan bli våra stora fördel, säger Michel Yao.

Även utrustning och vårdinrättningar som använts i Ebolabekämpningen skulle snabbt kunna justeras till att användas för vård av coronavirussmittade, säger Michel Yao.

Moa Kärnstrand