Go to main navigation
Syriska flyktingar i Libanon

Fler än 13 miljoner syrier befinner sig på flykt i världen, efter tio år av krig utan hopp om att kunna återvända i närtid. Här i Tripoli, Libanon.

Foto: Mohamed Azakir / World Bank

nyhet

En procent av mänskligheten befinner sig på flykt

Aldrig någonsin har så många människor befunnit sig på flykt som nu. Enligt FN:s flyktingorgan UNHCR rörde det sig i slutet av 2019 om 79,5 miljoner människor, och allt färre av flyktingarna kan återvända hem.

I UNHCR:s årsrapport Global Trends slår organisationen fast att på 1990-talet återvände i genomsnitt 1,5 miljoner flyktingar hem varje år. Det senaste decenniet har bara 385 000 flyktingar per år återvänt hem.

– Vi bevittnar en förändrad verklighet där inte bara allt fler människor från fler länder tvingas på flykt, utan att det dessutom inte längre handlar om ett kortvarigt eller tillfälligt fenomen. Människor kan inte förväntas leva uppslitna från sina hem, utan möjligheter att återvända eller utan hopp om att bygga en ny framtid där de befinner sig. Vi behöver radikalt förändra vår attityd gentemot alla dem som flyr, samtidigt som vi måste försöka ännu hårdare att få slut på de konflikter som pågår i åratal, och som utgör roten till detta oändliga lidande, säger FN:s högkommissarie för flyktingar, Filippo Grandi i ett pressmeddelande. 

Under 2019 ökade antalet flyktingar i världen från 70,8 till 79,5 miljoner. Det är närmare en procent av världens alla människor, enligt UNHCR.

Anledningen till att fler människor i världen befinner sig på flykt, beror framför allt på att fler människor flyr konfliktområden. Det handlar om flera länder strax söder som Sahara, men även Demokratiska republiken Kongo, Jemen och Syrien. 

Bara antalet syriska flyktingar räknas numer till 13,2 miljoner, eller en sjättedel av alla världens flyktingar, enligt UNHCR. Konflikten i Syrien är inne på sitt tionde år.

Ökningen beror också på att UNHCR fått mer överblick över antalet venezuelaner på flykt undan krisen i hemlandet. Många av dem är varken officiellt registrerade flyktingar eller asylsökande, varför det är svårt att räkna dem. Antalet venezuelaner på flykt i världen räknas nu till 4,5 miljoner människor. 

Fler än en tre fjärdedelar (77 procent) av världens flyktingar befinner sig i utdragna situationer av flyktingskap, som till exempel många afghaner. Det afghanska folket har mer eller mindre levt med krig i 50 år.

Fler än åtta av var tionde flykting (85 procent) befinner sig i utvecklingsländer, ofta i ett land som angränsar till det land man flytt ifrån.

Fem länder står för två tredjedelar av alla flyktingar som tvingats fly sina hemländer. De är Syrien, Venezuela, Afghanistan, Sydsudan och Myanmar. 

Inget annat land i världen tar hand om så många flyktingar som Turkiet, där det i slutet av förra året levde 3,6 miljoner flyktingar. I Colombia befinner sig inte bara åtta miljoner colombianer på flykt i sitt eget land. Numer lever också 1,8 miljoner venezuelanska flyktingar i landet, vilket gör Colombia till världens näst största flyktingmottagarland. 

Erik Halkjaer