Go to main navigation
European Parliament

Fredagen den 23 oktober röstade Europaparlamentet igenom en resolution för ökad jämställdhet i EU:s utrikes- och säkerhetspolitik.

Foto: Shutterstock

nyhet

Europaparlamentet vill att EU:s utrikespolitik inspireras av Sverige

Europaparlamentet vill att EU:s utrikespolitik blir mer feministisk. ”Män på politiska maktpositioner i EU:s medlemsländer förstår inte vikten av att bedriva en vetenskapligt förankrad politik”, säger Alice Bah Kuhnke (MP).

Fredagen den 23:de oktober ställde sig Europaparlamentet bakom en resolution som kräver att EU har en större inriktning på jämställdhet i sin utrikes- och säkerhetspolitik. Resolutionen betonar att EU:s medlemsländer ska inspireras av Sveriges feministiska utrikespolitik och i större utsträckning prioritera kvinnors och flickors rättigheter. 

Resolutionen understryker även att EU:s medlemsstater ska ratificera Europarådets Istanbulkonvention för att ge högre prioritet åt frågor som rör reproduktiv hälsa och rättigheter, samt HBTQI-personers rättigheter. 

Idag är endast 3 av EU:s 27 utrikesministrar kvinnor, och män innehar 87 procent av de högre chefstjänsterna i EU:s utrikestjänst. Alice Bah Kuhnke, miljöpartist och Europaparlamentariker, säger till OmVärlden att problemet inom EU är att män på politiska maktpositioner i medlemsländerna inte förstår vikten av att bedriva ”en vetenskapligt förankrad politik” där kvinnors deltagande och medverkan är viktigt i arbetet för fred och hållbarhet. 

– Hade dessa män varit intresserade av att driva en politik som skapar fred och frihet, och sett till att flickor och kvinnor inte är dem som drabbas hårdast av krigets alla fasor, hade det funnits en feministisk utrikespolitik i många fler länder i idag.

Alice Bah Kuhnke säger att utvecklingen vad det gäller jämställdhetsintegrering gått bakåt i många EU-länder, och att det därmed är ytterst viktigt att resolutionen antas och förankras.

– Ungern bedriver politik som arbetar mot kvinnor och flickors rättigheter. Kvinnor begränsas till att enbart föda barn och ta hand om familjen. Polen är ytterligare ett land som begränsar frihet vilket har manifesterats i deras HBTQ-fria zoner, ett beslut som har fördömts av EU:s alla ledare i Bryssel. 

"Jämställdhet självklart inom EU"

Alice Bah Kuhnke har varit med och tagit fram resolutionen. Hon ser jämställdhetsarbete som en självklarhet inom EU och betonar att det är viktigt att EU:s politik baseras på vetenskaplig forskning eftersom EU har höga ambitioner att skapa fred och bidra till mänskliga rättigheter.  

– Det är våra skattepengar som investeras i EU. Bistånd ska bygga på vetenskap och inte gamla förlegade traditioner. För långsiktiga och hållbara resultat måste vi ha kvinnor runt förhandlingsbordet när EU:s företrädare förhandlar med de länder och regioner runt om i världen som är beroende av EU:s stöd och goda relationer

EU har tidigare utformat två handlingsplaner för att bedriva en mer jämställd politik, men de uppsatta målen för jämställdhet har inte uppnåtts. Enligt den nya resolutionen beror detta på brist på resurser, underbemanning och att det saknats politisk samstämmighet inom jämställdhetsområdet.

EU-kommissionen ska innan årsskiftet presentera en ny, tredje handlingsplan. Alice Bah Kuhnke ser gärna att den innehåller obligatoriska utbildningar för jämställdhet och tidsbundna och mätbara indikatorer. 

Även den socialdemokratiska europaparlamentarikern Evin Incir står bakom resolutionen. Hon ser resolutionen som en viktig seger för feminismen och jämställdheten globalt. 

Evin Incir säger att antagandet av resolutionen innebär att EU kommer behöva prioritera feminism och jämställdhet i sin utrikespolitik. Hon säger också att Europaparlamentet kommer att följa upp hur resolutionen implementeras.

– Resolutionen är en del av ett större arbete. I februari tidigare i år presenterade kommissionen sin jämställdhetsstrategi som hanterar jämställdhetsarbetet inom EU, och i november presenterar kommissionen den tredje handlingsplanen som handlar om att stärka jämställdheten och kvinnors egenmakt i EU:s yttre åtgärder. 

Resolutionen lämnas nu över till EU-kommissionen och Europarådet inför att kommissionen i år ska presentera den tredje handlingsplanen. Europaparlamentets förhoppning är att kommissionen ska anpassa handlingsplanen till resolutionen när den presenteras.

Läs också: Biståndsorganisationer kritiserar EU för svagt jämställdhetsfokus

Sandra Rupar