Go to main navigation
Journalister i Hongkong

Journalister över hela världen har blivit mer utsatta under covid-19-pandemin, som här i Hongkong. Sida skjuter nu till extra pengar för att försvara yttrandefriheten.

Foto: Shutterstock

nyhet

Mer bistånd till journalister för att motverka desinformation

Coronapandemin har lett till att det sprids mer desinformation och att journalister är allt mer utsatta. För att stärka journalistik och faktagranskning skjuter Sida till åtta miljoner kronor till FN-organet Unesco.

De nya pengarna till UNESCO från Sida tas från myndighetens budget för insatser inom demokrati och mänskliga rättigheter. Det går till FN-organets befintliga program för journalister och konstnärer som arbetar med yttrandefrihet i flera av världens länder. 

Sida har för perioden 2018-2022 redan betalat ut 116 miljoner till det ändamålet och extrapengarna är till för att ytterligare stärka insatserna inom yttrandefrihet. 

– Vi ser allvarligt på trenden med desinformation kring pandemin, enligt Unesco kommer 40 procent av det som sprids i ämnet  inte från tillförlitliga källor. Dessutom har pandemin lett till än mer krympande utrymme för yttrandefriheten, säger Marianne von Malmborg, programspecialist på enheten för demokrati och mänskliga rättigheter på Sida.

Insatsen förväntas att leda till ökad kunskap hos journalister genom onlineutbildningar i smittskydd, faktabaser och stöd till faktagranskare samt stärkande av dessas nätverk.

En del av extrastödet ska gå till Libanons Media Recovery Fund och till fonden för medieutveckling, IPDC, där man arbetar med att stärka publicister i Rwanda och att stärka kvinnor och satiriker inom media.

David Grossman