Go to main navigation
Globen Orange Day

År 2019 lyste Globen upp i orange på Orange day med budskapet "Stoppa våld mot kvinnor".

Foto: UN Women Sverige

NYhet

Färgen orange uppmanar till att ta ställning mot könsbaserat våld

Idag kommer ett 50-tal byggnader i Sverige belysas med orange. Detta som en del av en global FN-kampanj för att uppmärksamma avskaffandet av våld mot kvinnor och flickor. 

Idag, den 25:te november inträffar FN:s internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor. Dagen instiftades 1999 av FN:s generalförsamling och nio år senare införde FN:s dåvarande generalsekreterare Ban Ki-Moon det globala initiativet UNiTE To End Violence Against Women.

UNiTE är en kampanj som varje år inleds den 25:te november och pågår i 16 dagar. Kampanjen uppmanar regeringar, civilsamhället och organisationer att ta ställning för att uppnå en värld fri från könsbaserat våld. 

Under kampanjens första dag som kallas Orange Day, belyses kända byggnader världen över med färgen orange. Kampanjen avslutas på den internationella dagen för mänskliga rättigheter, den 10 december. 

– I Sverige kommer cirka femtio byggnader lysa upp på olika platser i landet, bland annat Dramaten, Kungliga operan och Gothia Towers. Orange-färgade initiativ äger idag rum i hela världen med manifestationer, seminarium och insamlingar. Vi ser ett stort engagemang från civilsamhället och alla kan vara med och stötta genom att klä sig i orange och skänka en gåva, säger Louise Waller på UN Women Sverige.  

Enligt FN:s kvinnoorgan, UN Women, har 243 miljoner kvinnor världen över, mellan åldrarna 15–49, varit utsatta för sexuellt eller fysiskt våld av en intim partner det senaste året. I Sverige anmäldes 23 000 sexualbrott under 2019. Ungefär en tredjedel av dessa brott rubricerades som våldtäkt. Under samma år blev 16 kvinnor i Sverige bragda om livet av förövare de var eller hade varit i parrelation med. 

– Med Orange Day vill vi uppmärksamma att våld mot kvinnor och flickor är ett globalt samhällsproblem och en allvarlig kränkning av de mänskliga rättigheterna. Vi vill belysa att det inte spelar någon roll vilken geografisk plats, klass eller religion man tillhör, våld mot kvinnor och flickor har inga gränser. Frågan måste tas på allvar på alla nivåer, det handlar om att förändra attityder och normer såväl som att förändra lagstiftning.

Våldet ökar
Det könsbaserade våldet har under den pågående coronapandemin ökat med 30 procent, enligt FN. Ökningen är tydlig i områden där människor lever under svåra förhållanden och i trångboddhet. 

Oro för ekonomi, hälsa och säkerhet skapar friktion och ökar risken för våld. Restriktioner och nedstängningar av samhällen försvårar möjligheterna för våldsutsatta att söka stöd och skydd utanför hemmet.

Redan i våras uppmanade FN:s generalsekreterare Antonio Guterres alla FN:s medlemsstater att inkludera finansiering och åtgärder kring våld i hemmet i sina handlingsplaner mot corona. Endast 25 länder har inkluderat den typen av åtgärder i sina handlingsplaner. Åtgärderna handlar om att avskaffa våld mot kvinnor och flickor, stödja obetald vård samt stärka kvinnors ekonomiska säkerhet.

Många länder anser att frågan är viktig, men det saknas fortfarande en vilja att satsa finansiellt i åtgärder mot våldet. I år är det extra viktigt att den här frågan tas på allvar i och med den oroande globala ökning vi ser av våld i hemmet, säger Louise Waller. 

Sandra Rupar