Go to main navigation
polio pakistan.jpg

Polio är sedan augusti 2020 utrotat i Afrika, men finns kvar i Pakistan och Afghanistan.

Foto: A M Syed/Shutterstock

GODA NYHETR

Fem bra saker som hände i augusti

Polio har är helt utrotat från den afrikanska kontinenten, goda möjligheter till fredsamtal i Afghanistan och fler barn får gå i skolan i Indien. Det är några av augustis goda nyheter. 

1. Polio utrotat på afrikanska kontinenten 

Inga nya fall av den vilda formen av virussjukdomen polio har konstaterats på den afrikanska kontinenten sedan 2016. Nu meddelar WHO i ett offentligt uttalande att polio är helt utrotat i Afrikas alla länder efter flera decennier av framgångsrika vaccinationskampanjer.  

2. Goda förutsättningar för fredssamtal i Afghanistan  

Möjligheterna till fred i Afghanistan är goda efter att en rådgivande folkförsamling i Afghanistan gått med på att låta landets president Ashraf Ghani släppa de sista 400 krigsfångar som talibanerna krävt. Att Afghanistans president har gått med på fångutväxling med talibanerna är ett viktigt steg mot eldupphör och fredssamtal. Fler än 2,6 miljoner afghaner befinner sig idag på flykt undan kriget i Afghanistan, men de eventuella fredsamtalen har ökat hoppet om att kunna återvända hem.  

3. Wales förbjuder vilda djur på cirkus  

Det Walesiska parlamentet har antagit en lag som förbjuder användning av vilda djur på resande cirkusar. Förbudet träder i kraft den första december i år och anses vara en stor seger för djurrättsorganisationen PETA som länge arbetat för att förbudet ska träda i kraft.  

 

4. Indiens nya skolsystem ger fler barn möjlighet att gå i skolan 

Indien har för första gången på 34 år röstat igenom ett helt nytt skolsystem som innebär att fler barn i landet ska ha möjlighet till fri skolgång. Åldern för den fria skolgången i Indien höjs från 14 till 18 år. Samtidigt görs skolan också tillgänglig för alla barn oavsett förutsättningar och möjligheter. Experter menar att det nya skolsystemet kan få stor betydelse för att utrota barnarbete i landet.  
 

5. Zimbabwe förbjuder skolor att stänga av gravida flickor från undervisningen  

En lagändring i Zimbabwe har gjort det olagligt för skolor att relegera elever som blivit gravida under sin skolgång. Den nya lagändringen ska bidra till att hantera ojämlikheten mellan könen i klassrummet och hindra flickor från att avbryta sin utbildning.