Go to main navigation
Bangladesh

Bangladesh är ett av de länder som är mest utsatt för klimatförändringarna. Nu invigs landets största bostadsområde för klimatflyktingar.

Foto: Shutterstock

Goda nyheter

Fem bra saker som hände i juli

I Bangladesh öppnar ett nytt bostadsområde upp för klimatflyktingar, Vietnam förbjuder handel av vilda djur och Sri Lanka och Maldiverna förklaras fria från mässlingen och röda hund. Det är några av juli månads goda nyheter. 

1. Ett nytt bostadsområde öppnar för klimatflyktingar i Bangladesh 

I Bangladesh invigs ett nytt bostadsområde i Cox’s Bazar som ska ge hem åt klimatmigranter. Området ska till att börja med ge bostäder till 650 familjer som har förlorat sina hem vid olika väder- och klimatrelaterade händelser. Och fler hus är på gång, enligt nyhetsbyrån AFP. Bangladesh är ett av de länder som är mest utsatt för klimatförändringarna, enligt FN. Årligen förlorar tusentals människor i Bangladesh sina hem till följd av väder och klimatrelaterade händelser.

2. Vietnam förbjuder handel av produkter från vilda djur

Vietnam förbjuder produkter från vilda djur och handel med vilda djur, med omedelbar verkan. Genom åtgärden vill regeringen minska riskerna för ytterligare pandemier att spridas. Beskedet kom efter att 14 djurrättsorganisationer tidigare i år krävt att regeringen förbjuder handel med vilda djur. I Vietnam har exempelvis myrkottsfjäll och elfenben från elefanter sålts på marknader och genom e-handel.

3. Sri Lanka och Maldiverna förklaras oficiellt fria från mässlingen och röda hund

Världshälsoorganisationen WHO har officiellt förklarat Sri Lanka och Maldiverna fria från bägge sjukdomarna. Därmed blir det de första länderna i Sydostasien att nå WHO:s mål om att utrota mässlingen och röda hund före 2023. Enligt WHO är det glädjande beskedet resultatet av flera årtionden av ihärdiga vaccinationsinsatser.

4. Ungern har antagit en ny lag om att bli koldioxidneutrala till 2050

År 2050 ska Ungern vara CO2-neutral. Det framgår av en ny lag som har antagits i landets parlament, rapporterar Climate Change News. Beslutet fattades en dag efter att regeringen utfärdade en miljöobligation på 1,5 miljarder euro, där huvuddelen av de avsatta medlen ska gå till att driva, underhålla och utveckla landets järnvägssystem. Lagen ligger i linje med den redan antagna planen att minska utsläppen med 40 procent från 1990 års nivåer till 2030.

5. Brasilien inför förbud mot nedbränning av skog i Amazonas under 120 dagar

Förordningen om att förbjuda skogsbränder i Amazonas, bland annat för att skapa jordbruksmark, infördes efter att flera globala storföretag krävt att regeringen stoppar miljöförstörelsen som ökat i Amazonas sedan den högerorienterade presidenten Jair Bolsonaro tillträdde i början av förra året. Förbudet mot skogsbränder i Amazonas meddelades av videpresidenten Hamilton Mourao under en videosänd presskonferens, som svar på storbolagens öppna brev som undertecknats av flera svenska bolag. 

Susanna Sköld