Go to main navigation
swiss_.jpg

Samkönade äktenskap tillåts i Schweiz efter att parlamentet röstat ja till lika rättigheter för homosexuella par.

Foto: Shutterstock

GODA NYHETER

Fem bra saker som hände i juni

Schweiz röstar ja till samkönade äktenskap, svenskarnas biståndsvilja ökar under pandemin och Indien vill elektrifiera landets järnvägar. Det är några av junis goda nyheter. 

Schweiz röstar ja till samkönade äktenskap 

Det nationella rådet i Schweiz har röstat ja till samkönade äktenskap. Det innebär lika rättigheter och villkor som för heterosexuella par. I omröstningen beslutade rådet att rösta ja med 132 röster mot 52 (13 nedlagda röster). Beslutet innebär också att lesbiska par får rätt till spermadonationer och att ett direkt erkännande av föräldraskap är möjligt från födseln. 

Svenskarnas biståndsvilja ökar under pandemin  

Enligt en undersökning från biståndsorganisationen Diakonia och tidningen Sändaren har svenskarnas biståndsvilja ökat under coronapandemin. En klar majoritet är positiva till ett fortsatt starkt internationellt stöd genom svenskt bistånd där 62 procent vill behålla eller öka biståndsnivån. 29 procent uppgav att de vill se en minskning av den.  

Indien vill elektrifiera landets järnvägar 

Tusentals kilometer järnväg som binder samman Indien ska nu elektrifieras. Idag drivs tågen med antingen el eller diesel. Nästa steg blir att göra det enorma järnvägsnätet helt grönt. Den indiska järnvägsministern Piyush Goyal har meddelat att de resterande delar av järnvägsnätet som idag drivs av diesel kommer att förberedas för elektrifieras fram till 2024. Och år 2030 kommer alla tåg att köra med grön elkraft.

Ny metod gör det lättare att återvinna laddningsbara batterier

Forskare vid Stockholms universitet har tagit fram en ny metod som kan göra laddningsbara hybridbatterier lättare att återvinna. Genom metoden kan NiMH-batterier, som till exempel  finns i hybridbilar och eltandborstar, återvinnas i stället för att smältas ned och reduceras.  

– Med den nya metoden kan det återvunna materialet direkt användas i nya batterier, säger Dag Noréus, professor vid Institutionen för material- och miljökemi vid Stockholms universitet som tillsammans med andra forskare står bakom studien som är publicerad i tidskriften Molecules.

Metoden gör att återvinningen blir både enklare och mindre kostsam.

Pilotprojekt i Uganda använder plastavfall för att tillverka material till lokalproducerade visir

I staden Gulu i Uganda är det sex timmar till närmaste återvinningsstation. Det gör att de flesta plastflaskor kastas i naturen eller bränns. Men i en liten pilotanläggning har startupen Takataka Plastics nu hittat en process för att förvandla plastavfall till marerial som kan användas för att tillverka visir, eller ansiktsskärmar, till sjukvårdspersonal som skydd mot covid-19. Teamet leds av en doktorand i maskinteknik från University of California, i Berkeley. Genom små maskiner som sorterar, strimlar och smälter plasten kan gamla förpackningar omvandlas till tillverkningsmaterial som sedan används till de lokalproducerade visir för sjukhuspersonal.  

Susanna Sköld