Go to main navigation
Girl sad school

Barn i 33 av världens länder är utestänga från skolan på grund av pandemin. FN jobbar för att alla skolor ska öppna.

Foto: Tom Wang

nyhet

Stängda skolor världen över hotar barns rättigheter

Stängda skolor världen över hotar framtiden för många barn. Barnäktenskap, ökat våld och sexuellt utnyttjande online är bara några av de konsekvenser som är tydliga redan idag. På längre sikt hotar även undernäring.

FN:s generalsekreterare Antonio Gueterres uppmanade i augusti i år världens länder att öppna upp alla skolor. Trots detta var alla skolor i 33 länder fortsatt stängda i mitten av oktober i år, enligt FN:s organ för utbildning, vetenskap och kultur, UNESCO.

I sitt uttalande varnade Antonio Gueterres för de sekundära effekterna av nedstängda skolor. Hur det kan slå mot jämställdhet och öka riskerna för bland annat barnäktenskap och undernäring.

I april i år kunde 1,6 miljarder barn inte gå i skolan på grund av coronapandemin. Sammanlagt påverkades 188 länder, inräknat de länder som delvis stängde ner skolor.

– Skolluncher är en livlina för många familjer. Utöver mat bidrar skolgång till psykosocialt stöd, psykisk hälsa, skydd och säkerhet samt vatten och sanitet. Allt detta går förlorat i många barns liv när skolorna stängs ner, säger Robert Jenkins, global chef för FN:s barnfond Unicef, till Omvärlden över länk.

Robert Jenkins är orolig för att skolor i flera länder är fortsatt stängda, men också för risken att barn inte kommer gå tillbaka till skolorna när de öppnar igen. Anställda på Unicef vittnar om hur denna ovisshet skapar stor mental och psykosocial press på många barn.

– Vi utför en analys på barn som inte förväntas återgå till skolan efter pandemin och vi beräknar idag att den siffran ligger runt 24 miljoner barn. Den siffran är ett tillägg på de 250 miljoner barn som redan stod utan skolgång innan pandemin. Att stå utanför skolsystemet medför stora risker på livslängd, skydd, tonårsgraviditet och lägre inkomster.

Flickor drabbas hårt

Som OmVärlden tidigare rapporterat har jämställdheten i världen påverkats negativt under pandemin. Detta bekräftas nu också av en rapport från Rädda barnen, som visar att flickor drabbats hårt.

Enligt rapporten utför två av tre flickor mer hushållsarbete än tidigare och färre flickor återvänder till skolbänken när skolorna öppnar. Dubbelt så många barn har utsatts för våld i hemmet under pandemin, mest utsatta är flickor.

Våldet har ökat globalt, men även i Sverige. Allt fler barn och unga i Sverige vänder sig till bland andra Rädda barnen med berättelser om misshandel.

Indien är ett av världens länder där covid-19 snabbt sprids samtidigt som skolorna är fortsatt stängda. Barnarbete och barnäktenskap har länge varit ett problem i Indien, och ses nu öka.

Childline India, en stödlinje för barn, såg under juni och juli en ökning med 17 procent, för motsvarande period förra året, av samtal som gäller barnäktenskap av flickor i Indien. Sexuellt utnyttjande av barn online ökar också, vilket belyser den ökade utsatthet som barn genomlever under pandemin.

– Den mest utsatta gruppen är barn från konfliktländer och länder som har präglats av långvarig fattigdom. De länder som redan hade svaga skolsystem innan pandemin, med begränsade resurser och dålig infrastruktur, är de länder där vi ser att barn har drabbats hårdast. Det är viktigt att uppmärksamma att de länder behöver ytterligare stöd under de här svåra tiderna så att barn kan återgå till skolan, säger Robert Jenkins.

Övertala länder att öppna skolor

För att få fler länder att öppna sina skolor för Unicef diskussioner med ledare världen över. Robert Jenkins berättar att de dagligen gör framsteg.

Världens länder delar med sig av sina erfarenheter online för att främja säkra skolöppningar. Enligt Robert Jenkins har alla länder i östra och södra Afrika meddelat att de ska börja öppna upp skolor, vilket är en stor vinst.

– Skolöppning är en utmaning i både utvecklingsländer och industriländer vilket vi bland annat ser nu när en andra våg kommer. Att öppna skolor är en balans mellan ekonomiska aspekter, hälsoaspekter och skolor, där vissa länder har lyckats bättre än andra. Därför är det viktigt att världens regeringar går samman och fortsätter dela med sig och lära av varandra.

Läs också: "Risken är att flickor börjar sälja sex för att få pengar till bindor"

Läs också: "Skolstängningar slår hårt mot flickor"

Sandra Rupar