Go to main navigation
Israeliska soldater patrullerar en kulle i Bil´in, Västbanken vid en israelisk bosättning.

FN har offentliggjort en lista med företag som investerar i israeliska bosättningar i Palestina, bland annat här i byn Bil´in, utanför Ramallah där israeliska soldater vaktar bosättningarna. 

Foto: Edward Crawford/Shutterstock

nyhet

FN listar bolag som stöder Israels bosättningar på ockuperad mark

FN har publicerat en ”svart” lista med 112 företag som man anser hjälper till att upprätthålla och förstärka Israels bosättningar på ockuperad mark på bland annat Västbanken. Listan möts av jubel och fördömanden. 

Det är första gången som FN offentligt listar företag som man anser bidrar till olagliga bosättningar på Västbanken, Golanhöjderna och östra Jerusalem. Listan innnehåller 112 företag varav de flesta är israeliska, men även några större internationella företag är med som Airbnb, Motorola, Expedia, TripAdvisor och General Mills.

Ursprungligen bestod listan av 188 företag men 67 av dem togs bort på grund av brister i bevisning, skriver FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter i sin rapport. Listan var tänkt att publiceras redan 2019, men har försenats på grund av påtryckningar från framför allt Israel och USA.

Att listan publiceras nu tror många bedömare beror på USA:s president, Donald Trumps förslag till fredsplan som går ut på att Israel annekterar stora delar av de områden på Västbankens som idag består av israeliska bosättningar, och att det bildas en palestinsk stat på resterande 70 procent av landytan.  

Kriterierna för listan

De företagen som är listade har verksamheter inom de områden som enligt FN:s råd för mänskliga rättigheter upprätthåller och förstärker bosättningarna. Kriterierna för att bolagen ska hamna på listan är bland annat:   

  • Tillhandahålla material till utbyggnad av bosättningar och barriärer i och runt Västbanken. 
  • Tillhandahålla utrustning som Israel använder för att demolera byggnader och planteringar. 
  • Service och utrustning till bosättningar, även transporter. 
  • Banktjänster och finansiell service som används till att utveckla, expandera och upprätthålla bosättningar, som lån till bostäder och affärsverksamhet.  

Uthyrningssajten för privata bostäder, Airbnb har tidigare, i november 2019aviserat att de inte kommer förmedla boenden på Västbanken, men efter protester och hot om stämningar i USA och Israel drog företaget tillbaka beslutet. Airbnb meddelade istället att uthyrningen fortsätter, men att de vinster som görs på dessa uthyrningar ska doneras till organisationer som arbetar med humanitära frågor i området.  

Den palestinska myndighetens utrikesminister, Riyad al-Maliki säger i ett uttalande att  "Offentliggörandet av listan över företag och parter som är verksamma i bosättningar är en seger för internationell rätt." Han uppmanar även medlemsländerna i FN:s råd för mänskliga rättigheter att "utfärda rekommendationer och instruktioner till dessa företag att omedelbart avsluta sitt arbete med bosättningarna". 

Brännmärker Israel

Från israelisk sida anser man att FN:s kommission för mänskliga rättigheter är en organisation med ett särskilt intresse av att brännmärka Israel. USA och Israel lämnade också organisationen för två år sedan i protest mot deman anser en ensidig behandling av den judiska staten. 

Israel är det enda landet där FN sammanställt en lista med företag som misstänks för brott mot internationell rätt. Enligt den israeliska tidningen Haaretz har den israeilska mittenpolitikern Yair Lapid, som ingår i oppositionskoalitionen Kahol Lavan, kallat FN:s kommissionär för mänskliga rättigheter, Michelle Bachelet för FN:s högkommissarie för terroristers rättigheter. 

Några av medlemsländerna i FN:s råd för mänskliga rättigheter är Saudi Arabien, Kina, Libyen, Somalia och Venezuela. Det är också länder som frekvent bryter mot mänskliga rättigheter. På Airbnb går det att söka boenden i alla ovan nämnda länderna.  

Publiceringen av listan innebär också att det finns förväntningar på att publicera liknande listor över företag som investerar på andra ockuperade territorer i världen, som till exempel i Västsahara. 

David Grossman