Go to main navigation
Kvinnor i heltäckande slöja testar för covid-19 i Jemen.

Coronapandemin kan slå hårt mot ett av konflik och fattigdom redan hårt drabbat Jemen. Här testar kvinnor inresande till staden Taiz, för covid-19.

Foto: Anas Alhajj/Shutterstock

nyhet

FN varnar för ökad instabilitet i Somalia och delar av Mellanöstern

Arabvärlden tycks ha klarat sig bra i den rådande pandemin, men FN:s utvecklingsorgan UNDP tror mörkertalen är extremt stora. Regionens ekonomi och politiska utveckling ska redan ha påverkats i hög grad.

I länder som Jemen, Somalia, Irak och Sudan har många år av konflikter raserat samhällen, tvingat miljoner människor på flykt och en mängd människor, inte minst unga, står utan arbete och försörjning. De är kort sagt bräckliga stater som med coronapandemin riskerar att bli än mer instabila. 

– Fem år av konflikt har lett till att Jemens utveckling backat med mer än 20 år, fortsätter konflikten och på det en utbredd pandemi beräknar man att de framsteg som gjorts de senaste 60 åren är utraderade, säger Auke Lootsma, landansvarig för UNDP i Jemen.

I veckan deltog Auke Lootsma, tillsammans med bland andra kollegorna Zena Ali Ahmad och Jocelyn Mason i en videokonferens om effekterna av covid-19 i Mellanöstern, Nordafrika och på Afrikas horn. Det rapporteras i skrivandes stund om 317 000 smittade och 3 500 döda i regionen, förhållandevis låga siffror, men UNDP:s representanter är eniga om att mörkertalen är stora eftersom få testas och många av de som dör inte registreras som covid-19-fall. 

– Rapporter visar att dödligheten bara här i Aden är fyra gånger högre än innan pandemin, vilket visar att spridning är stor, säger Auke Lootsma.

Beräkningar visat att cirka 55 procent av befolkningen i Jemen kommer att smittas av covid-19, 42 000 riskerar att dö och 300 000 vara i behov av sjukvård.

– Det finns inte på kartan att Jemen kan klara det. Hälften av sjukvårdsapparaten ligger nere på grund av kriget. Personal har slutat och flyttat till andra länder eftersom inga löner betalats ut, säger Auke Lootsma.

Läs också: Fem år av krig i Jemen - humanitär kris allt värre

Begravningar rapporteras inte

I Somalia representeras UNDP av Jocelyn Mason. Hon säger att många döda begravs av anhöriga utan att det rapporteras till myndigheter. 

– Det råder stor aktivitet på gravplatser, vilket är en indikation på att något inte står rätt till. 

Som OmVärlden tidigare rapporterat omgärdas covid-19 av stora stigman i Somalia. På grund av låg utbildningsnivå hos stora delar av befolkningen i regionen är det också lätt att rykten och myter kring covid-19 sprids.

– Det sägs saker som att viruset inte drabbar troende muslimer eller att sjukdomen kan botas med vitlök. Många är rädda för att stigmatiseras och bär därför inte ansiktsmask. Vi satsar på att ändra det narrativet med information på affischer och även i olika medier som man följer i mobilen, säger Jocelyn Mason. 

Något som UNDP:s representanter återkommer till är de vaccinationsprogram som nu inte kan genomföras på grund av brist på materiel, vilket i fler av de här länderna kan visa sig ha större långsiktiga hälsoeffekter än coronaviruset.

I Irak, berättar UNDP:s landansvariga, Zena Ali Ahmad, att lockdown och isolering i hemmen lett till ökat våld mot kvinnor. Hjälparbetare rapporterar 40 procents ökning av fall där kvinnor söker hjälp, enligt UNDP. 

Irak visade i början av 2019 en positiv trend vad det gäller stärkandet av demokratin, men som OmVärlden tidigare rapporterat har landet, sedan slutet av förra året, drabbats av massdemonstrationer och våldsamma protester där flera tusen människor fängslats. Instabiliteten i landet har även lett till att IS återtagit en del av sina positioner. 

– De effekter som covid-19 för med sig ökar konflikttemperaturen. Med IS och andra terrororganisationers närvaro ser vi fler förflyttningar av människor, vilket sätter press på en redan pressad flyktingsituation, säger Zena Ali Ahmad. 

Slår mot de fattigaste

Zena Ali Ahmad påpekar att Iraks ekonomi till 90 procent är beroende av intäkter från oljan. Pandemin kan leda till att Irak tappar 70 procent av sina intäkter, vilket kommer påverka alla sociala insatser som görs i landet och i första hand slå mot de fattigaste. 

Minskade oljeintäkter i Gulfstaterna och krympande ekonomier leder även till att de pengar som migrantarbetare skickar hem till sina anhöriga minskar. Dessa privata bidrag är en viktig inkomstkälla i Somalia och Jemen.

Just nu drabbas Somalia och andra länder i östra Afrika hårt av översvämningar, som lett till att en halv miljon människor tvingats från sina hem. Regionen är även utsatt för de värsta gräshoppssvärmarna på 25 år.  

– De framsteg som gjort i Somalia sedan en ny regering kom på plats, alla demokratiska processer med förberedelse inför nästa års val och en konsensus kring en ny konstitution och uppgång för ekonomin, alla dessa sköra vinster hotas verkligen nu, säger Jocelyn Mason, landansvarig för UNDP i Somalia.

Enligt UNDP finns det trots allt viss positiv utveckling också. Enligt FN-organet har kvinnors rättigheter stärkts i Sudan och Libanon. Andelen förnybar energi i regionen ska också ha fördubblats. 

Läs också: Stor osäkerhet i Sudan ett år efter kuppen

David Grossman