Go to main navigation
Anna_Stenvinkel.jpg

Anna Stenvinkel, numer generalsekreterare ForumCiv, som är 25-årsfirande Forum Syds nya namn.

Nyhet

ForumCiv är nya namnet på Forum Syd

Biståndsorganisationen Forum Syd heter numera ForumCiv. Med denna namnjustering vill den 25-åriga organisationen betona att verksamheten utgår från och är inriktad mot civilsamhället. 

Namnbytet som skedde under årsmötet den 17 maj sammanfaller även med att Forum Syd funnits i 25 år. Organisationen bildades som en sammanslagning av två äldre organisationer, Svensk Volontärsamverkan (SVS) och Biståndsinformation för frivilligorganisationer (BIFO). Idag samlar ForumCiv 144 medlemsorganisationer som alla arbetar med demokratifrågor, mänskliga rättigheter och hållbarhet.

­– Begreppet Syd har länge känts förlegat eftersom vi inte längre talar om världen uppdelad i nord och syd, säger Anna Stenvinkel, generalsekreterare för ForumCiv.

Själv har hon bara varit med ett av organisationens 25 år, men har varit aktiv inom civilsamhället i över 30 år.

– När jag som ung började engagera mig fanns redan då en diskussion om att yngre personer inte var intresserade av att arbeta på det traditionella folkrörelsesättet, som sekreterare i en styrelse och så vidare. De unga ville göra punktinsatser som att samla in pengar till en specifik fråga eller åka till ett land och göra något konkret på plats.

Den trenden har stärkts med åren och Anna Stenvinkel konstaterar att Sida, när man talar om demokratiutveckling, vill stödja fler punktinsatser som görs i olika nätverk.

– Yngre vill ha mer verkstad och inte bara prata. Det är något vi på ForumCiv ska jobba vidare med.

Demokrati och mänskliga rättigheter är ForumCiv:s fokus och det är i det området många andra biståndsorganisationer även verkar. Är det inte väldigt trångt när så många slåss om samma pengar?

– Det är många aktörer men även ett område där det behövs stora insatser. Vi ser även att fler etablerar sig här för att kunna söka pengar från Sida. Det viktigaste är att vi som arbetar med frågorna kompletterar och inte konkurrerar med varandra, säger Anna Stenvinkel.

Hon är medveten om att det riktas kritik mot det svenska demokratibiståndet – från politiskt håll och även i olika utvärderingar, nu senast EBA som i en rapport såg att demokratistödet i Afrika gett magra resultat.

– Det är ett komplext och långsiktigt arbete vi utför, det kräver tålamod. Ibland är inte insatserna så effektiva som man önskar och då måste man vara självkritisk så varje skattekrona används på bästa sätt.

– Alternativet är inte att lägga ner verksamheten utan att lära sig till nästa gång.

När detta skrivs har Sida fått uppdrag av regeringen att se över prioriteringarna på grund av coronapandemin. Risken är stor för att inbromsningen i världsekonomin kan leda till mer sjukdom och svält i fattigare länder, vilket ökar behoven av humanitära insatser.

Minskad BNP i Sverige, prognosen är minus fyra procent, kommer även leda till att fyra miljarder försvinner från biståndsbudgeten om enprocentmålet ligger kvar.

– Man biter sig själv i svansen om allt för mycket medel flyttar över från det långsiktiga till de humanitära insatserna, snarare är det mer stöd som behövs. Övriga problem tar inte paus med coronapandemin, säger Anna Stenvinkel.

Hon betonar att  demokratin nu attackeras med pandemin som täckmantel.

– Varje vecka får jag rapporter från våra organisationer om personer som blivit fängslade på grund av att de kritiserar hur regimer hanterar pandemin. Kritiker som ”råkar” vara i opposition och hamnar i arresten.

Arbetet med namnbytet kommer att pågå under våren. I juni förväntas namnbytet bli formellt klart.

Läs också: Regeringen slopar egeninsats för biståndsorganisationer

David Grossman