Go to main navigation
1 000-kronorssedlar

Donationer och finansiella gåvor till insamlingsorganisationerna riskerar att sina i och med covid-19.

Foto: Shutterstock

nyhet

Ideella organisationer förutspår färre gåvor under coronakrisen

Enligt en ny undersökning från Giva Sverige förutspår de ideella organisationerna att gåvor från alllmänheten kommer att minska i och med coronaviruset. Samtidigt syns ett ökat engagemang från allmänheten. 

De ideella organisationerna ser ökade behov inom sina verksamhetsområden under corona-pandemin. Trots det riskerar den rådande situationen, med spridningen av covid-19, att påverka organisationernas insamlingar negativt.

I undersökningen, som genomfördes den 25-30 mars, svarade 55 procent av de medverkande organisationerna att de förutspår en minskning av intäkterna från gåvor, donationer och bidrag i och med coronaviruset. 42 procent menar att läget är osäkert och att det är för tidigt att uttala sig. 

Anledningen till den förmodade minskningen tros vara det ekonomiska läget och uteblivna insamlingsaktiviteter.

– Civilsamhället riskerar att drabbas dubbelt av den pågående kampen mot smittspridningen av coronaviruset. Att organisationerna drabbas ekonomiskt kan i längden leda till att även de målgrupper som organisationerna finns till för drabbas, genom neddragningar, säger Charlotte Rydh, generalsekreterare på Giva Sverige, i organisationens pressmeddelande.

Civilsamhällets organisationer har agerat snabbt för att förbereda sig på den nya ekonomiska verkligheten, enligt Giva Sverige. Nästan 20 procent uppger att de har behövt drar ner på personal och bemanning.

Samtidigt som intäkterna förväntas minska ser organisationerna också ett ökat intresse från allmänheten att engagera sig, exempelvis som volontärer. 20 procent av organisationerna upplever ett större engagemang från volontärer och medlemmar än innan coronakrisen.

Giva Sverige samlar 157 organisationer inom civilsamhället, som alla driver insamlingsverksamhet. Bara 90 organisationer svarade på den webbenkät som ligger till grund för rapporten

Susanne Sköld